Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Cosmote: Νέο ρεκόρ στην κίνηση δεδομένων φέτος το καλοκαίρι
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5040 Σάββατο 19.08.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Δωρεάν ή
>>> Τελ.
μετακίνηση
γον με τα
τον ΟΑΣΘ
Στις 10 Σεπτεμβρίου η τακτική ΓΣ της
Ελληνικής Υφαντουργίας
Στηρίξεις και αντιστάσεις για ΓΔ
και FT 25
των ανέρΛεωφορεια
Οι ΑΧΕ αναπολουν
Την ελεύθερη κυκλοφορία
τοον ανεργων με τα ΑΕω400εία του ΟΑΣΘ, θέτει σε ισχύ
απο σημερα χ
κιόλας ο ΟΟΥα
νισμός, με σχετική απόφαση
ε το Διοιχητιχ
διάρκεια ελέγχου, της
αστυνομι χης τους ταυτοτητας
ργίας (ή βεβαίωσης) από τον
ΟΑΕΔ, οπως αναφερεται σε
σχετικη ανακοινωση του
Χοχό κλίμα στο
Στα €22 ανξάνει την τιμή
στόγο η Eurobank Equities
χρηματιστηριο
Στις 842,41 μονάδες ο
Γενιά Δείκτης
χρηματιστηριακή αναβάο- βεβαιά)νουν οτι η διο
διοίκηση
μισε την ποβλεψη για τα
ΕΒΙΤ της Coca-Cola HBC το
2017 κατά 6%. Παραμένει
εμπόδιο η αποτίμηση της
βρίσκεται σε τροχιά να
επιτύχει το στόχο του 2020 για
περιδώρια EBIT 11%
τερα σε σχέση με το 2015
Καθώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν παρατηρήθη
κε κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στον όγκο των συναλ
λαγάν, από το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν και
πάλι οι «παραδοσιακές» συζητήσεις για το μέλλον των
χρηματιστηριακών εταιρειών, για το πόσες ΑΧΕ αντέχει η
εγχώρια αγορά χαι για το αν αυτές θα πρέπει να προχωρή
σουν σε συγχωνεύσεις η λοιπά οχηματα συνεργασίας που
κατα καιρους εχουν προτα
μετοχης.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε
η χρηματαγορά σημειώνοντας άνοδο της τάξης του
H Eurobank Equities αύξησε
1 την τιμη-οτοχο της Coca-Cola
| HBC στα 22 ευαί, με τη
Παράλληλα, αναβαθμίζουν
την πρόβλε η για τα ΕΒΙΤ τυ
2017 χατά 6% και αναμένουν
οτι τα περι(λίουα ΕΒΙΤ θα διε
σύσταση να είναι «sell».
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
βάσης το 2017 x11 κατα 170
μβ-το 2018-2020
κλεισε στις 842,41 μονάδες | Σε έκθεση της με ημερομηνία
με την αξία τον συναλλαγών
| 14 Αυγούστου, η χρηματιστη!Qιακή αναμέρει οτι η CocaCola HBC αναχονα)σε αποτελεσματα εξαμήνου που ηταν
καλύτερα από τις προβλέψεις
ταν ανου ur un , με τα π xxx4οοένα ΕΒΙΤ να είναι 14%
Παντος, οι συ ητησεις για εκ
νέου περικοπές δαπανών
έχουν ουαστιχασαματησε,
όχι μόνο γιοτί δεν επαρνουν
για να αν αστευ ουν την χα υxx-οι ελληνικες ΑΧΕΠΕΥ
«ορταθηχαν» με
κοντά στα 13 εκατ το 2015,
να ανέ
ΟΧεται στα 55,557
Ωστοσο, οι αναλυτες της
χρηματιστηριακής τονι ουν
πας η αποτιμηση της μετο ης
παραμένει εμπόδιο. Ότως
επσημαινουν , αν και εκτιμουν
τις σημαντικες προοπτικες στιση αλλα αι γιατι πολλες σορον απολειες Ους γυ00
αναπτυ 5ης
πιστεύουν on «ο πηχης τον
προσδοχών, όπως φαίνεται
από τηντέχουσα τιμή, είναι
εχατ. ευρο.
ημιες
τη οι υοεια της συνε
παοκ) που αυ
YV00 στα
νήθηκαν 43
ενώ δείκτης υψηλής χε4
οποίησης σημείωσε άνοδο σε
ποσοστό 1,74%
Ο δείκτης της μεσαίας κεφα
nu οποίησης ενισχύθηκε σε
27 εχο τ το 2016, δη αδυτ
ΑΧΕ λειτουργουν ηδη με
«παοκοτοκ) αοΤαλείας»
Η ουσία είναι πας-C000Ότι
ηΑΟτερα απο τη μεση π ο,
μετοχης,
στα 40 εκατ ευαομα οχτα
ποσοστό 1,34%. Ανοδικά | Σύμ4υνα μετους αναλυτές
κινήθηκαν 87 μετοχές, 23 | της Eurobank Equities, τα
αποτελέσματα εξαμήνου επι
πτωτικά και 22 παρέμειναν