Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
"Οσα παραβλέπει
Διάβημα στον ΟΗΕ
γιά τήν Βεργίνα
AFNOONITAE Τίς tErk.EDK mou dAAo av τό no.
oupinou χρόν ότοφο uur beworomano:
peitx; 7υος Τήν apu000 [email protected] δ6xorTDCav 1980-.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ
ος ηΑΣΟΚ μέ τήν Néa Δημοκρατία και νά érrr
φάκελος ΥΠΕΞ με προκλήσεις Σκοπίων
με ουον δ0navwv.xpeUK0ησε ούουστικά Τό
7.1987,-Βήμα»,25 10 t987xal
tpyO0μενου στήν Ελλάδα Έχουμε ntpinou
Αφήνουν τον Ράμα
μονον στην κυβέρνηση
Διαφθορά καί έ αγορά ψήφον στις Εκλογές
TENNIE
tpor rzovoito ta
impertise
propofot ήου.onumu va oure
hari wempanipouzpd Mito.évbit
mmoras
κτηρία άπό της ίδρυσευς της.
Oni vani φόβοι pia tuptpllineti
mto μέλλον ndo.oyezmous."
Toudainé Bearypi i'. 'Y
comptorsal: kchnstdisGhatmal.oocin Aloulvou Des ooupol
Tn vEpoi
Σήμερα
Τής ήμέρας
Δνσχολη ή έγγοαφή
πλοίων στό έθνικό νηολόγιο
στε το ά