Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26864 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Αηηαζει η εικονα
Δυσοιωνες 0ημογραφικες
της Αττικής
58,52 εκατ. ευρω a110 το
εκτιμη σεις Υια την
a0aar10
2014-2020 θρειας Απίκής
2014-2020 θα αλλάξουν τη
ζωη σε γειτονιες της
Υερμανικο ινστιτουτο
Σε 258,52 εκατ. ευ!ώ ανέQχονται οι
προτάσεις για Ολοκληρωμένες ΧωQ1χές
Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιμης Αστιής
Ανάπτυξης (ΒΑ.Α.) που εγκρίθηκαν από
τι, με βάση τις έως τώρα δημοΕλλάδα
χειρότερη σε όλη την Ευρώπη
Κι εδώ το χάσμα BoQQdΣύμφωνα με την έκθεση, η
κού Προγράμματος της Περιφέρειας Ατ
τικής για την περίοδο 2014-2020. Αφορουν δρασεις που εχουν ως στοχο την ε
φα!μογή αναπτυξιακών στ!ατηγιχών σε
συνταξιούχους εως τ
χριμένα προβλήματα, είτε διακρίνονται
από σημαντ
δύση χαι στο κέντρο της ηπ
ρου υπάρχουν σχετικά υψηλοί
ναι να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν συγκε20ιμένα πλεονεκτήματα.
Οι αρχές κάθε αναπτυξιακού σχεδίου
αφορούν στη βελτίωση της
σης, στη βελτίωση της χαθημερινότητα
των δημοτών, στη διατήρηση
υνεχώς φθίν
ουσα πορεία θα ακο
ταγράφουν επιταχυνόμενη γήρανση και α
λουθήσει ο πληθυσμός της Ελλάδας έως
τα μέσα του αιώνα, εξαιτίας των αονητι
κών δημογράφιχών εξελίξεων στη χώQu.
υποστεί μια πρόσθετη μείωση κατά περί
«γηραι
παιδιών ανά γυναίκα), η Ελλάδα έχει σήμερα σχεδόν τη χαμηλότερη επίδοση στην
to Πρωτογενες
Πηεονασμα
Το επτάμηνο διαμορφώθηκε
στα 3.053 εκατ. ευρώ
υρωπαϊκή Εν
ηπειρους. Σημερα στην Ευρωπη υπαρχουν
γενικότερα το δημογ!αφικό μέλλον της
EuQώπης και αναδεικνύει ανάμικτες τά
λέτη επισημαίν
του μικρού αριθμού παιδιών που
εννιούνται στη χώρα (περίπου 90.000 ε
τησίως), η Ελλάδα έχει πλέον έναν από
τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στην
Ευρώπη, καθώς πάνω από το ένα πέμπτο
που τρεις εργαζομενοι αντιστοιχούν σε ε
να συνταξιουχο
ια τη χωQα μας κυριώς αρνητικες
επεται να πεσει ομως σε ονο εργα
υς ανά συνταξιούχο έως τα μέσα του
2011-2016 η Ελλάδα έχασε σχεδόν το 3%
του πληθυσμού της, μετ
της γέννησης λιγότερων παιδιών εξαιτίας
της οικονομικής χρίσης. Προβλέπει ότι α
μφωνα με τα πQ0σωρινα στοιχεια
εκτελεσης του XQατικου προυπολογισμου,
σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για
21ου αιώνα.
2050 η υισμού, με
65 ετών. Μόνον η Ιταλία στην Ευρώπη έ
χτιμά ότι €
Χιώμενων
παρο ρατικται πλλυπολογισμούύις
του 2016χαιστ του ντιστοι ειδι στημα
έλλειμμα στο ισοζύγιο
ας μας θα μειο 2016 το
τιξ, τα υπάρχει στην Ελ.
περίπου 10,8 εχατομμύρια τ
Οιγερμανιερευνητές προβλέπουν 0
πληθυσμος της
Εφικτη η υλοποιηση 90 Προαπαιτούμενων μέχρι τα
παρχει στην Ελ-20
1.676 εκατ. ευρώ
λείμματος
διάστημα
φικτη n unor101ηση
Προαπαιτουμένων μέχρι τα
του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2.280
εκατ. ευρώ τον ΜΠΑΣ 2018-2021 για το
Χριστουγεννα εκτιμα η Kv6ερνηση
οιχο διάστημα του 2017
συπροαπαιτούμενα που μένουν έως
το τέλος του προγ!άμματος θα στοχεύσει
η κυβέρνηση κατά την τρίτη αξιολόγη.
ση, η οποία θα αρχίσει μετά από τις γερμανικές εκλογές τον Σεπτέμβριο και ανακεμβρίου, παρά τον αστάθμητο παράγοντα
των γερμανικών εκλογών π
ρίπτωση θα επηρεάσει τον χρόνο έναρξης
των διαπραγματεύσεων
«Δεν ξέρω πώς μπλέκεται
προσωπου τον θεσμων αναμ
και στοχου για πρω
να εχουν μια πρωτη επαφη στο τε
Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου για
τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της
Ρεκορ του τουρισμου το 2017
μένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος τ
προσχεδίου τ
Δεκεμβρίου εφέτος. Τα κυβεονητικά στε
πως ο στοχος ειναι εφι
εχη θεωρούν
σω,φη αυτή θα τοου, προϋπολο
Στόχος μας είναι οι αφίξεις του!ιστών το 2020 να ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύ
ρια» δηλώνει σε συνέντευξή της στη Real News η υπουργός Του!ισμού, Ελενα Κουντου
ως αναφέ.
οπου, α
ωστε, στις
ρουν, στην επικείμενη αξιολόγηση υπά
χουν τα «αγκάθια» των κοινωνικών επι
ψηφισθέντων διατάξεων για το Δημόσιο
ά, σημειώνοντας ότι η φιλοδοξία της είναι ένας τουρισμός 365 ημερών
ναι η χαλυτε
ρονιά που διανύουμ
ε σε όλα τα τουριστικά μεγέθη. Επει
τα από συνεχόμενα ρεκόρ διεθνών αφίξεων την τελευταία διετία, 26 εκατ
2016 θεωρούμε εφικτό να αγγίξουμε τις 30 εκατ. α
να ολοκληρωθεί η νέα επισκόπηση με συ
θετα,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα