Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Website

Recognized text:
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
στην OAupnia Οδό
, ΠΑΤΡΙ
«AnoRdAunTnpla» σήμερα με
Νίκη Τραγονού στην Αμαλιάδα
Apt,ας φύλλου 40371
Kupian 13 Αυγουστου 2017
Η Β ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ESERL
istante
SALES
UP TO
01 ΣΤΑΦΊΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
MAYPOE»
τρύγος στην Ηλεία
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΑ ΝΑ ΣΩ00YN
OI ATPOTEE KAI TO
ΠΡΟΙΟΝ
MHEAMINH
Η ΠΑΡΑΓΟΓΗ
ΑΝΤΙ ΠΑ «ΝΑΝΗΓΥΡΙ»
ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ
Δευτέρα
ΙΑ Αυγούστου!
Ο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ «ΒΟΛΑΝΤΖΑ» με ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
16-33
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
«Τα κουρβουλα
ΑΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΟΥΔΙ
είναι αδειανά. . .»
Α.Π.Ο ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
beach bare
ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΑ
NEDY ΠΟΑΥΑΤΡΕΟΥ
στον mPro TIM 28210 23300
TMHMATA:
αννης
WATTITIANNH
n Mali
SAR A FI So | ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
PI ZAXAP
ΝΕΟΧΩΡΙ ΖΑΧΑΡ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ