Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Με το τσουβάλι τα προνόμια και οι διευκολύνσεις στο κεφάλαιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
oportal
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017-API. ΦΥΛΛΟΥ 12799
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ-ΔΝΤ
Αναθέρμανση ανταγωνισμών με κοινό
παρονομαστή την αντιλαϊκή πολιτική
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
Ξεκίνησε η Διεθνής Συνδιάσκεψη για τα 100χρονα
της Οκτωβριανής Επανάστασης
Συμμετέχουν δεκάδες Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα, ανάμεσά τους και αντιπροσωπεία του ΚΚΕ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
και οι διευκολύνσεις στο κεφάλαιο
Από τις επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα,
ύψους 2,1 δισ. ευρώ, οι μισές είναι για πλήρη φοροαπαλλαγή
και οι άλλες για πλήρη χρηματοδότηση
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
συγχαρητηρίων
Βιβλίο συγχαρητηρίων
.Οι φοροελαφρύνσεις σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, η διοχέτευση δωρεάν κρατικού Χρηματος για την προσέλκυση κερδοφόρων
επενδύσεων, η επιδότηση του λεγόμενου «μισθολογικού κόστους» των επιχειρηματιών για τις οποιες νέες θέσεις εργασίας, οι ειδικές διατάξεις
για τις «στρατηγικές επενδύσεις» κ.ά. βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων του
αναπτυξιακού» νόμου της κυβέρνησης, καθως
ξεκίνησε η αξιολόγηση των πρώτων αιτήσεων
.0%αναπτυξιακός» νόμος είναι ένα από τα πολ
λά εργαλεία που ανανέωσε και εμπλούτισε η ση
μερινή κυβέρνηση για τη βελτιώση τουκεπιχει
ρηματικού κλίματος», την προσέλκυση δηλαδή
κερδοφόρων επενδύσεων για λογαριασμό του
κεφαλαίου. Την ίδια ώρα, ακόμα και με τα δικά
τους στοιχεία, το «αποτύπωμα» στη μείωση της
ανεργίας απ όλο αυτό το «πανηγύρι» των προ
νομιών ειναι μηδαμινό και συνδέεται κατά βάση
με ευέλικτες και βραχύχρονες θέσεις εργασίας
ΣΕΛ. 9
φαίνεται πως έχει ανοίξει η κυβέρνηση, για να
προλαβαίνει τα εύσημα
εκπροσωπων του
εκ ου αλλά και
ρωπαων κα Αμερικανών
συμμαχων της, για τις ε
πιδόσεις της στην αντι
με δύο ηχηρές παρεμΤύπος και γερμανικος
(για πολλο
φορά) ο Αμερικα
πρέσβης
θήνα εξέφρασαν την 1
κανοποίηση τους για το
«μεταρρυθμιστικό» έρ
γο της κυβέρνησης και
για τη σπουδή με την ο
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ
τηςκαπιταλιστική στοχο
μένάγεταιτικάταρλαϊκά
Σε ετοιμότητα yla va υπερασπιστούν τη δουλειά
και τα δικαιώματά τους
ποια υπηρετει το
καμψης, με ό,τι αυτό συ
δικαιώματα
Σε δημοσίευμα της η
γερμανική εφημερίδα
Frankfurter Allgemeine
Zeitung», με αφορμή
τους πλειστηριασμούς
στην Ελλάδα, διαπιστώ
νει χωρις περιστροφές
οτι «ορισμενες μεταρ
ρυθμίσεις μπορούν να ε
πιβληθούν καλύτερα α
πο αριστερες παρα απο
συντηρητικές κυβερνή
σεις, όχι μόνο στην Ελ
λάδα». Για το ίδιο θέμα, η
Να δώσουν τη μάχη όλοι μαζί, σαν μια Υροθιά, για να υπερα
σπιστούν τις θέσεις εργασίας τους και όλα τα δικαιώματά τους
αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία διανομής Τύ
που στη Γενική Συνέλευση που έκαναν χτες στο χώρο εργα
σίας τους. Η Ενωση Προσωπικού ΠρακτορείωνΕφημερί
δων Αθηνών κάλεσε έκτακτη συνέλευση μπροστά στις εξε
λίξεις, που δείχνουν πως το πρακτορείο «Ευρώπη», συμφερό
ντων του ομίλου «Πήγοσος», οδηγείται σε πτώχευση, αφήνο
ντας «στον αέρα» περίπου 200 εργαζόμενους (φωτ. αρχείου)
ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Οι ΗΠΑ οξύνουν
την αντιπαράθεση με νέες απειλές
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ανταγωνισμοί και νέα πεδία
κερδοφορίας για τα μονοπώλια
ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ
Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο σχετικά
με τους Ιατρικούς Συλλόγους
ρα ότι «κάτι που έμοια
ζε αδύνατο είναι τελικά
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 8
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα