Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26862 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
ΓραφείαΕμμ. Μπενάκη10Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΠροβλέΨεις Δ. Παπαδημητρίου για
ένταξη 150.000 επιχειρήσεων στον
εξωδικαστικό μηχανισμό
E. Αχτσιόγλου: «Η ανεργία είναι το
μεναλύτερο κοινωνικό Πρόβλημα
Υπάρχει όμως μια «θετικη δυναμική» στο
πεδίο της απασχόλησης»
Επίσης, σημείωσε τη συμπληρα)ματικότητα του
ρόλουτης Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τον
εξοδιχαστικό μηχανισμό και αναφέρθηκε και στο
βιβλίο του Γιάνη Βαρουφακη
«Δεν υπάοχουν αναδρομικές επιβαρύνσεις ή
αναδρομικά χαράτσια για τους αυτο απασχολούμενους ξεχαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώQqνα ισχύει από την 1η Ιανουτοίου του 20
αιτο εφάπαξ με βάση τον νόμο που ά
θούν και θα συνεχίσουν τη δραστήριότητά τους
πικουρική
αι Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ενώ σημείωσε
πρόσθεσε Οπως ανέφερε αυτές οι εισφορές θα κα
της πλατφόουας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό,
απάντησε: «I
«Αυτό που υπάρχει είναι οι ε
έχουν εμπλακεί στο συστ
ημα «Τειρεσίας».
Ανανέωση στη διοίκηση του ΟΑΣΘ
Ο Στέλιος Παππας Πρόεδρος του οργανισμού
της πόλης και αντικαθιστά τον πρώην ΣΑ
20, ενώ ο ΑΣΥΘ, με την τακτο
των εκκρεμοτήτων στον ΟΑΣΘ, αναλαμ.
(που θα προχίοήσει στην εκκαθάριση του
οργανισμού )
ΣΕΘ καιτου ΑΣΥ τιςδιοικήσεις,του Ο.
νωνίες της Θεσσαλον
ι τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης
Οπως ανακοίνωσε ο
γκροτηθεί επίσης και μια επιτροπή για άΧρήστος Σπ10τζης, σε συνέντευξη Τύπου
συμβουλε τικό ρόλο, αρχικά στοις δύο
φορείς (ΟΑΣΘ και ΟΣΕΘ) και αργότερα
και στον ΑΣΥΘ, όταν αυτός συγκροτη θε
«Σήμερα,ξεχνάμε την προσπάθεια μαζί
ς, τους φορείς της πότην τοπική αυτοδιοίκηση, να οικοδομή
σουμε μετά από δεχαετίες, δημόσιες, κονονωνίες στην υπηρεσία
του πολίτη και όχι στην υπηρεσία της υψηλής
και εγγυημένης κερδοφορίας κάποιου» τόμην μετακινεί με αξιοπρέπεια και δωρε
υπογράμμισε ότι η
τηση του Στέλιου Παππά στη θέση του προέ
νήματα στα λεωφορεία ρέστα, να μην υ.
του νέου διοιχητικού συμβουλίου του
ΟΑΣΘ, είναι γε
«Δεν θα παίξουμε με την εκχαθάριση
του Ο ΑΣΘ κ
κεντρικό μήνυμα. Γι' αυτό και μπαίνει ένα
ιστορικό στέλεχος του χώρου, μ
θέμα λίγων ημερών» να αποδοθούν τα δε.
σχετικό αίτημα από το
θαριστές, και για ένα μ χρό χρονικό διάστημα και
θα προετοιμάσουν τη μετάβαση στον νέο φορέα»
Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα νέα
ιοικησης του ΟΑΣΘ, «θα λειτουΟήμελη Της νέας
διοίκησης του ΟΑΣΘ, «θα λειτουργήσουν ως εκκα
Εμείς-πρόσθεσε-φιλοδοξούμε οι αστικές συγκο νωνίες της Θεσσαλονίκης να ανήκουν στη Θεσσαλονίκη, το μετρό να ολοκληρωθεί και να ξεκινή.
Χ.Σπίρτ ης πενθύμισε πως η μοθο οσία των εργα
ζομένων είναι διασφαλισμένη σε κάθε δημόσιο φοκαι
ς διοίκησης του
ΟΑΣΘ με τους εργαζόμε
Νεα υποχωρηση της ανερνιας
Επεσε στο 21,7% τον Μάιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
διαίτερα όατά το ε
Θεσσαλονίκ ςτης Θεσσαλονίκης,
μια ποσπάθε
έχει μέριμνα την
δοφορία των μετόχων, που είναι το ελληνικό δημόνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα
που πρέπει να έχουν. Πλέον τα λεωφορεία ανήκουν
στον ελληνικό λαό και ο ΟΑΣΘ στους Θεσσαλονσιο, dwa το να ε
κά εντάξει στις υποχρεώσεις του. Και η ποτη υ ποχρέωση που έχει, είναι τα δ
εδουλευμένα» είπε ο κ.
Στο 21,7% υποχώ"σε το ποσοστό της α.
(αύξηση 2,1%)και κατά 1.955 άτομα σε σχέση
χεις» ανέφερε
Τα να διοικητικά συμβούλια
Ο ΟΣΕΘ, όπως προβλέπεται από τον νόμο, έχει
ανεργία στ Πρόβλημαπατώ ει αύξηση της
ερ 6.814 το ατει με
ου Χατ 11 687 άτομα
Τρομερές ανισότητες στις δαπάνες για αναψυχη
και Πολιτισμό στις χώρες της ΕΕ
3.236.814 άτομα και μειώθηκαν κατά 11.687 άτομ
αθίστανται από νεότερους και φθηνότερους μι
αυξήθηκαν κατά 749 άτομα σε σχέση με τον Αποίκή αυτή ομάδα η ανεργία αυξήθηκε κατά 7,1 μονάδες την τελευταία πενταετία.
από 28,4% τον Μάιο 2016) συνεΥ
απάνες ύψους περίπου 153 δισ. ευρώ για «αναψυχή, πολιτισμό και θησκεία» ανέφε!αν το 2015 τα
φωνα με την έρευ να εργατικού δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν τον Μάιο σε
1.035 . 192 άτομα και μειώθηκαν κατά 1 00.056 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2016
κατά 5.490 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2
Όπως αναφέρεται από τη Eurostat, συγκριτικά, το ποσό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τη δαπάνη σε άλ.
ς βασικούς τομείς, όπως η νωνική προστασία» (19,2% του ΑΕΠ το 2015), «υγεία» (7,2%), «εκπαίδευση 4,9% αμυνα 1,4%). Ωστόσο, είναι υ ηλότερο από τις δημόσιες δαπάνες για «προστασία του περιβάλ
9,7% τον Μάιο 2016) και 25-34 ετών (27,9% από
30,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44
λοντος» (0,8%) και «κατοικίες και κοινωνικές υπηρεσίες» (0,6%)
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι
ανήλθε σε 3.744. 154 άτομα. Οι απασχολούμενοι αν.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για "αναμιχή, πολιτισμό και θρησκεία» στην Ουγ
ία, το χαμηλότερο στην Ιρλανδία
ετών (19,1% από 20,4%), 45-54e

Τελευταία νέα από την εφημερίδα