Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ω Ι Ν Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ

10

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
02
9

ΕΤΟΣ: 47ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13448

772529

029145

1,5€

Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr

Κατρούγκαλος: Το ΔΝΤ
θα πιέσει την Γερμανία
και τους εταίρους
για το χρέος
«Αυτό που θέλαμε να εξασφαλίσουμε
εμείς ήταν ότι θα συνέπιπτε η ανάκαμψη της οικονομίας με την έξοδο
στις αγορές» εξήγησε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα
τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, βουλευτής
Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΕΛ. 2

Oι αναλυτές της Bank of America Merill Lynch προβλέπουν:

Σύντομα στην Ελλάδα
θα λειτουργούν μόνο
δύο μεγάλες τράπεζες

Κύπρος: Μείωση
«κόκκινων» δανείων
κατά 25% θα ζητήσει
ο Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός
Μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά
25% ή περίπου 6 δισ. ευρώ αναμένεται
να ζητήσουν από τις κυπριακές τράπεζες οι ευρωπαίοι επόπτες το επόμενο
διάστημα, σύμφωνα με έγγραφο που
κατέθεσε στη Βουλή το κυπριακό
υπουργείο Οικονομικών.
ΣΕΛ. 3

Προσλήψεις στο
Δήμο Νευροκοπίου
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων,
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθµό
ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική
περίοδο δύο μηνών.
ΣΕΛ. 15

Αναδρομικά από τον
Οκτώβριο οι εισφορές
επικουρικού και εφάπαξ
Αναδρομικά θα κληθούν να καταβάλουν τις εισφορές για το επικουρικό
και το εφάπαξ από τον Οκτώβριο
περίπου 250.000 επαγγελματίες, κυρίως γιατροί μηχανικοί και δικηγόροι,
καθώς τα σχετικά ειδοποιητήρια για
τις εισφορές αυτές που ισχύουν από
1/1/2017 δεν είχαν σταλεί λόγω τεχνικών δυσκολιών.
ΣΕΛ. 16

Το Κατάρ επιτρέπει την είσοδο στη
χώρα χωρίς βίζα σε πολίτες 80
χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα,
ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο έχει άμεση ισχύ.
Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται
επίσης η Βρετανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ινδία, η Νότια Αφρική, οι Σεϋχέλλες, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Πολίτες αυτών των 80 χωρών που
θέλουν να επισκεφθούν το Κατάρ δεν
θα χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή
να πληρώσουν για βίζα αντ’ αυτού θα
εκδίδουν δωρεάν στο σημείο εισόδου
τους στη χώρα μια άδεια πολλαπλών
εισόδων παρουσιάζοντας ένα έγκυρο
διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον έξι
μηνών και ένα επιβεβαιωμένο εισιτήριο επιστροφής.

Σύντομα οι επιβάτες του
ΟΑΣΑ θα διακινούνται
μόνο με ηλεκτρονικό
εισιτήριο

Τέλος χρόνου για
την κοινωφελή εργασία
ΟΑΕΔ και τις
1.639 προσλήψεις
Κλείνουν σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ στις δομές υποστήριξης των προσφύγων με στόχο
να προκύψουν 1.639 προσλήψεις για
ανέργους.
ΣΕΛ. 14

Xωρίς βίζα θα
ταξιδεύουν οι Ελληνες
στο Κατάρ

O

ι αναλυτές της Bank of America
Merill Lynch προβλέπουν ότι
σύντομα η χώρα μας δεν θα έχει
τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως
λέμε Εθνική, Alpha, Εurobank, Πειραιώς,
αλλά μόνο δύο. Αυτό σημαίνει μείωση
του προσωπικού, μείωση των τραπεζικών
καταστημάτων, και βεβαίως επέκταση των
συνναλλαγών πιο επιθετικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Πιθανον η κατάληξη αυτή με τη
συγχωνεύση, χωρίς να ξέρει κανείς ποια
τράπεζα θα πάρει ποια θα φέρει ένα μονοπωλιακό σύστημα το οποίο τελικά θα
είναι επώδυνο με υψηλά επιτόκια στους
δανεισμούς.
Όπως αναφέρουν σε έκθεση τους με ημερομηνία
8 Αυγούστου, ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα
έχει περιθώρια απομόχλευσης, το οποίο σημαίνει
μικρότερα χαρτοφυλάκια δανείων, χαμηλότερα
κέρδη και ως εκ τούτου μικρότερη λογιστική αξία.
Κατά συνέπεια, οι αναλυτές του διεθνούς οίκου
είναι πιο αρνητικοί και αξιολογούν και τις τέσσερις
ελληνικές τράπεζες με «Underperform».
Όσον αφορά τα έσοδα από τόκους και τα προ
φόρων κέρδη, οι προβλέψεις τους είναι 10-15%
και 10-35% κάτω από το μέσο όρο των αναλυτών.
Σύμφωνα με την έκθεση της Bank of America

Merill Lynch, τα νέα δάνεια δεν θα αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο της απομόχλευσης, ιδίως
γιατί τα επιτόκια στα νέα δάνεια είναι πολύ υψηλά
και θα περιορίσουν το μέγεθος των νέων όγκων.
Τα στοιχεία από την Πειραιώς δείχνουν πως τα
επιτόκια στα νέα δάνεια είναι αρκετά υψηλότερα
σε σχέση με τα παλιότερα σε όλες τις κατηγορίες
δανείων. Επιπλέον, το spread των επιτοκίων αυτών σε σχέση με την Ισπανία, την Ιταλία ή άλλες
χώρες της ευρωζώνης βρίσκεται στο υψηλότερο
επίπεδο μετά την κρίση.
Αν και τα υψηλότερα επιτόκια είναι θετικά για
τα περιθώρια, αναμένεται να αποθαρρύνουν την
λήψη νέων δανείων. Ιδίως από την στιγμή που
κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάκαμψης των
ελληνικών αναμένεται αύξηση των επιτοκίων
και τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι σχεδόν
όλα τα νέα δάνεια του ιδιωτικού τομέα είναι με
κυμαινόμενο επιτόκιο.
Οι αναλυτές του διεθνούς οίκου εκτιμούν πως
μια δημόσια bad bank που θα αγόραζε στοιχεία
ενεργητικού στη λογιστική τους αξία θα βοηθούσε
και θα είχε θετική επίπτωση στην εμπιστοσύνη.
Η Bank of America Merill Lynch υποβαθμίζει
την τιμή-στόχο της μετοχής της Αlpha σε 1,83
ευρώ από 2,33 και της Εθνικής σε 0,32 ευρώ από
0,36. Την ίδια στιγμή αναβαθμίζει την τιμή-στόχο
για την μετοχή της Πειραιώς σε 4,62 ευρώ από 4
προηγουμένως και της Eurobank σε 0,94 από
0,8 ευρώ.
Παράλληλα υποβαθμίζει την σύσταση της μετοχής των Alpha και Εθνική σε «Underpeform»
από «Neutral».

Το πράσινο φως στην εφαρμογή του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου φαίνεται ότι
έδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον
ΟΑΣΑ, τουλάχιστον υπό όρους.
Όπως αναφέρεται, η Αρχή έθεσε
την προϋπόθεση η καταγραφή των
μετακινήσεων στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών να μην παραπέμπει
σε πρόσωπο, αλλά σε «ψηφιακό
αποτύπωμα», που θα αποτελείται από
τον ΑΜΚΑ και έναν 4ψήφιο κωδικό
που θα γνωρίζει μόνο ο επιβάτης. Στις
μειωμένες κάρτες (φοιτητές, άνεργοι
κλπ) εκτός από τον ΑΜΚΑ θα καταχωρείται και η ημερομηνία λήξης του
δικαιώματος έκπτωσης με στόχο να
αποφεύγεται η έκδοση και δεύτερης
μειωμένης κάρτας στον ίδιο ΑΜΚΑ.

Από 1η Ιανουαρίου 2018

Με την επαναφορά του
φόρου υπεραξίας των
ακινήτων «δολοφονείται»
η Κτηματαγορά
Αντιμέτωποι με την υποχρέωση καταβολής φόρου υπεραξίας θα βρεθούν
το 2018 όσοι προχωρήσουν σε πώληση
ακινήτου, οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
είχε ανασταλεί για τρία χρόνια, όμως
το νέο μνημόνιο μεταξύ κυβέρνησηςδανειστών προβλέπει επιστροφή από
τον Ιανουάριο. Ο φόρος θα επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος
που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή
κτήσης και στην τιμή πώλησης.