Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Στον αέρα η επένδυση για τον χρυσό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 980 . Ap. φύλλου 29.606 . Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 1
θρησκεία
διχάζει την
Πέντε
Στον αέρα η επένδυση για τον χρυσό
επιστολές
του δημαρχου
Κυθήρων
Η Ελληνικος Χρυσος
ανε αλε τα εγκαίνια στις εγκαταστασεις στην Ουμπιάδα
τικήs onpias που δεν μπορεί να συνεχιστεί»
και αν και δεν έχει ληφθεί απόφαση για την
αποχώρηση του καναδικού ομίλου από την
Ελλάδα, η χθεσινή εξελιξη αποτελεί ξεκάθαρο
μήνυμα ότι η ομηρία δεν γίνεται αποδεκτή.
Την ανησυχία τουs Yla τιs 2.400 θέσε1SE
γασias στα μεταλλεία εκφράζουν με ανακοίνωση τουs και οι εργαζόμενοι, προαναγνέλλονταs κινητοποιήσει. Σελ. 20
που ήταν προγραμματισμένα για τιs 15 Σε.
πτεμβρίου. Με δεδομένη την αβεβαιότητα
που δημιουργεί η διαδικασία τns διαιτησία,
Κλιμακίνεται η σύγκρουση τns κυβέρνησηs
εί as «Ελληνικ°s χρυσόs» για
την επένδυση στη Χαλκιδική που οδηγείται
αμμενος κατα Βουτση
μηνυμ antinqu ειαλιξηποτελείξεκάθαρ ο
τέλεσμα των χειρισμών τns κυβέρνηση$,
τη στιγμή που η τελευταία υποστηρίζει ότι
ει τη μάχη για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντο. Πηγεs από την εταιρεία
κάνουν λόγο για προσπάθεια «επχειρημαε δοκιμασία θέτει τ1s αντοχέs του κυυπουργού Ενέργε1as Γιώργου Σταθάκη να
κινήσει τη διαδικασία τηs διαιτησία. Ο καναδικ0s όμιλο s αντέδρασε x8es, ανακοινώvovtas την αναβολή των εγκαινίων στ1s μεταλλευτικέs εγκαταστάσε1stns Ολυμπιάδα,
Με χρονικό μ1as προαναγγελθείσas
Ελευταιαυτο στέρνησηs
τηs κυβέρνησηs στην καθημερινότητα,
Ευστράτιου Χαρχαλάκη, που φέρνει
ήμερα στη δημοσιότητ
πρ0stpeis διαφορετικ°s apxnyos
ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Χθεs
Πάν0s Καμμέν0s αντέδρασε σε δηtou aia oo μώσ ρόνο 0 as aos
ΤΟ Ευπαλίνειο παρεδοθη στο κοινο για να το
ταλαιΠωρει
λούτο το οποίο ουτε
μετ a και
προειδοποιούσε για τη δραματική
μονιακή Ελλάδα δεν μ
κλιμακίου του νησιού, χωρίs όμως
μένο. Τα ζητήματα που έχουν ανοίξει
ο τελευταίο διάστημα με κυβερνητική
πρωτοβουλία, όπως η ανάδειξη σημαοφόρων με κλήρωση και οι παρελάσει,
αγγίζουν «ευαίσθητεs χορδέs» των στεανάγκεs είναι εξαιρετικά μεγάλεs
ΣΗΜΕΡΑ
Τραμπ: «Ισχυρότερο
από ποτέ το πυρηνικό
οπλοστάσιο των ΗΠΑ»
δέχονται
απειλές
νός ηρόεδρος Ντόναλντ
φαινόμενα ακραίων αντιδράσεων λαμ
άνουν χώρα κατά τη διενέ
οπλοστάσιο των ΗΠΑ.
Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτε
ρικών Ρεξ Τίλερσον Προσπαθούσε
να αποκλιμακώσει την κ
προχθέs ιδιοκτήτρια εστια
την ποινή του 12ήμερου λ
αφού ms επιβλήθηκε και ποινή 12μnvns
στον Ειρηνικό. Σελ.3
συλληφθεί από tis αρμόδ1ES αρχες. Ωστο
σο οι ελεγκτέs συνεχίζουν τ0us ελέγχουs,
διαπιστώνονταs αυτήν τη φορά υψηλή
ηχανικής του αρχαίου κόσμου, Παραδόθηκε Πρόσφατα στο κοινο ano το υπουργείο Πολιτισμού.
Η εμπειρία, όμως μιας επίσκεψης εναι τουλάχιστον an0καρδιωτική και αηοκαλύπτει την αΠΟυσία σκέψης για την εξυπηρέτηση του κοινού. Σελ. 2
Επανέρχεται
Ο φόρος υπεραξίας
Επίθεση κατά στρατιωτών στο Παρίσι
Ενμέσω κρίσης στην αγορά ειτον.l
υπέρ ΕΛΣΤΑΤΊ
«Ποθεν έσχες»
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ίας. Από σ ς Ιανουαρίστην τιμή κτησης καιστ τη15%:
Ο άμισθους
αξιολογητές
αξιοπιστίας
zmei n ελληνική
Πόθεν έσχες» από επιφανείs επιστήμονεs
λησης κάθε ακινήτου. Σελ. 1
Η επένδυση στιs Σκουρ1ES
φρασε, με δήλωσή του σε γερμανική
εφημερίδα
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οηοίος
ένα ακόμη τεστ ενηλικίωσnstns
Οι ξένοι επενδυτές και οι αγορές
η ελληνικη πολιτεια. Αποτελεσμα ειναι
να καθυστερούν οι διαδικασίεs χρηματοδότησns των ελληνικών ερευνητικών
προτάσεων, ε
μα. Την εμηιστοσύνη της στην ΕΑΣΤ
εξέφρασε και η ΕΚΤ. Σελ. 5
αλλάξει στην κυβέ
προκαλέσει την αντίδραση μελών του
επιστημονικού συμβουλίου του νεοσύ
στατου Ελληνικού Ιδρύματ0s Ερευνas
on0θέτηση: 0 οικονομολ0
Τον οδηγό οχήματος, 0 on0ίος κνήθηκε σκόπιμα εναντίον περιπόλου στρατιωτών σε Προάστιο του
Παρισιού, τραυματίζοντας έξι από αυτούς, συνέλαβαν χθες αστυνομικοί έξω από το καλα. Σελ.1
έρνηση στο τιμόνι του υ
ΙΚΟΠΟΙηση ΟΑΣΘ, Σελ. 8
ΣΧΟΛΙΟ 1 ΤΟΥ ΚΩ
Φεστιβάλ Σαρωνικού
Οι άστεγο εκσυγχρονιστές
σμευση της ιδιότητας του μηχανι
στα γράμματα, στην τέχνη, στους κύκλους
των διανοουμένων, στη μέση και ανώτατη εκ.
naiδευση. Αλλά οι εηιδόσεις της ΑριστεράςΠαραδοσιακής και εκσυγχρονιστικής-unnpξαν πενΙΧρές στις εκλογές. Παρέμεινανδύο
τάσεις «ελιτιστικες» περιορισμένου ακροατηρίου. Τον χώρο της Αριστεράς και οι μ
νον εσάρωσε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως η θλιβερή an°τυχία του
εξευρωπαϊσμού της χώρας εκτίναξε στην
εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Αλέξη ΤοΠρο. Διαφορετικά τα δεδομένα με τα οποία
λειτουργεί η Πολιτική στο επίπεδο της κα.
θημερινότητος, ως φαίνεται.
Ηεκσυγχρονιστική Αριστερά της σήμερον,
nou αναζητεί πλαίσιο συμφωνίας και αγωνζεται για τη δημιουργία «κοινού Πολιτικού
φορέα», είναι κάποια υηολείμματα της διοι.
κήσεως του κ. Κώστα Σημίτη, Που θεωρούν
ότι διαθέτουν τεχνογνωσία, γνώση βαθιά του
ευρωπαϊκού συστήματος και αυξημένη αξιοΠιστία. Εάν όμως ίσχυαν όλα αυτά, τότε η Ελικότης διακατέχει την εκσυγ.
λάς δεν θα είχε εκπέσει n, εν naon περιπτώσει, θα εχε ανορθωθεί σε μία τετραετία από
την εκδήλωση της κρίσεως, δεδομΕΜς της
αρμονικότατης συνεργασίας της συγκυβερ.
νήσεως ΝΕΟς Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, από
Το 2012 έώς το τέλος του 2014, on0τε αδο.
ωση ασφάλισης. Σελ.18
χρονιστική Κεντροαριστερά, αν και ορισμένοι επιμένουν να ομιλούν περί δημιουργι.
κού διαλόγου και Προβληματισμού, και KMσειςεξαγγέλλονται και συναντήσειςδιοργονώνονται και υηουηφιότητες Προβάλλονται
και ούτω καθ' εξής. Συμπτώματα an0μονυσεως και μοναξιάς, ενδεχομένως, Που εν5396 των 53.336 κλήσεων που έκο.
μηνο αφορά αντικοινωνική
που διέθετε η χώρα. Αντ' αυτού, όμως, έμε
ραν στην εξουσία τον κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ
καιτους ΑΝΕΛ. Το δράμα της σημερνήςε
συγχρονιστικής ή της εκτός εξουσίας Κεντροαριστερός θυμίζει εκείνο της Ενωσεως κέν.
τρου, nou οδηγήθηκε σε σταδιακή διάλυση
συγχρονιστική και ευρωκεντρική εκδήλωση
της. Είναι αθεράπευτα «ελιτίστικη». σε όλες
τις εκφάνσεις της χαρακτηρίζεται από τη βε.
βαιότητα της διανοητικ
έναντι των Πολιτικών της αντιπόλυν, αλλά
και του «λαού», τον ΟΠΟΙΟ αγωνίζεται Πολιτι.
κά να «διαφωτίσει» και ΠΟλιτιστικά να «διοna
Στα Πρώτα χρόνια της Μεταηολπεύσεως και
ωςαντίδραση στην οκτρα δικτατορία των
συνταγματαρχών, ο ρόλος της ήταν κυρίαρχος
κτάσεων δασικού χαρακτήρα. Σελ.7
Δύο είναι τα κόμματα nou κυριαρχούν σήμε
ρα: Η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ,κ
εκσυγχρονιστές της Αριστεράς δεν έχουν
napa να επιλέξουν μεταξύ αυτών. Δεν θα το
πράξουν, διότι είναι πολύ αυτάρεσκοι και
ούτε είναι βέβαιο ότι θα ήσαν τελικώς ε
πρόσδεκτοι. Ίσως να πέρασε οριστικά η
εποχή τους
Κυθήρων. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το 2011 και
τους στα μεσα KOIVWVIKης δικτυω.
οποίος δήλωσε
nou δέχθηκε επίθεση τα μεσάνυχτ
περιοδεύουν στα νησιά του Σαρωνικού, ενώ έλκει τις ρι.
ζες του σε μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια δυναμική
Αυστραλή και έναν Αθηναίο αρχιτέκτονα, Που ξεκίνησε
μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σελ. 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα