Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Trien! 9 Αυγουστου2017
|Ap@μ φόλ. 408251"Ενος 1410. I Tur 1.50
σε δημοσίους ύπαλλήλους
Αφοροοσε στην έουτερική όρΥ νωση της στο.
ος μήνες) καί στό ΔΝΤ. Από την κατηγορία
αύτή άθωώθηκε. Ούτως ή αλλως cival άδιαν61
8 στους 100
Ο έργάζονται στον δημόσιο τομέα
(ANT) καί όοθενοος. Γατρός cival τό ΔΝΤ. Δέν
deuenKe. Τέλος Υ, κατηγορήθηκε για μή ένη.
ai άντιληπτή. Α
o, μάλιστα, όταν έχει ήδη
Επτάόλοληρα χρόνιαμετά
249% άντιστοίχο. Kai οί τέσσερεις
15,3% το
4rmco
δυναμικού στίς
μόλιςτό S5%
Kai elvai ό τελευταιος χρήσιμος. Συμβάλλει
σας φιλελεύθερης σοσιαλιστικής ή
1ως τον τελευτοιο Πολίτη δλοι έμαθον νά ζοον
μέ-depa". Mé a ihon, δηλοδή, της κατανάλω
λυτελές. Ελε me ή φορολογική νομιμοποίηση
ύνηλο
b udio σό κράτος mpovoiwit
de.Ενα σύ
ημακινητυόus.
ια χαρακτή 00
θέλουμε, δέν θελουμε,
Anand parate . |
τον ύπουργου Γαβρόγλου
T,θράσος τής παρατάξεωςτώνσυχοφαντών
N.H Πληροφόρηση (ηυπη καί ηλεκτρονι.
κή) ξεκίνησε ώς μέσο. Σκοπός ήταν ή ένημέρυκαθημερινή παρουσία Ομως, νέα δέν
ένημέρωσης είναι-n to-tro(είρηση μέ έγκα
Συμπερασματικά πολύ συχνά δλλη ή rpayστερός. U όοος άνήκει στήν
στοιχα ντοχουμεντα
Κούλουρη μας
Σήμερα |
Ο Ποσειδών, ή πανσέληνος χαί ό Μπιλ Γκέιτς!
Απεβίωσε μετά άπό noΔιαβάστε το άρθρο
x. Ματιατος (σελ.3)