Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26859 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
απασχοηηση στον
οφέΙΑων Προς το Δημοσιο τον
Ιούνιο κατά 727 εκατ. ευρώ
ιδιωτικό τομέα τον
Αύξηση της μισθωτής απασχόλη
μορφώνεται σε 692 εκατ
σης στον ιδιωτικο τομεα καταγράφη
3.590 δισ. ε
νται να προστεθούν στα
συσσωρευμένων ληξιπρό
σλήψεων-αποχωρήσεων κατά 7.242 θέ
σεις εργασιας, συμφωνα με τα αποτε ε
σματα του Πληροφο!ιακού Συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεχυμένα, σύμφωνα με τα στοιχεί
α των ροών μισθωτής απασχόλησης του
Ιουλίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 225.856, ενώ οι αποχωρήσεις
ν υποχρεώσεων έως
κατάσταση επιδεινώθηκε
περαιτέρω, καθώς, σύμφωΜείωση 0,9%
σημειωσε το
θεσμα την πρώτη δόση του
εμΠορικο
έλλειμμα
4,748 δισ. ευρώ, έναν μήνα νωρίτε
ρέτος, οι νέες ληξιπραΙούνιο,
Μέσω των κατασχέσεων,και των άλχωρας τον
τητης Αρο συνολικό ποσό αφαιρεθούν τα
πραξης
λων αναγχαστιχών μέτρων
θεσμες οφειλές των πολιτών προς το Δη.
μόσιο, καταγράφοντας αύξηση κατά 727
κατ. ευρώ σε σχέση με τα χρέη, ύψους
εάν από το συνολικό ποσό αφαιρεθούν τα
μη φορολογιχά χρέη προς το Δημόσιο, η
αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών διαοιλλάσταταμείατου Δημοσ.
συμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ
εία του Δημο
Μείωση 0,9% σημείωσε το εμπορικό
έλλειμμα της χώ!ας τον Ιούνιο εφέτος
αθώς η αξία των εξαγωγών σημείωσε ά
νοδο 11,8%, σχεδόν διπλάσια από την ά
της αξίας των εισαγωγών. Ωστόσο
στο τέλος του α' εξαμήνου καταγQάφηκ
αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά
Στήρινμα στις εξαγωνές η ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης και η έξοδος στις διεθνείς αγορές
(στα 14,18 δισ. ευρώ, από 12 δισ. ευρώ στο
αντίστοιχο εξάμηνο του 2016). Χωρίς να
εξαγωγών καταγράφει αύξηση κατά
Οι εξαγωγές ανά γε0yQαφική πεουοχή
Σε ό,τι αφορά την πορεία των εξαγωχουν τα ε/Ληνιχα προιοντα
οι ελληνικές εξαγωγές, εκμεταλλευόμενες
το θετικό μομέντουμ που δημιουργήθηκε
από την ολοκλήρωση της δεύτεQης αξιολόγησης και την έξοδο της Ελλάδας στις
αγορές, όπως αναφέρει σε ανα
Η κ. Σακελλαρίδη επισημαίνει ακόμη,
20,7%
Ειδιχότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλα
πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθε
και τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα
εγχωρια παραγωγη και να υποκαταστα
γες προχυπτουν τα ε5ης:
Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφί
ξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.877,1 εκατ
υρώ τον Ιούνιο 2017, έναντι 3.640,0 ε
Εξαγω
θούν οι εισαγωγές.
Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
χαι του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρι
νών στοιχείων της?ΕΛΣΤΑΤ, τον περαου
u5ηση 6,5%
+20%) όσο και προς τις χω
ψη ρευστότητας, κα.), αλλά και την έντονη αβεβαιότητα, οι Ελληνες εξαγιογείς
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρώτο εξάμηνο με θετικό πρόσημο, αποδεικνύοΑμετα6ηητο το εΠενδυτικο
κηιμα
για άλλη μία φορά, πω
αυξήθηκε
ευρωζωνη τον ΑυΥουστο
πυλώνα ανάπτυξης και προοπτικής για
των πετρελαιοειδών χατά 11,8% (στα
2,37 δισ. ευρώ, έναντι 2,12 δισ. ευρώ του
Ιουνίου του 2016)
ταθερό παρέμεινε το επενδυτικό κλίμα στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, χάQη στις 1σχίοές τρέχουσες συνθήκες, σύμφωνα με τον γερμανικό ε!εννητικό όμιλο Sentix. Οι
μελλοντικές προσδοκίες, ωστόσο, υποχοησαν εν μέσω ανησυχιών για την αμερ χανική
σμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
ακομη και ε αι ουμενων των πετρελαιο
ειδών, προκύπτει αύξηση της τάξης του
ει πως η χαρα5η ενός Εθνικού Στρα
τηγικού Σχεδίου για την εξωστρέφεια χαθίσταται πλέον περισσότερο αναγκαία α
οικονομια και τον ενδεχομενο αντίκτυπο απο το σκανδαλο
νήτων που φαίνεται να λαμβάν
πομπης υπων των αυτοι
διαστάσεις
χατά 1
επίπεδο εξαμήνου, η
Ο δείκτης Sentix για την ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 27,7 μονάδες από τις 28,3 μο
νάδες του Ιουλίου. Αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 27
χειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνι
στιχότητά τους και να αξιοποιήσουν στο
των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών, εμφανίζεται αυξη
Ωστόσο, ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε στις 16,0 από τις 19,8 μονάδες
τον Ιούλιο, σε μια ανησυχητική ένδειξη σύμφωνα με τον ερευνητικό όμιλο.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα