Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΒΡΟΥ
Ap duanu 612
wwwagnmens V
agreedatmagrimrw, gr
tospara S & Kupeesen 6 Αυγούστου 2017
lab 7744
isSN 2241 9446
Tuan 2-up"
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Φορτίο για την ΚΑΠ
τα μικρά αγροκτήματα
Καλαβρυτινός γευ πόνος
και Γερμανός manager
ndg apo 245 24
69,55 69.31
atn 8οοολονίκη. Kopupaio στέλεχος
Αστική επέλαση
στο αγροτικό
επαγγελμα
Συμπυρηνη
δολιοφθορά
Οργή για την τιμή που δίνει η βιομηχανία
vnons. npos το ropov το-μάρμαρο»
δείχνουν να πληρώνουν oeoayantis
aypottKGw μηχανημάτων σελ 10-11
tav napayayav έχουν στηοτ ου,
και καλλιερνουν κλίμα για μεκοη
xciptiot is του ροδακινου. I iaipvompacyEvns xpovas. Ki auto nap,
φιτιλιά Τσιρώνη
στα ιστορικά
δικαιώματα
ΤΕκά να δΑΧΙουν τιμή στα συμπύρη,
δίνει και n Andros, oa 12, 22, 35
Με επιτροπές χρυσώνει το χάπι
στα επιτραπέζια ο Αποστόλου
vanknpinnis unoupybs Avpoikris A
no, o unoupyós son
ακομα Ομο5as EPYomas
iv ca nour με το navo pi ou ca po
agrilogistics μέοω taov EATA.σελ 46
Εφθασε Μαξιμου
portano ain ons tow
uw po akarn i ansbu
qurrisanim vystout
ντα χέρια, του υΤασ εκ aToattoa na die pictu
Παντως
αυξάνονται ourori noon uue 20ing
bo Teov Harrods αλλά και ta ιδιότυΠα
εν λογι κη noo cant une
00 μένουν πολλά aa 2
η ελιά Κολαμων
mtporedias EAids ΑΟΠΕΛ. Ακόμη μία
Oli vrns θεσμικου πλαισίου. aa 47
oniovosec ομικου nlainnu. od 47
Δεν αφήνει ρώνα
να πάει χαμένη
Ο θάνατός μας
δεν είναι το τέλος
χωρίς πρόστιμο
οι τροποποιητικές
Ψήνεται ειδική
ενίσχυση όνων
ΣΤΑΦΙΔΑ
taanopcopata oes 21, 36
DEyovae&δα σελ.44-45
ΗΛΙΟΣ Avutok, 06:32-A0on 20:30
ΚΑΙΡΟΣ Afpoc