Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ω Ι Ν Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
01
9

ΕΤΟΣ: 47ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13444

772529

029152

1,5€

Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr

Πολιτική θύελλα για
τους σημαιοφόρους
κατόπιν… λοταρίας
Σε μείζον θέμα πολιτικής σύγκρουσης,
με ιδιαίτερα μάλιστα συμβολικό χαρακτήρα, εξελίσσεται η αιφνιδιαστική
απόφαση του υπουργείου Παιδείας να
επιλέγονται οι σημαιοφόροι και παραστάτες στις παρελάσεις, όχι με βάση
τις επιδόσεις τους στα μαθήματα (οι
καλύτεροι στην βαθμολογία), αλλά
με… κλήρωση.
ΣΕΛ. 2

Προσέλευση
με το «καλημέρα»
του εξωδικαστικού
μηχανισμού

ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΥΣΟΙΠ

Ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης
δεσμεύθηκε ότι η εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων θα γίνει με
μοντέλο την Κύπρο και τη Νορβηγία

Περισσότερες από 70 επιχειρήσεις
έκαναν αίτηση μέσα στις πρώτες
ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών των
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα πρώτα
στοιχεία.
ΣΕΛ. 3

13 Θέσεις ΔΕΠ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2)
Χημείας, 3) Επιστήμης των Υλικών,
4) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών, 5) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα
το Αγρίνιο), 6) Ιατρικής, 7) Φαρμακευτικής, 8) Φιλολογίας και 9) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το
Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΣΕΛ. 15

Στα 397,67 ευρώ
ο μέσος μισθός
μερικής απασχόλησης
τον Νοέμβριο 2016
Στα 51,54 ευρώ ανέρχεται το μέσο
ημερομίσθιο, στο σύνολο των κοινών
επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους
με πλήρη απασχόληση και ο μέσος
μισθός σε 1.196,30 ευρώ. Στη μερική
απασχόληση ανέρχονται σε 23,70
ευρώ και 397,67 ευρώ, αντίστοιχα.
Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του
ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο του 2016
ΣΕΛ. 16

Συνταξιούχοι εν αναμονή εκτιμάται
πως θα παραμείνουν για αρκετούς
ακόμα μήνες 139.000 πολίτες, οι μισοί
από τους οποίους περιμένουν ήδη
δεκαπέντε μήνες για την έκδοση των
συντάξεών τους. Ο νόμος Κατρούγκαλου -με τον οποίο επέρχονται μειώσεις στις συντάξεις έως 30% - δεν
εφαρμόζεται ακόμη στο σύνολό του
αφού δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι από το υπουργείο
Εργασίας. Οι περισσότεροι δικαιούχοι
(περίπου το 55%) περιμένουν ήδη
15 μήνες και είναι άγνωστο πόσο θα
περιμένουν ακόμη.

Το β’ τρίμηνο του 2017
τα καθαρά κέρδη
του ΟΤΕ έφθασαν
40,8 εκατ. ευρώ

Προσλήψεις στον
Δήμο Καλαμαριάς
Ο Δήμος Καλαμαριάς θα προσλάβει
καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό
για την λειτουργία των εικαστικών
τμημάτων και εργαστηρίων της
Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων.
ΣΕΛ. 14

Πότε θα
συνταξιοδοτηθούν
οι 139.000 χιλιάδες
που περιμένουν
επί 16 μήνες?

Σ

το χθεσινός Κυβερνητικό Συμβούλιο
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ),
ο προικισμένος και καταρτισμένος
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
κ. Γ. Σταθάκης, εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά με την εισήγησή του ότι θα γίνει
διάλογος για το είδος των συμβάσεων παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων, που θα εφαρμόζει το
Δημόσιο. Δεν απέκρυψε την πρόθεση της
κυβέρνησης για σχυρότερη ανάμειξη του
Δημοσίου για μεγιστοποίηση του οφέλους
του και υποσχέθηκε ότι θα γίνει εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με μοντέλο
τις πρακτικές της Κύπρου και της Νορβηγίας και αναβάθμιση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων.
Ειδικότερα, στην εισήγηση που υπέβαλε χθες, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ),
που πραγματοποιήθηκε υπό τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, περιλαμβάνονται
ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, η
αναβάθμιση της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρία Υδρογονανθράκων) και η έναρξη διαλόγου
για το είδος των συμβάσεων παραχώρησης που
θα εφαρμόζει το Δημόσιο.
Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, οι αλλαγές
κατατείνουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών
για την προκήρυξη, αξιολόγηση των προσφορών

και ανάθεση των ερευνητικών εργασιών. Μοντέλο
για το νέο νομικό πλαίσιο θα είναι οι αντίστοιχες
πρακτικές που εφαρμόζουν η Κύπρος και η Νορβηγία, χώρες που διαθέτουν σημαντική εμπειρία
στον τομέα. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι το νέο νομικό
πλαίσιο να είναι έτοιμο ως τα τέλη του έτους.
Η ΕΔΕΥ ενισχύεται ήδη με εξειδικευμένο προσωπικό, και το ΥΠΕΝ επιδιώκει να λειτουργεί με την
ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, με την εποπτεία του
φορέα να παραμένει στο εποπτεύον Υπουργείο
και τον υπουργό.
Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης, το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει δύο επιλογές: Τη σύμβαση μίσθωσης (Lease agreement),
με την οποία το δημόσιο δεν έχει οφέλη από την
παραγωγή υδρογονανθράκων και τη σύμβαση
διάθεσης της παραγωγής (Production Share
Agreement), η οποία εφαρμόζεται σε χώρες με
μεγάλη εμπειρία στην εξόρυξη πετρελαίου.
Μέχρι στιγμής, στη χώρα μας έχει υιοθετηθεί το
πρώτο μοντέλο σύμβασης. Το ΥΠΕΝ προτίθεται
να ανοίξει τη συζήτηση για το είδος της σύμβασης, βάσει της οποίας θα παραχωρούνται οι προς
έρευνα περιοχές.
Για το Κεφάλαιο Αλληλεγγύης έχει δημιουργηθεί
ειδικός λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος και υπάγεται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, που εποπτεύεται
από τα υπουργεία, Οικονομικών, Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Σκοπός του ΕΛΚΑΓ είναι η δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης
του ΕΦΚΑ και κυρίως για τη διασφάλιση των
συντάξεων των νέων γενιών.
Επιπλέον, μπορούν μέσω του Ταμείου αυτού να
χρηματοδοτούνται μεταπτυχιακά προγράμματα
ή ερευνητικά έργα από τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ της
χώρας, σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού
πλούτου και κυρίως των υδρογονανθράκων.

Στα 938,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα έσοδα του
Ομίλου ΟΤΕ στο β’ τρίμηνο του 2017,
μειωμένα κατά 1,7%. Στην Ελλάδα
τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% και
διαμορφώθηκαν σε 687,7 εκατ. ευρώ,
καθώς η αύξηση των εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας χάρη
στην ενίσχυση των εσόδων λιανικής
και υπηρεσιών, καθώς και εκείνων από
έργα ICT, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από το έργο «Rural
Broadband» που ολοκληρώνεται
σύντομα και την μείωση των εσόδων
λόγω της πτώσης στις ρυθμιζόμενες
τιμές χονδρικής LLU.

Κινδυνεύουν 690.000
φορολογούμενοι που
έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές με κατασχέσεις
Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων σε μισθούς, συντάξεις,
λοιπά εισοδήματά τους και τραπεζικές καταθέσεις τους βρίσκονται
περίπου 690.000 φορολογούμενοι
με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Δημόσιο. Όσοι μάλιστα από αυτούς
χρωστούν στις ΔΟΥ ποσά μεγαλύτερα
των 500 ευρώ κινδυνεύουν ακόμη και
με κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία τους.
Η ίδια η ισχύουσα νομοθεσία, δίδει
τη δυνατότητα στους οφειλέτες να
αμυνθούν με 4 διαφορετικούς, εναλλακτικούς τρόπους, οι περισσότεροι
από τους οποίους έχουν προληπτικό
χαρακτήρα.