Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
AP. ΦΥΛΛΟΥ 26857 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην
ηλεκτρονική πλατφορμα του
εξωδικαστικού μηχανισμού
έναν χρόνο
Βναίνουμε ναό τα
Ε65 esmav Enamana σον
μνημονια»
Νέα έρΥα, νέα μέτωπα
και την ΕΥνατία Οδό
στην υπερχρχεση της ο
ονομικής χρίσης
πα!αγωγικη ανασυγκροτηση της
Ελλάδας, παQάλληλα με την έξοδο στις
των τελευταίων ετών κι όλα αυτά ξεκιουν σημερα »
χώρα, τονισε κατα την ομΙΑΙα του ο υ
πονογος Υποδομών, Μετα
κτύων, ΧοήστοςΣποτζης, στην παράδοση του τελευταίου τμήματος της Ιόνιας
φορών και Δι
στηκε ο σχετικός νόμος και σε τρεις μήνες
είχε δεσμευτεί η χυβέρνηση ότι ο μηχανι
σμός θα είναι έτοιμος. «Αυτή την δέσμευ
υλοποιούμε σήμερα, παρά τις χριτιχες
τον ανισόπεδο κόμβο, που ενώνει τον νέο
, από την Πέρδικα Ιωαννίνων
αυτοκινητόδρομο με την Εγνατία Οδό
καιΟει μήκος περίπου 14χιλιόμετρα.
Ψήφιση του νόμου στη Βουλή» είπε ο υκοινός στόχος όλων, να περάσουμετην
μηχανισμός θα συμβάλλει στα ανείσπραχτα χρέη του δημοσίου, των ασφαλιστικών
μνημόνια. Για να το πετύ
ταμείων Χαι θα βοηθήσει ιδιαιτέρα τις
τράπεζες που έχουν δεσμευτικούς στόχο
νούνται πτωτικά «ωστόσο η μείωση θα πρέπει να επιταχυνθεί ώστε στο τέ
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο
um retoo. ευρώ ονομαστικής αξιας μη ενο, αποτελέσεις εργαλείο,σε αυτή την χανα το πετύχουμε αυτό. K- na 3
Γιούνκερ
«Οριστικά εςώ
από το τραπέζι τ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμε
ρα (σ.σ. Πέμπτη) το πρωί να εισέρχονται
στην πλατφόρμα μέσω του link που υπάρ
χει στον διαδικτυακό χώρο της Ειδικής
Περισσότερες από 70 επιχερησεις
veQγοποιήθηκε σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) το
πφωί απότον υπονογό Οικονομίας,Anέκαναν αίτηση μέσα στις πρώτες ώρες
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφορ
μας του εξωδικαστικού μηχανισμού για
τη ρώθμιση οφειλών των επιχειρησεων
σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη
λειτου07ια της πλατφορμας η οποια ε
μήτρη Παπαδημητρίου.
Ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε, εγκαι
νιάζοντας την πλατφόρμα, ότι πρόκειται
για σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις χαι πρόσθεσε: «Την πλατφόρμα μποες
ην προσωπική μάχη που έδωσε το
201 5 για τη διατήρηση της σταθερότητας της ευ!ωζώνης και την παραμονή
της Ελλάδας σε αυτην, υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ετοπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκε! σε μια
ους www.keyd.gov gr χαι να υποβάλλουν
αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό.
Οι οφειλέτες που θέλουν
να ενταχθούν στην ρύθμιση
Αλ. Τσίπρας: «Οραμα μας η καθολική και ισότιμη
χώρησης της ολης συνέντευξη που παρα
ο Ek mnoZon r ornto Gresit
πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας»
βρίσκεται οριστικά έξω από το τραπέζι»
Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή
Εμβληματική» χαρακτήρισε τη μεαυτής της νέας εποχής είναι η επαναθε2010 έως 2014, οταν από το βήματης Βου
ταρρύθμιση στολέχης
ηλατ ση εταμνημονια
αερ τι
στη ας, στηνομιλία του κατά τη διάρκεια της συζήτη.
σης του νομοσχεδίου για την Υγεία, στην
πηΟ αντα μνημονια έπετεπαϊκή Επιτροπή
χρόνια, χαι να
προσφερει νπηρεσίες ποιοτητας στους πολίτες με καθολιχο τροπο, δίχως ταξικούς
και εισοοηματιχους φραγμους»
ELA κατά 1,6 δισ. ευρώ
θερά βήματα, ένα στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και βρισκόμαστε σε μία
τροχιά οριστικής χαι αμετάκλητης λήξης
των μνημονίων σε έναν χρόνο από σήμε.
ρα» ανέφερε ο κ. Τσίπρας χαι πρόσθεσε
ότι «Η νέα εποχή για τη χώρα πρέπει να
χτιστεί από σήμερα χαι οργανικόχομμάτι
«Το δικό μας αξιακό φορτίο, η πολιτι
κή ταυτότητα και οι αρχές μας, είναι εγ
γεγραμμένες σε χάθε παρέμβαση στην Υ
γεία. Οι χυοίαρχοι κύκλοι συνέδεαν μονο
σήμαντα την αξιοπιστία της χώρας με την
προθυμία των ηγεσιών της να υπακούουν
στους δανειστές. Δεν υπήρξε μεγαλύτερο
εΜΕυμμα αξιοπ στιας απο την περιο ο
Μειώνεται κατά 1,6 δισ. ενοώ το ανώτατο 0Q10 δανεισμού των ελληνικών τραπεζών
από το Μηχανισμό Εκτακτης Ρευστότητας.
Οπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντ
ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, στο ποσό των 38,9 δισ. ευ
ροέώςχαί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 μετά από αίτημά της
ίρρηση στον χαθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έχταχτης ενίσχυσης σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα