Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4611/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Και δεύτερος θάνατος από κουνούπι!
ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ, ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
/ ΣΕΛ. 4

ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

H Ιονία δεν είναι
πια... «αιωνία»
/ ΣΕΛ. 7

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ: ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Πάνω από
70 αιτήσεις µε
το «καληµέρα»
/ ΣΕΛ. 9

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Πράσινο φως» για
το αποτεφρωτήριο
/ ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 400 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

Μισθοί πείνας
στην µερική απασχόληση
n Το µεγαλύτερο

n Όπως προκύπτει

ποσοστό (22,44%)
απασχολείται στο
χονδρικό και λιανικό
εµπόριο και το
µικρότερο (13,68%)
σε ξενοδοχεία
και εστιατόρια

από την
επεξεργασία
των ΑΠ∆, ο
συνολικός αριθµός
των εργαζοµένων
φτάνει µόλις τα
1,87 εκατοµµύρια

/ ΣΕΛ. 8

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σκηνικό
πόλωσης
από την
κυβέρνηση
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΠΑΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ» / ΣΕΛ. 8

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΜΗ
2.000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕ∆ΟΥΣΕΣ

Καλό...
Σεπτέµβρη για
τη «Μαρίνα»

«Μειώστε τα τέλη
για τις παραλίες»

/ ΣΕΛ. 6

/ ΣΕΛ. 3

ΣΠΟΡ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Παναχαϊκή:
«Πρεµιέρα»
στην ΕΠΑΕ
EUROPA LEAGUE: ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ (2-1
ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΛΑ) ΚΑΙ ΠΑΟΚ (2-0 ΤΗΝ ΟΛΙΜΠΙΚ) / ΣΕΛ. 23-28

C M
Y K

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ διδάσκει ότι η αντιµετώπιση ιών και νόσων δεν χρειάζεται φόβο ή πανικό. Χρειάζεται
όµως ιδιαίτερη προσοχή από
τους πολίτες, οργάνωση από
τους φορείς και φυσικά, εγρήγορση από τις υγειονοµικές αρχές. Αυτό συµβαίνει στις µέρες
µας µε δύο νόσους που µεταφέρονται από τα κουνούπια: την ελονοσία και τον ιό του ∆υτικού Νείλου.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ξεκινάει από την
πολύ κακή οργάνωση του ελληνικού κράτους και των τοπικών
φορέων ως προς την αντιµετώπιση των κουνουπιών. Έπειτα,
βρίσκει έδαφος πάνω σε πολίτες
που είτε υποτιµούν τους κινδύνους, είτε αντιµετωπίζουν κάποια
άλλα σηµαντικά προβλήµατα υγείας και άρα είναι πιο ευάλωτοι. Και
καταλήγει, στις µονάδες υγείας,
που στην Ελλάδα της κρίσης
δουλεύουν εν πολλοίς χάρη στην
φιλοτιµία και τον «πατριωτισµό»
των εργαζοµένων σε αυτές.
ΕΙΝΑΙ προφανές λοιπόν, ότι η αντιµετώπιση των συγκεκριµένων
θεµάτων απαιτεί επίσης τριπλή
«θεραπεία»…