Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26856 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
-επερασε το 10%
η αν ηση των
αεροπορικων
αφιςεων το Πρωτο
εζάμηνο
κυριαρχη η συυυετοχη τον
τουρισμού στο ΑΕΠ
ε σταθερό πυλώνα ανά
ιψήφια αύξηση καταγQάφεται σε
πτυξης αναδείχτηκαν τα ξενο
δοχεία κατά τη διά!κεια της
σφορά τους στο ελληνικό ΑΕΠ
2008 (έναντι
πρώτου εξαμήνου του 2017 στα ελληνικά
ueQ0000μια, συμφωνα με την αναλυση
των μεχρι τώρα γνωστοποιημένων στ
στις βασικές
χείων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Του
οστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), «Ο Ιού
ως έκλεισε με αύξηση 10,9% στις αεροστό που ανεβάζει μέχρι στιγμής το συνοστριες μεσογειακές χώρες)
συμφωνα με μελετη που συνε
ταξε η διεύθυνση Οικονομικής
Εθνικής
αποτε εσμα για ολο στο χρονο στο
μελέτη εστιάζει στον ε
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM»
ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστι
μεων που έχουν τεθεί σε λει
του του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι
υρίως από
ικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), A
αναβάθμιση των υποδομών του
κλάδου) αλλά και των παραγό
ντων που φρενάρουν
Ο x. ΙΧΧος προσθέτει πως σύμφωνα με
τα στοιχεία που υπάρχουν, σε ό,τι αφορά
τον προγραμματισμό πτήσεων για τα περι
την περαι
άπτυξη το
αεροδρόμια
δρόμια πλ
ων (κυρίως εποχικότητα χαι ποιότητα του
τουριστικού μείγματο
αύξησε την εξωστρέφεια του
λυψε την πτώση της εγχώριας ζήτησης, με
αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση σε όρους
ψηλότερες του χουν οτικού μέσου όρου την
τελευταία δεχαετία, έναντι των χρατήσ
ων μέσω πραχτορείων
-με τη διαφορά να
ικροτερο spread ναι η υπα
Επίσης, αξιοσημείωτη εξέλιξη της πε
ριόδου χρίσης
ση που συνοδεύτηκε από αύξηση κλινων
κατά 10% την περίοδο 2008-2016), με πε
τών ανταγωνιστικων προορι
μεταν επιτοκιων
κατα εσεων και
ποίο, αν καλυφθεί με επαναφορά των ξελεσαν οι μεμονωμένοι ξένοι τουριστε
οποιοι αυξησαν το μεριδιο τους στην εξοτερική ζήτηση ξενοδοχείο
2016 από 25% το 2008, περιορίζοντας α
οδοχειακών επενδύσεων στο προ χρισης
ς και στρατηγικ
για δημιουργία τουριστικας, θα αυ ήσει
080% των
σσότερο από
ωνεο Χατ ού Η
ψηλής προστιθέμενης αξίας, θα αυξήσει
ντίστοιχα τη συνεισφορά των πραχτορεί
Ιουνιο
τουριστικ
άνω του 1/2 αυτών να κατευθύνεται στα
έλιξη
χρονα σεις
στοφ43% των Χλιν
στο 43% των κλινών
2016, έναντι 37% το 2008.
μαντική, χάθως οι μεμονωμενες κρατησεις
ι πιο προσοδοφόρες, με τις δαπάνες
τοΤΟΑ
ελαφρώς τ
ψαλίδα ηγήσεων επιτοκίωνο,ταθέσεων
Ενκαινια των νέων σταθμών Αθηνων και Ζεφυρίου
καθώς τα
Προτεραιότητα της κυβέρνησης ο σιδηρόδρομος και τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στο
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το περ
ους σιδηροδρομικούς σ
των αυτοκινητόδρομων στην εποχή του σι
δηρόδρομου τόσο για τις επιβατικές όσο
μούς Αθηνών (Σταθμός Λαρίσης) και Ζε
φοιου εγκαινίασε ο υπουργός Υποδομών
χαι Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, με
αφο!μη την ολοχλήρωση και τη λειτουογία των καινούργιων αποβάθρων και των
εων ηλεκτροκινουμενων
λοκληeώθηκε το έργο στον σταθμό Λαοσης με εργασίες που διήρκεσαν πάνω από
κατάσταση
των σιδηροδρομικων υποδομων ήταν τρα
τοκίου μειώθηχ
Ιούνιο στο
4,27%, έναντι 4,46% τον προηγούμενο μήενώ σημει
Στον σταθμό του Ζε
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συ
εφτασε με συρμό του προαστιακού όπου
κοι της τοπικης χοινωνιας, με επιχεφαΛης
Ο σταθμός του προαστιακού βρίσκεται
χτηχαν εκπροσωπου χαι χατ
ιαμορφώθη
στο ΝΑ
εσσαρων
γραμμων
τροκίνησης
στο Παππού
10 στα Λιόσια και στους υπόλοιπους
σταθμούς της Αττικής, ενώ τον ίδιο μήνα
θα αρχ
ποιηση των γραμμων στα Σεπολία, ενω ε
Τέσσερις
μέσα σε τούνελ της Αττικής Οδού και στο
«μνηστηρες» Υ
Υραμμη του μετρο της Α ηνας
ια τη νεα
με τη γραμμή 2 του μετρό μετά την επέ
ο ενδεχόμενο
γραμμών στο Μενίδι χαι σε άλλες περιο
χές της Δυτικης Αθηνας.
Τέσσε!α επιχει ηματικά σχηματα αναμένεται να δειξουν ενδιαφέρον για τον δια
γωνισμό επέκτασης του μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρα
ΓΕΚ Τέρνα θα χαταθέσει προσφορά στο πλαίσιο χοινοπραξίας με τη γαλλική Vinci
σηματοδοτούν την προτεραιότητα της χυ
βέρνησης για τον σιδηρόδρομο και τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς, ενώ τόνισε την
ων του προαστιακού από A. Λιόσια-Νε
ρατζιώτισσα λόγω έργων ηλεκτροκίνησης
ουπουργός συνέ
Δεκέμβριο, οπότε όπως ε
και τη Siemens, δήλωσε εχπρόσωπος της ΓΕΚ Τέρνα.
κη «να περάσου
Προσφορές αναμένεται επίσης να καταθέσουν η Ακτωρ με την ιταλική

Τελευταία νέα από την εφημερίδα