Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26855 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Handelsblatt:
Επιστροφη στην
κανονικοτητα να
τις εΛΛηνικες
τραπεζες
Σύνδεση ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις
Πραγματικές αναγκες
της κοινωνιας
Η Παιδεία είναι θέμα Βαθιά κοινωνικό τόνισε ο πρωθυπουργός, στην
ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου Υια την Παιδεία
τα σημάδια ανάκαμψης του ελλη
νικού τραπεζικού τομέα μετά από μια βα
εστιάζει η
α μπα
σκόπηση στις
σπασμα
της διεθνούς χρηματοπιστωτικής χρίσης το
2007 έως σήμερα, με αποκορύφωμα τη μα
ζική εχροή κεφαλαίων στα μέσα του 2015
και την επιβολή capi
καίρι του ίδιου έτους.
την εκπαίδευση. Να βάλουμε στο παρόν τα θεμε
γράμμισε ο πρωθυπουργός,
για να προσθέσει: Συγχρο.
Δύο χρόνια μετά οι περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων εξακολουθούν ακόμη
να υπάρχουνΜ «αλλά επιτέλους επι
ψαμε στην οδό της κανονικότητας» αναφέ
σουν τα πανεπι
ασυνδ
ταξύ τους και με τις πραγnde
ματικέ
έριδα αναφέρεται στο πρό
να αποχαταστήσουμε την
οημοκρατια και το αυτο
διοίχητο των πανεπιστηγραμμα αναδιάρθρωσης των ελληνιχών
συστημικών τραπεζών, υπό την επίβλεψη
του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοΠαιδεία είναι θέμα βαθιά κοινω
0%. Τσίπρας υποστήριξε ότι η άποψη
της ΝΔ, του x. Μητσοτάκη, για την αξιο
της βοήθειας που έλαβαν από το κράτο
Σύμφωνα με την Handelsbla
ποι ζουν μέσα στην κοινωνία και έχουν
πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώΑναφερόμενος στο νομοσχέδιο, τόνισε
ότι φιλοσοφία του συνίσταται σε περισσό
τερη δημοκρατία, θέσπιση δημοκρατικών
κανονων, ανοιγμα των εκπαιδευτικων
δρυμάτων στα οικονομικά ασθενέστερα
στρώματα, σύνδεση με την χοινωνία χαι
αυτό που, όπως είπε, ονομάζουμε προσπά
Eurobank και η Alpha
ΛΟγηση, ειναι μια ακραια φ
nk έχουν η
ντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας της
κοινωνίας χαι των πανεπιστημίων χαι συ
μπλήρωσε: Ρυγμένα στην αρένα του αντα
ες να ασχο
μα για να μπορουν οι πολίτ
XQ1τικη στην εξουσια. Η παιδεια ειναι
ητημα Δημοκ!ατιας» τονισε ο π!ωθνποΟγός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία
ετικα νεα αΠΟ
γωνισμού θα
τον εηηηνικο
Λύση στο πρύθλημα χρηματοδότησης έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης από το ΠΔΕ
μετα Ποιησης
ελληνικο
σμών με ανεπαρκείς ποσότητες και επιβα
ον μένης ποιότητας νερό, το οποίο σε πολ
ματοδότησης έ
την κατασκευή και αναβάθμιση δικτύων αποχέτευσης, αποσκοπώντας στην βελτίω
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών χαι
την προστασία του περιβάλλοντος.
μεταποιησης, συμφωνα με ερευνα της
Η άνοδος ήταν αποτέλεσμα χνοίως της
οποία συνέβαλε η τρίτη συνεχής αύξηση
στασιμότητα των νέων εργασιών. Επίσης
γων υδ!ευσης και αποχέτευσης από τ
θνικό σκέλος του Προγ!άμματος Δημο
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έως και 100%,
περιπτώσεις, εν πληροι τα ορια της
λίου της
τροπολογία που κατέθεσε ο ανα
νια δίκτυο
Ενωσης, πρέπει να συνυπολογιστεί ότι ο
οδότησης
πληρωτής υποΟγός Οιχονομίας και Ανά
πτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, στο νομοσχέ
Ανοδος τεσσάρων μονάδων στον δείκτη
οικονομικου κη!ματος
αυξήθηχε η αγοραστική δραστηριότητα
1069/ 1980 για τις ΔΕΥΑ και καταργείται
ο πεουρισμός που προέβλεπε χQηματοδό.
νο μέχρι ποσοστό
η αυξηση των τιμων εισροων παρέμεινε ε
συνέβαλε σε δεύτερη συνεχή αύξηση των
μέσων τιμών πώλησης. Οι επιχειρήσ
ημαντική ενίσχυση παρουσίασε τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
Με την άρση του περιορισμού χρηματο
δοτησης από το Εθνικό ΔΕ, όπου οι
ΔΕΥΑ καλούνταν να συμμετάσχουν με
65% ίδια συμμετοχή στα έργα ύδρευσης
χαι αποχετευσης, «ξεκλειδωνει» η χρημα
φθάνοντας στις 98,2 από 94 μονάδες, στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον ε
β ouUQ10 του 2015, σύμφωνα με ε!ευνα οικονομικης συγκυ ιας του Ιδοματος Οικονο
μικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
παρέμειναν αισιόδοξες σε σχέση με την
αύ ηση της παραγωγης τους επόμενους 12
υπογρ
Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η βελτίωση στις Χατασχευές, χυρίως σε σχέση με τα δημόσια
εργα ενω οι υπόΛΟιποι τομεις εμφανίζουν μιχρες θετικες η αρνητικες διακυμανσεις ανα
λογα και με τη δυναμική των επιμέρους κλάδων τους, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ Η ολοκληρω
ση τηςδεύτερης αξιολόγησης, η εχταμίευση μέρους της δόση ς τηςχρηματοδοιχής υποστήριξης από τους εταίρους, χαι η ενίσχυση της πεποίθησης πως
στηκε από τον εποχικά προσαρμοσμεν
Δεικτη Υπευθύνων Προμηθεων της IHS
τοδότηση σημαντικων έργων απαραιτ
των για την εξασφάλιση υδροδότησης, την
αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και
ποίησης στην Ελλάδα (Pur

Τελευταία νέα από την εφημερίδα