Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4609/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕ∆ΟΥΣΕΣ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΑΜΕΛΛΟΥ

«Αντιµέτωποι µε την καταστροφή»
ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ

∆ιετής φυλάκιση
µε αναστολή
/ ΣΕΛ. 9

ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ:

Η παραπαιδεία
της παραπολιτικής
/ ΣΕΛ. 5

ΕΝΩ ΑΥΡΙΟ ∆ΙΝΕΤΑΙ ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΛΗ Η ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ

/ ΣΕΛ. 3

«∆ίχτυα για
να κρατούνται
µακριά από
τις παραλίες»

ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Εως 120 δόσεις
ή και διαγραφή χρεών

n «Πάγωµα» από 70

µέρες έως και πάνω από
6 µήνες σε αναγκαστικά
µέτρα είσπραξης,
πλειστηριασµούς
και διώξεις
για όσους ενταχθούν
n Πώς θα καθορίζεται
το ύψος και το πλήθος
των δόσεων, πότε
θα χάνεται η ρύθµιση
/ ΣΕΛ. 4

ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

∆ιόδια από σήµερα
στην Παλιοβούνα

Κόντρα
κορυφής για
την εκπαίδευση

/ ΣΕΛ. 6

ΣΠΟΡ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «Γ»

«ΜΕΤΩΠΙΚΗ» ΤΣΙΠΡΑ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΜΕ ΑΤΑΚΕΣ ΓΙΑ «ΝΕΥΡΑ»,
«∆ΙΑΚΟΠΕΣ» ΚΑΙ... «ΓΕΝΕΘΛΙΑ» / ΣΕΛ. 10

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Τραγωδία στην Λακωνία
µε δύο νεκρούς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Επέκταση ωραρίου σε δήµους
και περιφέρειες

/ ΣΕΛ. 34

«Ψηλά τη σηµαία!»
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΛΑΝΤΙΑ
ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Σήµερα η «πρώτη»
για Αχαϊκή και ∆ιαγόρα
/ ΣΕΛ. 27-32
C M
Y K

/ ΣΕΛ. 9

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

«Θεοµητορικά»
µε τιµητικές
βραβεύσεις
/ ΣΕΛ. 14

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΣΕ 24 ΠΕΡΙΠΟΥ ώρες παραδίδεται
στην κυκλοφορία η Ιονία Οδός στο
σύνολό της, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας. Πρόκειται για
τον δρόµο, που µαζί µε την Ολυµπία Οδό, την ΠΑΘΕ και την Εγνατία,
ολοκληρώνει τον µεγάλο ελληνικό
δακτύλιο και ενώνει µε ασφάλεια και
ταχύτητα µερικά από τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής
χώρας.
Η ΠΑΤΡΑ ΟΜΩΣ, δεν θα βρει ποτέ
τον µητροπολιτικό της ρόλο εάν δεν
ολοκληρωθούν δύο ακόµα οδικά
έργα, η Πατρών – Πύργου, αλλά και
η Πατρών – Τριπόλεως. Η σύνδεση
της αχα κής πρωτεύουσας µε την
δυτική και την κεντρική Πελοπόννησο αποτελεί τη σύνδεσή της µε
τον «ζωτικό της χώρο», την περιοχή από την οποία µπορεί να αντλήσει πολλαπλά οφέλη.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ το µεγάλο «στοίχηµα»
για τους φορείς της περιοχής…