Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26854 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
1.135 θέσεις
ΕΣΕΕ: Σημαντικές ε
πιπτώσεις
ερΥασιας στον
Δημοσιο 1ομεα
στις επιχειρησεις απο
ανεργους
2017 και ολοκλη!ώνεται τη Δευτέ!α 21
Αυγούστου 2017, η υποβολή αιτήσεων α
veQγων για συμμετοχη τους για χρονικο
πλήγμα γι
νική Συνομοσπονδία Ε
μπορίου και Επιχειρημα
μηνων στο
γQαμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο
Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με
το άρθρο 64 του ν. 44302016 A. 205,6
πως τροποποιήθηκε και ισχύει», Το προτητας (ΕΣΕΕ)
πε04ορολόγηση και τη
τώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης χαι της μακράς ύφεσης, που
επιχειρήσεων μέχρι τέλος
του έτους
εδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης
«Η ενημέρωση ελέγχων
της ΑΑΑΕ για τη μη έκδο
βαιώνει τη θέση μας, ότι το
μία, με προτεραιότητα στους
EyKUKA10 yia την
εκ περιτροπης
εργασία
υπογράφει η Εφη
είναι οι αυστηροί
έλεγχοι,αλλά η υπερβολι
κή φορολόγηση
ύμφωνα
ΕΣΕΕ:
α/αναχρίβεια στην έκδοση φορολοπαραβάσεις
να ανέρχονται σε 8.843 (πα
Από την ελεγκτική δραστηριότητα
των κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΕ) τη φετινή του
ραβατικότητα 11,9%). Τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας εμφανίζονται κα
και χυμαίνονται σε 17%
LEUXQ νισεις για την εκ πε!ιτροπης
γικών στοιχείων 45%-65%
εQγασια οινονται με εγκυκλ 10 του υπ
Σύμφωνα με τα επίσημα ετήσια στοιουΟγειον Εργασιας, την οποια υπογ!αφει η
υπουργός Εφη Αχτοιόγλου, με αφο!μή ε
ωτηματα που προεκυψαν σχετικα με
την εφαρμογη του μετρου της εκ πεQ1
τροπής εργασιας και προς διασα ιση
χεία της ΑΑΔΕ, το 2016 διενεργήθηκαν
συνολικά 74.272 μερικοί επιτόπιοι έλεγ
χοι από τις Δ.Ο.Υ., με τις εντοπισθείσες
σιωτική Ελλάδα, προκύπτει μία παραβά
Στην κυκλοφορία τα τελευταία 14 χιλιόμετρα
της «Ιονιας Οδου»
των σχετικώς αναφυόμενων ζητημάτων
Σύμφωνα με το 1
Εσοδα 245 εκατ. ευρώ από τις
ια Οδό και συγκεκ!ιμένα στο τμήμα
από τον ανισόπεδο κόμβο Αντιρρίου έως
τον ανισόπεδο κόμβο Χαλικίου, κοντά
* ΙΧ επιβατιχά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ
* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήμα
τα με λιγότερους από τέσσερις άξονες
7,45 ευρώ.
στο Μεσολόγγι, ανακοίνωσε η «Νέα
* Φορτηγά χαι άλλα οχήματα με τέσσε
δος». Επίσης, αναχοινώθηκε ότι τα τελευταία 14 χιλιόμετρα της «Ιονίας Οδού», από την ερδιχα Ιωαννίνων έως Ζαι τον
ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας οδού», θα
παραδοθούν σε κυκλοφορία την Πέμπτη 3
ρις ή περισσότερους άξονες 10,40 ευρώ.
ικαιωμένος» από την απόφαση του ΕΣΡ, η οποία ορίζει την τιμή εκκίνησης της
Στους πλευρικούς σταθμούς στο Μεσοαδειοδότησης των τηλεοπτικων σταθμων στα 245 εκατ epo, δηλωσε ο υπουργός ψη
φιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, αφενός διότι αυτό ήταν χαι το ποσό που εξασφάλισε
ο περσινός διαγωνισμός, αφετέρου διότι δόθηκε η δυνατότητα στην Πολιτεία να Qn®μί
σει το ασύδοτο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
λόγγι ott e θα ειναι ο εξης:
* Δίκυκλα και του
α χαι τρίκυκλα 0,85 ε
χα αυτοχινητα
* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήμα
Αυγούστου
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία επεξεργάζε
ται το νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρό
νου, ο x. Παππάς ανέφερε ότι η απόφαση χαι η συνεπακόλουθη υπουργική απόφαση, συγκροτούν μία τομή στα τηλεοπτικά πράγματα και μία τομή στην προσπάθεια της Πολιτ
ας να ρυθμίσει τα ζητήματα της ραδιοτηλεόρασης «τα οποία σκοπίμως έμεναν αρρύθμιστα». Κάλεσε μουστα, τις πολιτικές δυνάμεις να την αγκαλιάσουν και να στηρίξουν α
οιχτά και χωρίς αστερίσκους την απόφαση του ΕΣΡ, «να το ενισχύσουμε και να τ
θαρρύνουμε να ολοκληρώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτήν την διαδιχασία» ώστε να περά
σουμε στην επόμενη μέρα. «Οφείλω να πω ότι σε λιγους μήνες έκανε όσα δεν έγιναν τα
προηγούμενα χρόνια. Είμαστε ενώπιον νέας αρχής χι αν υπάρξει και η σύ
νεση από τις πολιτικές πτέρυγες, αυτός ο χύκλος θα έχει ολοχληρωθεί»:
ς από
12°τερα, απο τα μεσανυχτα της
Τρίτης 1 Αυγούστου προς Τετάρτη 2 Au
γούστου, θα ξεκινήσει η λειτουργία των
σταθμών διοδίων στον μετωπικό σταθμό
Κλάχοβας χαι στους πλευρικούς σταθμού
διοδίων στον ανισόπεδο χόμβο Μεσολογ
3,10 ευρω
ρις ή περισσότερους άξονες 4,40 ευρώ
διοδίου τέλους καθορίζεται ως εξης
* Φορτηγά χαι άλλα οχήματα με τέσσε
* Σε κάθε μετοπιχό σταθμό βάσει του
συνολικού μήκους της ζώνης στην οποία α
Όπως ανακοινώθηκε, οι τιμές που θα
ισχύσουν στον μετωπικό σταθμό της Κλόνήκει ο σταθμός

Τελευταία νέα από την εφημερίδα