Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ι υψηλοι 40001 αφαιοουν
κάθε κίνητοο για εογασία
Στα «χαοακουιατα»
Γερμανία και ΗΠΑ
Της ημέρας
οί φωνές