Πρωτοσέλιδο Τα Νέα: Γυρίζουν την πλάτη τους στο μέλλον
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΩ 1,30. ΑΡΙΟΝΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 21.835
ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥ
ΣΤΟΥ 2017
WWW.TANEAGR
ZAN MOP0 1928 2017
Η ΜΟΥΣΑ ΤΟΥ ΤΡΙΟ
ΙΑ ΦΛΟΓΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔ
ΖΗΤΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΤΟΥ ΟΑΚΑ
ΤΑ ΝΕΑ Ε
Bloomberg
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
TEPIZA MEI
ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ
Γυρίζουν
ΙΑ την Πλατη τουs
στο μέλλον
UK Border
αλλαγες Που Προωθεί η κυβέρνηση συν ανώτατη οαίδευση και
συζητούνται σήμερα στη Βουλή
έχουν Πολλές από as apapies του Παρελθόντ°s: yfvovtai βιαστικά, αποσπασματικά
Ki αυτό είναι όαμε us Προτεινόμενεs an
λαγés τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
υποχρεώνονται να γυρίσουν my ηλάτ tous
στο μέλλον για να επιστρέψουν σε ένα Πα.
ρελθόν Που έχει ξεπεραστεί από mv Πραγ
ματικότητα και-κυρίως-από tis ανάγκες
και us στοχεύσε1s των νέων ανθρώΠων.
Passports
και xuopis va exE1 Προηγηθεί ουσιαστικό.-1
διάλογο. Ολα αυτά όμωs δεν είναι Παρά
πταίσματα μπροστά σε ένα έγκλημα.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ