Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
17.073. Τιμή 0,60 €
Τρίτ 1
. Τρίτη 1 Αυγούστου 2017
proinosi gos gr . email [email protected]
Γραφεί
Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Kév po 265 10 25.677 33791-Fax: 255 10 30.350 . http://
Μετά Την δυσχερή πολιΤική θέση που βρέθηκε το Τελευταίο διάστημα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΠΕΓΚΑ
Υμνο για αρ ηκα κυβερνηΤΙ στελε η ατηχρηματοδότηση
της τριτεύουσας οδού ΠανεΤΤΙστημίου, με 1 εκ. ευρώ συνολικά. Αν και οι
400.000δι ενα μετ a o po ao τη Περ φερειας Ηπειρου, δεν ε
καμία αναφορά στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχη.
peAT!ωσης
Έτοιμο και τοβόρειο τμήμα της, Πέρδικα. Εγνατία
400000m ου
αιμετάαπό po ooo pepipepeo συν ΑΚου,δενκάνει
Παραδίδεται όλη η Ιόνια Οδό και
υοιοεται ολη Τ
IOVld 000
ακόμη σταθμός διοδίων!
ενας ακομη σταθμος 0100|
Την ερχόμενη Πέμπτη σε κυκλοφορια Το σύνολο Του αυτοκινητόδρομου, ενώ
αύριο μετά τα μεσάνυχτα θα λειτουργήσουν τα διόδια Κλόκοβα"-Πράσινο
φω -από την Περιφέρεια Ηπείρου για την οδική σύνδεση με τα Τςουμέρκα
σε αδιέξοδα για
Θα είναι στο Εξής ro
r 661 από Τα Γιάννενα προς την
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
χειρισμού Της
όθεσης της
τρόαφαΤΕς ιφαογαλέες αποπαθαρίοια, Την
Η επικοινωνιακή .. αντεπίθεση Μπέγκα-Μανταλάβο, για όλα
σχεδόν Τα rom ά δρώμενα συνεχίζεται Μετά Τον δρόμο Της
nep Atmou, ripam ρεσειρά η οδός Πανεπιστημίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ AroPH
1όνια Οδός, η oroarma ραδίδεται
της με τα
Προ'τεοουσα,
Tapanowa
σημασίας σε σχεση με αυ τή που
ρυμενο δ μο Τα τελευταία χρ. : της Ερχόμενη mmm!
μόλις προσφατα
δεν δ.
και αλαζονικά on To e Ελλον για
την πόλη τώρα ξεκίνησε.
Τόδραμου σε εκκρεμότητα ήταν αυΤό από την Πέρδικα ως Τον
με την Ε
Ετσι α δημοτικοί άρχοντες
η ΔήμΤική Αρχη Μπέγκα
σεεπιστασε να
: oniou τελείωσε σύμφωνα με xeE11ησεΑ. : ση ή ανακοίνωση της «Νέα Οδός.
ΜΕ Τη λογική αυ
Ολοκληρώθηκτη κατασκευή Του βόρειου Τμήματος της Ιόνιας
mou eKoupmuvu» στην Εγναπα Οδό και το σύνολο rou afova
παραδίδεται την Πέμτη στην κυκλοφορία
αυτό τονΑυνουστο
Οι απόδημοι επιστρέφουν, τα χωριά
Tyin rien rouS θα έχουν
σ' όλη Την Ήπειρο
: Ωσώο δεθα αργήσει καιη
:10upov ωναν στέ poGobuaMEqmnipt
Η Ελλάδα παραμένει
ο βασικός επενδυτης
ζωνΤανεύουν!
tou τι
απόν σΤην Κλόκοβα
: να προστίθεται από αύριο στα ήδη
Πλήθος εχδηλώσεων παντού χαι πολλά ανταμώματα . Οι τοπικές Αρχές
να 4e0ντίσουν για τη διαμονή των επισ επτών χοίς ποοβλήματα
Σο μεταξύ, η οικο6ησελ.
Καζάνι που βράζει» η Β. Ήπειρος
Από σήμερα άδειες και από
Τις 20 Αυγούστου κυνήγι!
V Στα 10 θηρεύσιμα άτομα αυξάνονται τα
an on rou καλοκαι: πολλοί απόδημοι HmEOE
: οποίοι μα με τους άλλους
για τις κατεδαφίσεις στη Χιμάρα
V Τη λήψη μέτρων από την Ε.Ε. ζητά ο εοωβουλευτής
N. Μαριάς . Νέο ΔΣ στους ΗΛειρώτες Εξωτερικού
TOmpodoo0ά
αροδοσιακά novnyupla θα έχουν tnv
. Τα όπλα Τουζ από Τις θή
από σήμερα ους ξεκινάει
Τα πανηγύρι, ε ιουσιογνωμία
ια επιβιώνουν αλλά : βέρνησης ΤΡάμα
μοντερνα φυσιογνωμια. : κατεδαφίσεις
της χώρας, καθώς ξεκινάει
μεΤις
αδειών ήρας. Από ης 20 Αυγούστου θα
T, έχει αλλάξει Τις τελευταίες δοαετίες στον τόπο μας
Ειδικά για τον Νομό Ιωαννίνων,
με βάση τη ρυθμιστική για τη θήρα
που υπογράοππε φέτος, ο αριθμός
Των αΥριογούρουων
-11ησε. : Της Ηπείρου ανοωνΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «Π.Λ.»
μικρό χρονικό διάστη.
Βρέθηκε ο
:αποδήμων, σΤον rmo rouS ήταν
διακοπές των αποόΚοντά στον ΠΑΣ ο Βενετικίδης
ΟιοινοποιοίξηΤούναπότην Κυβέρνηση
Διαπιστώσεις
κυβερ
Κυβέρνηση Ιανός!
οΜπτρά στον marina o Koegleng
Να καταργηθεί άμεσα ο ειδικός
άλλαπεριθ PKL
x®εσινού ρεπορτάζ rou enA ης
κατανάλωσης στο κ
ΤουΜΑΕΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
VB.APmPHEmpoof ος ΕΔΟΑΟ: 0κλάδοςδευεχ
Τους παραγωνούς Της Ηπείρου
.Ηευκολία που ο κ.Τσίρας ομολογείτοτερο.
τώδη λάθη τα οποία έχει διαπράξει, τόσο ως παλΤΚές αποφάσεις όσο και στην επιλογή των συνερΥατών του, tponoria 00κάρει για τον κυνισμό
του ανδρός! Μεγαλύτερ, όμως, έκπληξη δημιουργεί ο τρόπος Που "σερβίρεται" αση η αναγνώριση
Των λα λύν. Αίγο-πολύ υποστηρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, ο Yiγονε Yeyove, σβήνουμε τα παλιά και πάρε για άλλα, για νέες περι.
πέΤειες. Μάλιστα, δεν σταματούν εκεί, αλλά ΕΧθειάζουν τον πρωυπουργό για την γενναιότητά Tou nou nap0δέχθηκε όΤΙ ήταν
ξεκίνησε χθες προπονήσεις με Την
πρώτη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα και
Βενετικίδης δεσμεύεται με
Κυβέρνηση έχει ήδη γνωστολαιο απότην ομάδα της Βέρας για -mo σ τηνπρόθεσήτη5muK80
άλλα δυο χρόνια άλα έχο KanSX- : r κάνει μ Ουτοτέλος της χροστε προσφυγή η οοία601 EK Ao-:
προσφυγή η οποία θα εκδικ - : vids.
στεί εντός της φδο--11
παγγελμ mm Οργάτην Εθνική ΔΙΕ.:
κανοποει απόλυτα Την Εθνική ΔΙΕ.
παγγελματική Οργά:
-ψεύτης" και εγκαλούν όποον εύλογα ζητά να εξετο.
εύης και εγκαλο νόη ίνεύλογο ητα να ε ετοarsa
Do όσα ηδωμυση ουτή δεν
Ωστόσο, η δέσμευση αυτή δεν
12η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα