Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κεφάλαιο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
9+1 απαντήσεις
γιατον
εξιδικαστικό
ΕΛΑΣ-UNILEVER.
Ο έλεΥχος, τα κρίσιμα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ακροβατισμοί και ιρικ για
ΒΕΒΑΙΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΤΙΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τι θα συμβεί όταν το ΔΝΤ
αποχωρήσει απο την ΕΜαοα
ωρήσειατότηνΕλλάδα
ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ 3Η ΑΞΙΟΛΟΤΗΣΗ-ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ESM
ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ-ΕΡΟΤΗΜΑΤΙΚΟ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
PENOPTAZ
>Thέσεις από ΕΚΤ
ενίσχυση
του ΔΝΤ αηό το
Νό Πρόγραμμα.
Το μεγάλο
δίλημμα
του Ντράγκι
ένουτουΔΝΤ.a to
κεφαλαίων και
1/1/2018-Aos
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Htav otis 26 Ιουλίου
2012, nprv anonenexpo
via, όταν ο κ. Ν4dyo, oc
oppuvia με tmv καγκε.
λάριο Μέρκελ. βιβαίο
oc tus
ήρθε Υκι να μανε. Και
EA 10-1
11 φερνει για οικονομια
και Χ.Α. η επόμενη μέρα
της εξόδου στις αγορ
rerepaio
ιδκουκ τομέα.tia
reverit ke
cive-whatever it takes
κάθοδος των
Ρώσων συν
σμό με την αυξανόμενη
STORY
ayopés
ποο αναμενεται ν
evoooooov m ρευστου τα στην αγορα.
rs cuponaik's tpánes
THEEMAHNIKH
KPOYAZIEPE
Ψίθυροι
ΑΓΟΡΕΣ
Ανατροπές uno To paal TOU ευρώ
και τη διολίσθηση του δ0Aupiou
1x ! Ta uyma είπεδα διετίας arrow τΙΝ ΚΕρδοφορία των
της Ραφήνας
121 lepiep για 3 (Sea ets, Golden Sta Ferries, Fast
Ferries) στη Ypqu n-qrctom0ς ος Κυκλάδες -ΕΑ 26