Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
ENOETO
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Ο «μικρός» Που έκανε
την ΠΕΝΑ μικρομέγαλη
τρέξει» το εργόσημο
rtop hrp25 245
Elashalo
Eaoto ,77 ,7
arra.moaiver1110 npoebpoc της
Ανάγκη ο φόρος 13% για τα μέλη Ομάδων
us μέλη συνεταιρισμων και ομάδων η
VELAEonnoto13%ano το 22% Μια τετοια
popiomas m epaupn avopa. Kai atΜόνο σύμπνοια
θέλει η ντομάτα
Ώρα Υια ατησεις
στη β' Μετατοίηση
δυ Eis Otn μ.tano non npoiovreov nou,
42.2, nou
4.2.2. nou dvoulx ντα artnous, od 18
ΕΕΙΖΩΤΙΚΕΣ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Τυχεροί 10.000 κτηνοτροφο,
Κατ' επαγγελμα
οι νεοεισερχόμενοι
Εκτός η τεχνικη AUGII. 0th. 6
ιου 2016, με νέα Eysudio nou
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
1 1 ΙΟΡΕΥΜ ATV
e 21-36
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
4,05-4,18
Ενίσχυση
στη μηδική
Πάτησε τα 4 ευρώ
και η Μεσσηνία
ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ
ένθετο σελ. 21-36
273 tup EA4
ΚΑΙΡΟΣ: AKOHX