Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ
Διανέμουν δωρεάν φρούτα | Οι Μολάοι τίμησαν
Χώρισαν οι δρόμοι
i] Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
τη μνήμη της Πολιούχου 1 της ΑΕ Σπάρτη
τους Αγ. Παρασκευής >σελ 10 | με τον κ. Ηλιόπουλο» σελ 15
στις σελίδες 12 & 13
και Ευρώτα..'
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 29 Ιουλίου 2017
Έτος 22
Αριθμός 5208
Τμή φύλλου 0 506] T λ 2731081253 Fax. 2731081250 . e mail [email protected] gr . w
wlakonikos gr
Όλες οι ανατροπές σε βάρος των Πολιτών
Το «ΙΟΝΙΣ»
Τι αλλάζει με την καθιέρωση των γραμμή
ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών
των Κυθήρων
δεσης των Κυθήρων με Πει.
ραιά και Κρήτη. όΠως έγινε
δραση του ΔΣ Κυθήρων, υπό
την Προεδρία του κ. Λάζαρου
Χαρχαλάκη. Σύμφωνα με το
kythira gr, ο κ. δήμαρχος
σχετικά με την διαδικασία
Ανάλυση του Λάκωνα δικηγόρου Χρ. Τσίχλη στο «Λακωνικό Τύπο»
Την τροποηοιηση ορισμένων
διατάξεων του Κώδικα Ποινι
κής Δικονομίας αναφορικά με
ακων ακτοπλου ων Υρα μου.
Αρκεί εκείνος nou entone δει
τον Πλειστηριασμό να δηλώνει
από νωρίς-κατά τη διάρκεια
τηςδικαστικής διαδικασίας-τη
Βούλησή του ότι θέλει ο n ει
στηριασμός να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Σημαντικό
στοιχείο του νέου συστήματος
είναι ότι θα μπορούν να μετέχουν ενδιαφερόμενου όκι μόνον
από την Ελλάδα αλλά και το
εξωτερικό. Η σχετική Πλατ.
σόγειο» Τις σημαντικές αλλα
γές σκιαγραφεί σε μια ε αιρε
τική ανάλυση για το "Λακωνικό
Tuno» ο δικηγόρος Αθηνων κ
Χρήστος Ηλ. Τσιχλης από το
Γεωργίτσι Λακωνία
φόρμα nou ετοιμά εται αναμέ
νεται να είναι σε Πλήρη λει
τουργία τους επόμενους μήνες.
Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η
προδικασία για τους ηλειστηριασμους θα ισχύει ως έχει σε
ό,τι αφορά Προθεσμίες και
άλλες ευχέρειες ή νομικές δυνατότητες nou naptxe n νομο
την τελευταια ημερα κατα την
onoia η μοναδική εταιρεία
onolan
nou ε εδηΝοσε ενδιαφερον
να αντικαταστήσει το ΕΤ-r
«Βιτσέντζος Κορνάρος»
επρεπενα σκουσει το οηλειστηριασμούς προ λε ει τ η λο
γία nou κατατέθηκε από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο «Κύρωση Συμ
φωνίας για τηνΊδρυση Γενικης
Εητροπής Αλιείας για τη ΜεΕιδικότερα, Πλειστηριασμοί
ακινήτων θα διενεργούνται όκι
μόνον κάθε Τετάρτη όηως γί,
νεται σήμερα αλλά και τις Πέμ
πτες και τις Παρασκευές ono
τις 10 το πρωί έως τις 17.00.
υχεια
Οκ Χαρχαλάκης ενημέρωσε
το ΔΣ ότι οι πλοιοκτήτες του
τοτικού Πλοίου Προχώρησαν
θεσία μας.
συνέχεια σελ.9
Η φωτιά στη Μονεμβασιά
φέρνει μέτρα πυροπροστασίας
Πειραιά και Κρήτη. Τόσο η
δημοτική Αρχή. όσο και η αντης ΚΑΕ
την αποχώρηση της ΛΑΝΕ
από τις γραμμές των Ken.
Βασίας, όπου εκδηλώθηκε | ρυν, όσο και για την αγορά
Πυρκαγιά την περασμένη Κυ- νέου Πλοίου από τους πλοιΑυτο μία της Εφορείας Αρχαιοτήτων στο κάστρο και σύσκεψη με το Δ Μονεμβασίας
Τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25
Στη συνέχεια, σε σύσκεψη nou
ακολούθησε με το Δήμο ΜονεμΒασίας εξετάστηκαν τα anoτελέσματα της φωτιάς και η
λήψη μέτρων σε συνεργασία με
την ΠυροσΒεστική Υπηρεσια
το onio δύναται να εξυπηρε.
τήσει με σταθερότητα και συνέηεια τις Υραμμές των
Κυθήρων μετά τη νέα προκήρυξη nou θα εκδώσει το
ολόγους Δανάη Χαραλάμπους
και Γιωτα Σκάγκου και την αρ|
ΥΠΟυργείο Ναυτιλίας.
la , lakonikos.gr ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Μυτιληνη
Αυ ωτεύουσαα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ | | Υράφει η Ποτούλα Πασχαλίδη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα