Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΝΗΜΕΙΑΚΟΕ
ΧΡΟΝΙΑ
KA0ΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
g λίγες μέρες toang. Στάδιο»
, ΠΑΤΡΙ
DE B" ΑΡΧΑΙΟΤΕΡ
Κ.ΜΈΙΜΕΡΙΝΉ ΕΦΗΜ EPLAA
THN LAAAAAEP10KPEI AKH EK.OLH
louliou 9017www.putriene.com Apluk plou0358 EYPO 9,80 Tu A
Πανικός
από φωτιά
Λιμενικός χάρτης
με άξονα την Ηλεία
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
THE AMAAIAAE
THE ANMAME
rTH ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΝΕΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΟΓΟΝ ΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΚΡΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ
έπιασαν «naTD>
Τα παιδιά
είδαν τα άστρα!
ΕΑΝ ΚΑΙ Aro ΜΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΑΜΗΕ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
KAAYWOYN ΤΟ ΚΑΛ ΚΟΣΤΟΣ
EPEAN TATATE
Οι νέοι Δντες στα σχολεία της Ηλείας
τουΝΤΖΗΣ
LIROS
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ EEA "
Eat ΤΕΤΑΡΤΗ
αλλοπουλος
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ νωΠά
enina alro
29/07
AouKT Hara
l. ΚΤΕΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΕΤΟΥΡΝΑΣ
ΝΕΟΥ ΠΟΑΥΙΑΤΡΕΊΟΥ
ΚΟΝΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
110016.30
000 2215
ΜΟΝΑΔΙΚ
ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
|Co ,ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΒΑΝΑΣΙΟΣ
OOEAT
HA 28230 54071 KIN 6932 599 1
HA 2210 23300
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ