Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ 1876
Η έπιτιμή
«Ταξι» τον Ρουβίκωνα
τα τεουτολικά
τα πεοιποαικα
Επιβίβασαν "άνοΟχίχούς, στο Μετρό
mausi vi aarna ama ki
«'Ex0ηξις» Μπακογιάννη
ατά ΝΔ γιά τήν οίση
«Η Αύτοδιοίκηση δέν Είναι νεροκουβαλητής
on eri upombrone low MM uAvrnw eal
«Exon Elg» Μπακογιαννη
mmd.on resti,
11 αρά θΐν' άλός
Σύστημα χαι παροχές απαιτεί ή χρουαζιέρα
στε το ae
01 x°νοντες τούς κριτ