Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Με ακτινοβολία που ξεπερνά τα στενά σύνορα της χώρας μας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤον Ο.Ε. . Έτος 600-Ap. φύλλου 17.071 .
Τιμή 0,60 €
28 Ιουλίου 2017
rpape : Φ. Ταβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 255 10 25.677, 33.791-Fa 265 10 30.350m http:
pro noslogos.gr
email [email protected] slogos gr
Η ΔΩΔΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ
Αρχαιολογικο χωρο σταυροδρομι πολ Τ ΤΙ ων συναντησεων εθνους
ουδενχώρου μικροπολ κοια τα
Δε θέλουμε ανΤΙΤαραθέσεις», TOVI ο ομώνυμος Δήμος
«Επτά επί Θ ας» σήμερα, «μουσικά ηχοτοπία»τη Δευτέρα
«Το ζητημα θεωρεί αι λήξαν από το
2013»
εμβέλειας
Τερμα στο σηριαλγια Την ανακατασκευ
, omapo θεσεις πνεκομώνυμοςΔημος
όεπίθήβ Οσήμερο,qu σκάηχο οπίο»ηλευ ρ.
Τερμα στοσήριαλγιαΤηνανακατασκευη
της Νιάρχου βάζειηΠεριφέρειαΗπείρου
Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία διαδικασίες
AA. KAPIMANED. φθάσαμε στο έσχατο 000 λαϊκισμού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΗΤΕρου, όσο και Τα σύνορα Της
Δημοτικού Συ βουλίου, εξοΡρασε
την δυσαρεσκεια του για την άιοη της Περιφέρειας να παρουσιάσει στο ουομα την τεχνική μελέτη
χηρή "αρεμ ασή Του Χθες ο Α. ΚαχΡΨάνης, τόνισε
θετη φωτό απο
Είναι ένα έργο
«Ηκατασκευή της οδού Νιάρχου, δεν Είναι έργο ούτε του Καχρσεων με διΕθνή εμβέλεια, προσελ.
γες και θεατές απ' όλο τον
To Εχει όλα τα φοντα νατο:
Για τις νέες Παράνομες κατεδαφίσεις
του Θ. Μπέγιο. Ενα έργο δήμο un icacow
-εστηωνονται οι απανταχουλιμαιωτες
Χατά του χαθεστωτος των Τιράνων
: νΜαζικη διαμαρτυρία στη Χιμάρα, 14AwouOTOU
νΠροοφεύγουν χαι στο ΕΟωπαιχο Δ.xaomgeo
δες παντος Oroporou
μ δεν αγία ποτέ pap
:σεις του ο Περ pepe ονες δηλώ
:τοί Ea για μ a a ό ηφαρ on για
M U 1'lig 12
υταία
ετία,κος
συστηνουν Δημος ΙωαννΙΤων
πραχωρά
Επιτέλους, θετικά νέα για
Μια μέρα μετά την
ΕΠΙΤελους, θεΤΙκα νεα για
την προστασία της φέτας : μελών της ,ηδικής είας
e θεΤΚΟ βήματα έγιναν Τον πρωτοστατεί η Περιφέρεια ΗΤΕ- + RO' Το κλιμα σΤοος κόσύ
Μειωμένα εισιτήρια στο Αστικό
αννιτών
V Πως διαμορ ρώνονται οι νέες τιμές από Δευτέρα
: Πους της &lin ής κοκό
: Τητος ΕΝαύρυθμο!
. προς συνοικίες Δήμου lu
τελευπα ο καιρό τα ono a προοuvigoma" και ανάΊογες εξελίξεΚ
OTO«ptrarno» προστοίος Της ελ.
ληνικής φέτος, ιδιαίτερο όσον ορου, θα συ Τηθει μετά από α τημα
βουλευτών της Ν.Δ. στην αρμόδια
Ermp0τή της Βουλής και Αλέκος
Καχριμάνης σε δηλώσεις του χθες
εξεΡρασε την πεποίθηση όπ η χορα μας θα μπλοκάρει-11ησι
: Συλλογου της Χομάραςμ
: κονή ο ακοίνωσή τους
νουν γνωστό ότι προσφευουν στο
Eupunaxo Διαστηριο Ανθρωπι υν : am ριο θα πληρωon θα εντείνουν τις κνητο- : Χόμαη Δευτέρα ο
ενώ παράλληλα ανο- ,νουν από την
Με ελικοπερο εντοπιστηκαν
:ΠΟής δαμαρτυρ τηδιοργάνοση or :enprouv ουουπρος
:στου στην Χιμάρα, προκειμένου να :δημοπκό
δΕκδοήσουν την προστασία τους ο- : σματα Του Δημου
. Ενομικό σκ οςου ο
ΑΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
: Μέγας και ο Πρόε ρος έτο- ριου, nu v pep
λαν στο να
οικές mpi0χές της Πόργος.
ligtim3,5EEupju250
ουςαγρότες ghin
Η ευρείας κλίμακας επιχείρη. :
διάρκεια και το κόστος γιατορφαρμογής ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων για την κατο| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ | )m. 7 | | : το οποίο θα
ε Πρόσφατα η Ε.Ε με Τον Κονξάρτητα αν σε αυτό το διάστημα
ναγια τη διασφάλιση της οποίας
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στοχασμοί
Πού πήγε η αυθενΤική
μουσική μας παράδοση;
ντος ο Πασχαλάκης, «βράζουν»
οι φίλαθλοι του ΠΑΣ Γιάννινα
Συνεχίζεται η
Το δικαίωμα
σε μια αργία
μουσική μας παράδοσή;|
>statuta. η πραετομασία
της ομάδας
> Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΣΣΗ
ΜΟάλος προβληματισμός επικρατεί κάθε χροΤου ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, ιατρού
ΠΑΣ Γιάννινα μετά Ταγεγονό.
ρικές, θρησκευτικές, λαϊκές, οκογενειακές- είναι
φωτεινός οδΤός για ης επόμενες γενιές. Δόξα Τω
θεώ, η πατρίδα μας έχε τόσους και τέτοους ανεκτίμηΤους ΠΟΑΤ!στικούς θησαυρούς που πρέπε, να
Τους έχουμε Πάντα σον πρότυπο yva να πορευτού.
η σημερινή εποχή η οποία Tolan proi ano
νο αυτή την εποχή, για Την αργία Του Σαββάτου
λιο και Αύγουστο, δηλ στην ουσία για οκτώ (8)
Αναρωτιέμαι πραγματικά η Πενθήμερη εβδομά.
ξανδρου Πασχαλάκη για χρέοςτης ΠΑΕ ΠΑΣ niwa
Ποσό TUV 2.360 Eupuk
λα ας ΕΧΕΙ φύγει από την
δοεργοσίας και η αργία Του Σαββάτου για μια σειρά
ΚΟΙΤυν ιδανικών
μας. Πρέπει η
voipi,ωμένη Ραθειά στην Ψυγή και στην καρδιά μας,
_zqool
Οταν όλοι αυτοί που αντιδρούν στο κλείσιμο Του Zoo--4η ool

Τελευταία νέα από την εφημερίδα