Πρωτοσέλιδο Αυγή: Άντληση 3 δισ. με καλύτερους όρους από το 2014
Newspaper website WebsiteRecognized text:
HAYTH
105 5 FM
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
wwwavgigr
TIMH: 1,5e
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ2017
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952-B. ΠΕΡΙΟΔΟΣ . AP φΥΛΛΟΥ 12940
ΑΝΤΛΗΣΗ 3 ΔΙΣ. ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014
ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΕΣ
Παράταση
ανάρτησης
έως 7 Σεπτεμβρίου
»napataon 40 ημερώνστη δια.
Ευ. Τσακαλώτος: Η ποιότητα των επενδυτών δείχνει την
qmστοσύνη προς την ελληνική οικονομία. Θα ακολουθήσουν
κι άλλα βήματα μέχρι την οριστική έξοδο από τα Μνημόνια
δικασία ανάρτησης των δασικών
δανδ νει ρου ουργε οΠαστ ον
λοντος τόσο στους noirς όοο και
σινη tt0δος της xu ας στις ayo ές με mv
4,95% αντιστο χως το 2014 Diaardmtpe
στον oo nnvoukprnon va coortuatn
Τροπολογίαpa, κοντά στο 60%, rpooptpenKav amd Ενους
διαμόρφυ ση σαράςβάσης.nou8acmtpelplopiotoitocatxdl λύση για
CEA 2-3
σμένου χρόνου στις unnpeateς
ους &νεται η δυνατου τα στους
ΟΤΑ να xadmouv ης δαπάνες
μια°δοσίας από κά6e popprs
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΚΟΡΥ ΔΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
«A πελευθερώνονται
10 στρέμματα»
» Κατεδαφίστηκε η μάντρα
Γυναικείων Φυλακών dtov Kapu.
pomno οαν στις λάσπες της δημοσιογραφίας του βα.
mphoo avmmortuuroo τ ας μένο°c.avunaμα ένα πάρκο πράσινου και αναφο.
risa ς σε δημοοος υπαλλήλους, και τα déppipe στουλάσηικ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΠΟΛΟ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ
Παιχνίδι Ερντογάν
.ou u Edviou
Οι σκιές
του καυσωνα
Itous 4 tou
κόσμου n EeVIKA
μα, ομάδα
ανδρών. Με
καταπληκτική
Yaki Niko
με S-400
ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. « AvOnthoayE
epaaniapn για
μετάλλιο
ΣΕΛ. 16-17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ rTH EEA IAASI

Τελευταία νέα από την εφημερίδα