Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είμαστε υποχρεωμένοι να κοΤακτήσουμε μία καινούργια κοτάσταση διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.» επ,σήμανε ο ον.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
Στη σταθερή ανάπτυξη των σχέ.
στάν τα τελευταία 20-25 χρόνια.
νομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η κυβέρνησή υλοοιεί ένα νέο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένα νέο ΕΣΔΑ, ανέφε.
pe o ov. un°υργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Αλέξης Χορησης
με Το Καζακ.
ρθηκε ο υπουργός ΟικοΕνέργειας Σ. Φάμελλος . Σελ.6
Παπαδημητρίου
Σελ.4
Σελ. 6
Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 . Αριθμός φύλλου 863 . 0,50 ευρώ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΥΡΟΤΕΧυ
HA MANA ΞΕΧΑΣΤΕΙ Η
ΡΟΥΦΑ
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΥΡ
ΜΑ ΠΑ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ Η
ΚΙΑΔΑ;
Τι σηματοδοτεί
Τέξοδοςστις Αγορές
» Ποιοι Την υποστηρίζουν και
ποιο την αποκηρυσσουν
>> Τι θα γίνει με χρέος κι
ιδιωτικοποιήσεις /
>>T10ημαίνει,η πολιτική
I. # ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ." # MENEE! ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΖΟΑΗΜΑΤΙΑΣ
Την τήρηση όλων των υποσχέ σε.
ων τηςΕΝδοσης, στο ακέραιο.
υποσχέθηκε ο πρόεδρος της
εταιρίας , και CFO του Ομίλου της
Τέρνα Ενεργειακή Βασίλης Δελη
την προηγού
μενη εβδομάδα, οι πρώτοι 11 νέοι
μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε.
με τον πρόεδρο Γιάννη Ν.Κρεστε
ντη να επισημαίνει-ot προσλη.
ψεις τακτικού προσυπικού υπηρ
ξαν στοίχημα" της νέας διοίκησης
από την πρώτη κόλας ώρα"
Σελ. 7
οριακά κέρδη πάρα
την έξοδο στις αγορές
κατερίνης
τερα το επενδυτικό κονό για την
υποστήριξη της έκδοσης.
(ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
"DIAMONDS OF ECONOMY
Καθήκοντα νέου διευθύνοντος
συμβούλου, ανελαβε την
FCA Greece AE, ο μέχρι πρότινος
διευθυντης Πωλήσεων των μαρκών
Fiat, Alfa Romeo, Abarth
Fiat Professional, Γιώργος
Μηακόπουλος. Διαθέτει 20ετη
επαγγελματική εμπειρία
Σελ. 12
Μια ακόμη Τμητική διάκριση, ως
μία από τις πιο δυναμικές και υγιέ.
στερα αναπτυσσόμενες ελληνικές
επιχειρήσεις ανάμεσα σε300
εταιρίες ,απεσπασε στα βραβεία
Diamonds of The Greek
Economy "το Πλαίσιο, με τον
αντιπρόεδρο Κωστα Γεράρδο.
Σελ. 9
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr