Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για 14,5 χιλιάδες νοικοκυριά σε 47 απομακρυσμένα νησιά >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5021 Τρίτη 25.07.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αλλαξε
rofile:
>>> Τελ.
14,5%
«Πράσινο φως» στην απορρο
ση θυγατρικών από τη ΓΣ
Space Hellas
Όλες αλλαγές
τα ειδικά μισθολόγια
Εκπληξη προκάλεσε ο χθεSpace Hellas ΣΠΕΙΣ +9,40%
καθώς διακινήθηκαν 936.083
μετοχές ή το 14,5% της εται
κου ένα μετάmixeo 315.000 μετοχών (ή
το 4,87% του μετοχικού κε4uou
Σύμορωνα με εκτιμήσεις παοcerovrov της αγοράς, το πιο00 σενάριο είναι, ότι
πωλητής είναι ο κ.
Πάρης Δροσινός, ο οποίος
αποχυοησει, περυσι, ατο το
τα μέσω επίσημων χρηματιια περισσοτερο απο 25 χρονια
Σεπτέμβριο η επα
ναλειτονογια τον
Διυλιστηρίου
Ελευσίνας
παιδοορθοπεδιχόςΕυγένιοςΒλάχος
Η Ευρωκλινική Παίδων, q0ovτί οντας για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που
μείου ΚΑΤ ενώ ειδιχεύεται σε
ένα ευρύ φάσμα Παιδοορθοτε
δικών παθήσεων και χειρουρως ασθεγιχών εξειδιχεύσεων
νεις, ανακοινυνει νεα
γασία με τον διακεκριμένο χειρουργό-Παιδοορθοπεδιχό Δρ.
Για περισσότερο από 25 χρόνια
διετέλεσε υπεύθυνος του Ιατοείου Σκολίασης και άλλων παραμορφωσεων της στονδυλχής
Ο κ Βλάχος θα ενισχύσει το στήλης του Νοσοκομείου
επιστημονικό δυναμικό της Ευο- Παίδων Π & A. Κυριακού
ωκλινικής με την πολυετή εμπει- έχοντας εξετάσει περισσότερα
ρία του στην ειδικότητα του. ατό 8.500 παιδιά και ε4ήβους
Είναι από τους πλέον καταξιω- και έχοντας πραγματοποιήσει
μένους Παιδοοοθοπεδικούς, σημαντικό αριθμό επεμβάσεων
έχοντας υπηρετήσει στα σπονδυλοδεσίας. Διαθέτει
μεγαλύτερα Παιδιατρικά και εξίσου σημαντική ακαδημαϊκή
μη, Δημόσια Νοσοκομεία εμπειρία ενώ έχει υμμετάσχει
συνεδρίαν.
Κυριαχού Νοσοκομείο Νίχαια συμποσύον στην Ελλάδα οι το
Άγιος Παντελεήμων, Β' Παιδια- εξωτερικό τόσο ως πρόεδρος
τρική Πανεπιστιμ ου Αθηνο όσο και αεισηητης-ομιλητής
Παράλληλα χει δημοσιεύσει
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα για ένστολους, αστυνομικούς, λιμενικούς, γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς
καθηγητες. Αναλυτικοι πινακες με τους μισ(ους χαι παρα
δείγματα. Η εγκύκλιος Χουλιαράκη
Το Διυλιστήριο Ελευσίνας,
λάγω βλάβης που παρουσιά
Ικε στη μονάδα
γής υδρογόνου στις 10 Ιου- Ι
alou, προχω )ησε στη αναστολή της λειτου°γίας του
Αλλαγές στις αποδοχές τους
θα διαπιστώσουν σύντομα
χιλιάδες υπάλληλοι και λειτουρ ου του Δημοσιου οπως
οι ενο
ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοι
καθηγητες με την εφαρμογή
λογίων που ισχύουν αναδρομΧά από την 1η Ιανουαρίου
2017.Οι αλλαγές αυτές
ώστοσο δεν θα teoot εοουν
(Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α,
σε πλήθος ιατοιχούν
Αποφασίστηκε ταυτόχρονα
να ξεχινήσουν οι εργκ
συντήρησης του εξοπλισμού
όλων των μονάδων, οι οποίες
ηταν ποοοαμματισμένες να
υλοποιηθούν σταδιακά από
τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017
μέχρι τον Μά
τολοι, οι γιατροι του μειώσεις στις συνολίχες
αποδοχές ταν εν λογω λειτο
υργο του Δημοσιου
Μονάδα Ε4ηβιχης Υγείας κά).
Τα τελευταία εννέα χρόνια
κατείχε τη θέση του συντονιστή
Διευθυντή στο Παιδοορθοστεδικό τμήμα του Π. Γ. Νοσοκοπλήθος άρθρων και ανα
χοινάσεων στον ελληνικό και
- των νέων ειδικών μισθοδιεθνή υατοικό τύπο.
αρτιο 2018