Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
AP ΦΤΑΛΟΥ 0290 ITO! S3s . ΤΙΜΗ 1 ευρω . ΤΡΙΤΝ 25 ΌΤΑ.OY 2017
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
META ANO TPIA XPONIA EEOAO2 2TIZ ATOPE
Αποφασιστικής
σημασίας
εβδομάδα
@MTT1 a8, q n Τ Ο %.E 1,
Eek 6
Ο μόνος κίνδυνος
για την Ελλάδα είναι
η μη εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων
η ώρα
IEA. 2
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕ
Οι δικαστές δεν
δέχονται οδηγίες
Μαστίγιο και καρότο
Η Ελλάδα 6peenKE ένα Bripa nprv ano
Ανευ ελέγχου επιστροφές
φόρου και ΦΠΑ
έως 10.000 ευρώ
Ο Γερμανός
Πιο δραματικοί του
σχολίασε n mo δραματικη του σιιν
μη τα τελευταία Είοσερα χρόνο, titov n
αμάχη να το ελληνικό npovpapipa το
Φ Η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΔΕΣΦΑ
καλοκαίρι του 2015.
Την καΒοριστική Βραδιά μίλησα με
tnv κογκελάριο δεκάδες qopfg στο tnλέφωνο. Σχεδόν όλοι οι ΥΠΟΙΚ της
Evp00ζώνης συμφωνούσαν του$, ότι το
καλυτερο νια την Ελλάδα θα riavr EEoκές συνομιλίες είχε ttoit1 Ενώ Είχα δί
ζητημα στάθμισης tns κατάστα0lg.
Εθεσε σε npotepairmta mu cepuanai.
Υπάρχει
πρόβλημα
Δημοκρατίας
ρων να ovp8sBaorti. Η Ελλάδα éxta κά
νει ηολλές μειαρροθμίσεις κο" είναι
ιώρα σε καλά δράμα" oynaipuoco 9.