Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
hi'gr
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία Ερη μερίδα της Ανανεωτικης Αριστεράς . Κυριακη 23 Ιουλίου 2017 . Ap.p 1357-2 €
Η απονομή της δικαιοσύνης,
η ανεξαρτησία της και οι πα.
ρεμβάσεις στο έργο της
Apepo Του Νίκου Κουλουρη vig
ΔΝΤ: Έκθεση με δόντια
Στρατηγοί και πιόνια
σεθεση εσωτερικ
Ρένος Feapytou
Είμαι κατενθουουασμένος noo το ΔΝΤ ενέκρνε μια κατ'apgr ν
ou supcovia Y1α το Προληπτικό Πρόγραμμα οικονομικης προοαρ
μανής Της Ελλάδας», δηλοσε ο EttIKE paAr ς του ΕΜΣ Κλάους
την 1ηόσχεση mou έου,σε στις Βρι ΑΑες, ότι δηλαδή θα συμμε
tor to Talirio στο ελληνικό Πρ ypo4apaa και με-μικρή-Χρηματ δοτηση, ελπίζοντας ότι οι 0coluoi της ΕΕ θα λάβουν εηαρκείς
ano pa ri
Peyckwyk, rip otero τας on auto eutmtpe ElomyEMaic
του 2018 ( ) Y1α την ανάκτηση της εμιτιστοσύνης της ayopop.
μα ης
Yla μελλοντικές ηρεμασε, mu θα δ aog αλίου
ολοκληραΟΕΙ με ET'ΙΤυχία τις μεταρρυθμίαεις μέχρι τον Αυγιοστο
τη βυυοιμότητα του χρέου
Mc avaAoyo τρ ino uno ex6ηκε και ο ε1titpomoc Οικονομικων,
Πιερ Μοσκοβισί. την έκθεση του ΔΝΤ: «Η and paor1 mot Aale to
ΔΝΤ, είναι ένα Πολύ καλά νέο. Πρόκειται για ένα νέο θετικό δεί.
'Εται, και η Κομιοϊόν με τον ΕΜΣ μπορούν να Ep.pavicovra11K0.
vonur μένοι και το ΑΤ EVCKptVE την «war' αρχήν σνιο ον α»,
yati auto rig dypan art trei ένα βήμα Προς την nepien n anoκατάσταση της ε
και ένα-Εθνικό σήμα Υα τις ayo.
Apepo Του Βασίλη Payya via TIC
λάδας και ένα Πολύ θετικό σήμα yia tu; ανοχές»,
Πως ννεται να υιοδ χονται μ. asrto τον Tpotto(Ηην Eupelnu ίκή
ακτή του Ατλαντικού μια έκθεση noer, πρώτον, επιμένε ότι το
χρεος δεν είναι βυ oipo, δεύτερον ee ipei on ta nponoyt vri nAc.
ον ίσματα nou μ Ολις oup ptov ήθηκαν δεν tivat peaAurttKa Tpftov
τα δημοσιονομικά μ£τρο not, op édm7xav κατύ to KAe ouple trp;
δεύτερης αξιολόγησης δεν θεοορούνται εηαρκη και προτείνεται
του χρέους και τα μέτρα not, πρέπει να ληφΑούν Yta την ελά4 p vor του, και, τελικα τη δυνατοτητα Εξυπηρέτησης του, δεν
θα ενοχλούσε ούτκ τη μια οοτΕ την άλλη πλευρά, όταν τεθεί ξανά
to ήτημα, να επιχειρήσουν να το λύσουν με το yw οοτό και ανα
rmto mouc Περοσουροας τροπο: στην πλατη της Ελληνικής
nAa upac om x tamnocnvuxnw ήδη os παρατηρήσεις της εκθεσης
του ΔΝΤ
Εξεκιήλ Ανταμοφοκ
Νεο οραμα για τις κοινωνίες
που μας αξίζουν
toTop'ας μιλά στην 'Εποχη, για
Ψεις νια την κατάσταση του χρηματ°mertuticou, συστήματος
πέμπτον θεο ρεί αναγκαίες περαιτέ4u., μεταρρυομίαΕις crtu; c Yuκυβέρνηση. Ενώ θα ηθελα ν afortoukn συνθετικό σημάδι Yo
tic ayopéc; την έκ0c0η του ΑΤ δεν δείχνει διατεθειμένη να δοtumiwoov οι πρώτες δηλώσεις των Eupoonakaw ecopiow.
Με το βλέμμα στραμμένο στη
Συντακτική Ε
ΤΟ ΕΚΡυθμο κλίμα στη 8eVEZoucha.
Μοχλοί εναλλακτικής
Τα Εξάρχεια,
η Βαρκελώνη
και η φαντασιακή
γεογραφία
της ανομίας
Ξυλοδαρμοί προσφύγων από τα ΜΑΤ στη Μόρια
Bivreo nou αηοδεικνύει τη χρήση βίας tvarn ruv mpoa portavamo Ta MAT Yia Την καταστολή Της Εξεγεροης, nou tha exupa my te
ρασμενη Tp τη στο camp της Μόριας στη Λέσβο, βγήκε στη ημοσότητα Η εξεγερση ξεκίνησε την Τριτη 18 Ιουλίου, όταν ApOaKavol
κατά κύρι, λογο μεταναστεe συγκεντΡυαθηκαν στην είοοδο του στρατ ortbou, anatturras να μείνουν ελευθεροι ria va auvexeouy ta ta
ξίδι Τους στην Eupuumn, Η εξεγερση η
αστυνομικών δυνάμεων να μεταφέρουν έναν πρόσφυγα. Του onotou η amon anaou aneppupen ac δεύτερο gae 16, στο npoovaulenσιακο KEVTpo. Τα βιντεο που ηρθαν στη δημοσιότητα δείχνου Τις bu μεις καταστολης να ξυλοκοπούν npoo υγες και να εκοφενδονί
yia την Ηριάν υ και τον Περικλή
φανίζονται κάπουα ταξίδια στο
ΕΕυτερικό και κυρίως αυτό οτη
Βαρκελο
Ε μόλις μια εβδομάδα μετα τα Εκτεταμενα επεισοδια, με aip0ρμη την npoonaeτια
ivo ται ταξίδια
ΚΕλώνη του Πτρκλή Mrs. και του
Των αστυνομυκών
ki), αδικαιολόγητα, όχι Yna avo.
Πάνος Σκουρλέτης:
Νεος χρονικος οριζοντας
για νεες πρωτοβουλίες
Κώστας Μελάς:
Το ΔΝΤ βλέπει σαφή πρόοδο.
αλλά και ανοιχτά θέματα
κρυνση αναλονων τρομοκρατι.
To ouywr κριμένο anoonaopa
Arltoupyci διαλεκτικά με την
αι. Η αντίθεση ανάμεσα στη
Σελίδες 8.9
σης Υνα τη Ceart δύο νέων ανκαι τη γελοιοτητα του
Νίκος Παρασκευόπουλος:
Συνολική μεταρρύθμιση
για Το ποινικο συστημα
Χρήστος Χατζηιωσήφ:
Απαιτείται μια πολιτική
που να στοχεύει στο μέλλον
Elpimaw,
CFru»ατοδοτεί η ntpaypagn μιας
άντρο τρομοκρατίας και Katana
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Σελίδες 30, 31