Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΠΡΙΝ'
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 23° . ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.340
«Βουτιές» σταβιβλία
Αφετηρία γόνιμου
διαλόγου οι θέσεις
yia το 4ο συνέδριο
Προάγγελος νέων
δεινών για το λαό
η έξοδος στις αγορές
των διακοπώνo 10-11
σελ.5
110000xn, προσοχή
δικαιοσύνη με στολή!
τον μηχανησ ων καταστολής 110 en καιορ ος της δοοιο
σύνης δεν καθοϊζεται βασικά ano tn oxton της με την ΕΚΕ.
λεστικη c ouoia, αλλά από τη oxcon tre pr tn on a coyn me
τα κης πολης και με τη συμπυκνυμένη em okin των κυρ apκών επιλο ων ΣΕ αιητό το πλαίσιο, δεν tivat avan aio oi δικα
στές να ταυτίζονται Πάντοτε
an0λύτως με την εκάστοτε κυβέρνη0η να ομονοούν ηλή.
ργή και αγαν κτηση ηροκάλεσε η απόφαση του ειρε.
λάκιοης της Ηριάννας ΒΑ. και του Περικλή Μ. με βά
την αίτηση αναστολής και απο
Οι κολασμένοι
ση ένα έωλο κατηγορητήριο.Om όμως και tun nr. Αλλα στ,
η πρόσφατη abocoon του Τ οου Θεοφίλου δεν μας Ε ΧΕ Kaνει ούτε στιγμή να Πιστε4ουμε
ότι άλλαξε ο βαθα αντιδραστκός χαρακτήρας ms
δικαιοσύνης. Ούτε, βεβαίως,
δικαιοσυνης. Ούτε βεβαίως
Μοριας
ρικη np0καλουν ο. ο,
VEC από τη βίαιη κατοστολή της εξεγερσης
po0 στου ν καιμεταναστων
vocovov mo xa umom ουν
αντ ες, ν κο omamouton om uw
ανεστη tu και απρόκλητα τ mVE
Συνεχίζεται
για να ελευθερωθούν
Ηριαννα και 11ερικλης
ο ανωνας
ρως μετα8ptoc Προφανως,
των Npoo puyuv και μεταναστών
στο hotspot της Μαρίας. Αστυνομι.
κοί φαίνονται ξεκάθαρα σε βίντεο
va PRv υν στο έδαφος αολους
άντΕς, να τουκ ακνητοποιουν
όμας, οι ευθύνες της νυν κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ civa, upo
και onoard twoc o
σκουν
και στο εξής, οι είγαζόμενο,
οι ancpYoi, κοινωνικοί
νιστές, ο απλός λαός, 0α βρίβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ!amprodlimi:
σε ισχύ και αλώβητο ολοκλη1ο δίκιο τους στα δικα.
dToula
ρο το οπλοστασιο των τρομονόμων, διευκολύνοντας, έτσι.
avama και απρόκλητη για op,
κετη uipa. Το χειρότερο civoon
καθ' όλη τη διάρκεια των αστυνοστήρια anévavn στους εργο80tcc, touc mxaviopo0ς κα.
ταστολής και ta agevriKa τως
τον μηχανισμων καταστολης
Η δικαιοσυνη emi e au ove με κ ceux aapia oti δεν tval tu
4λή και έχει τον ρόλο του θυομικού cmnm της αστικής έν.
νομης ταξης και του τιμωρού tus Exf paw mc, ενω με m ou
Υεκριμενη Er pr Yopia cere put ekapo μηνυμα othpns
καιανοι οντας tov
popo σε ακ un mo avt
poos ascr
ματικός δεν προσπαθεί ν Bin
ένα τέλος Σε δεύτερο βίντεο,
που έχει τραβηχτεί έ ω από το
κέντρο της Μό ος, στυνομικο
των ΜΑΤ εμφανίζονται να Εκτο.
ξεύουν nttpec TpoK τους μετανά.
otec. Μετανάστες και πρόοουγε<
Συνέντευξη του Κωστα Παπαδάκη
Ap po too An antpin Μη λανί
σελ. 13
σελ. 14
ξευουνετανες προς τους μετανες
évaptu po vyn λο ατελασεις
1θέμα
Ιστορία
mpuses avarmave ης Οι Υυναίκες την εποχή της κρίσης
Οι yuvalES την εποχή της κρισης
άνουαν φοηές θελοντας να δι.
στην Τουρκία τις άθυες συνθήκες
διαβίωσης και κρατησης.eyKAu@r
σμού τους στη Μυτιλήνη. Η αστυνομία στη συνέχεια ngoXVopnar ac
Την καπιταλιστική
Ελλάδα της κρίσης
και των μνημονίων
οι γυναίκες βιωνουν
μΕναλυτερες διακρίσεις
και Εκμετάλλευση στην
αγορά εργασίας, Ενώ
αφρικανών. Για όσους λένε ότι η
οοτυνομικη βία δεν Ervai patourt.
κά um0KN ούμενη, ας θυμίσουμε
πως στις αρχές Ιουλίου νεαρός
na υστινουμενιους θυμίσουμε
Γ.TTYY TT :
αντιθέσεις οΕίνονται
ΕΚ νέου. Το γυνακείο
ζήτημα στην καρδιά του
μεχρ. θανάτου σε κλαμπ της Ζοκυνθου. Επειδή τόλμηΟΕ να μλή.
σει σε «Αευκή» σερβπόρα. Στην
Ελλάδα του 2017 ο κφασισμός
εμφύλιος
της Ισπανίας
τικού κινήματος
maipVE! πολλές μορφές.
της Αιμιλίας Τοαγκαρά του
σελ.67
W Hipoc) ol 16-17