Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Στη Βουλή Το ν/σ για φοροδιαφυγή, ακατάσχετο και
Γεωργίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 22/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
τηλ.:23 10-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E-Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
CNBC:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
«Μυστικοπαθής» η Ελλάδα για την έκδοση
Βορείου Ελλάδος
Η Αθήνα δε λέει Tinora
Στόχος
περιοδείες υπο υργώ
ν ανά την Ελλάδα
Κυβερνητική «navooaTlu»
«Σφίγγα!»
για τα εργα οιαχειρισης απορριμματων
Το ΔΝΤ
για Ελλάδα
Και χρεος
Να προχωρήσουν αμεσα τα έργα διαχείρισης απορριμ.
μάτων επιδιώκουν στην κυβέρνηση ακόμα και με περιοδείες υπουργών ανά την Ελλάδα. Στόχος να ενεργοποι
ηθούν οι δήμοι καθώς Παραμονεύει ο κίνδυνος νέων
προστίμων από την Ε.Ε. Την Πρ0σεχή τριετία
δω ησηςο ΤΑΤο ικου στής!Ρέγκλινγκ: Ενθαρρυντική η επίτης
Πορτα-πόρτα ηηγονουν στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος
Σωκράτης Φάμελλος και 0 avonληρωτής υουργός Οικονομιας
ΑλΕ Λς xapT0ης αλ α και η
ηγεσία Του υπουργείου Εσωτε|IKON, με στόχο να προχωρήσουν
τα έργα διαχείρισης anoppuμα.
Των α ά την Ελάδα.
| αρχης εγ
κριση από Το ΔΝΤ
Σχολιάζοντας την απόφαση του ΔΝΤ να
εγκρίνει εη Της αρχής ηρόγραμμα Του
Ταμείου για την Ελλάδα, ο επικεφαλής του
ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, δήλωσε τα εξής:
«Ενθαρρύνομα που το Εκτελεστικό
Συμβούλιο του ΔΝΤ έχει τώρα εγκρίνει eni
της αρχής μια Προληπτική Συμφωνία stantBy για την Ελλάδα. Οι κοινοί όροι (conditionality) μεταξύ Των Προγραμμάτων Του ΔΝΤ και
του ESM δ ασφαλίζουν πλήρη ευθυγράμμιση
στο naKETO ΠΟλΙΤΙκής για την Ελλάδα. Αυτό
θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ολοκληρώσει
εηΙΤυχώς τις μεταρρυθμίσεις nou Προβλέποντα μέΧΡΙ ΤΟ Τέλος Των Προγραμμάτων του
ESM και του ΔΝΤ Τον Αύγουστο του 2018
για να ανοικοδομηθεί μια ανταγωνιστική οικονομία και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη Των
αγορών»
WS:To ANT
θα κρνει
ΥΠΕΝ: Παράταση
γιαταΤΟΠογραφικα
εκτασεων
Εκδόθηκε σήμερα η για γεωργική εκμε- λής ατήσεων εξα- μην!a un βολής
Εγκύκλιος τάλλευση
(ΑΔΑ: 413 114653n8rzy) Του Αναπληρ. Με Την εγκυκλιο εκτόσεων για γεωρ. οποία οι ενδιαφερόωτή Υπουργού Περ. ορίζονται Τα εης: Υική εκμετάλλευση, μενοι θα πρέπε
βάλλοντος και
Evepye ας Σοοκράτη .ΔΙνεται η δυνατότ. . Η καταληκτική υΠΟβάλλουναπηση
Φαμελλου με Την ηταστους Πολίτες ημερομηνία διαμορ. στα κατα ΤΟΠους
Onoia διευκρινίζον- vaunoBaλλουν Το φώνεται στις 31 Δασαρχεία
Tai θέματα nou anam0ύμενο απότη Αυγούστου 2017
αφοροών στις am_ διαδικασία TOnoypa
σεις εξαγοράς ή φικό διάγραμμα και -Παραμένει η 27η οι ενδιαφερόμενοι έστω και για μία
χρήσης εκτάσεων μετάτη,λήξη της Ιουλίου 2017 ως μπορουν vauno- μόνο χρονιά μεΤαξύ
δασ κού χαρακτήρα Προθεσμίας υποβο- καταληκτική ημερ. βάλλουν αίτηση 2014 και 2017
προγ μα
YopaS ή χρήσης των napa Πάνω
δασικού χαρακτήρα αιτήσεων, μέχρι την
ΟΠωσδήποτε να
«Ναι» στο Πρόγραμμα
περιμενουμε μετρα
για Το χρεος
εξαγοράς ή χρήσης
μένοι στο ΟΣΔΕ!
χαρακτηρα