Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 22.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
596 FAX
Η επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα, "χαμήλωσε τον πήχη
Μικρότέρο πρώτογενές πλεόνασμα το 2018 π00βλέπει η Βελκουλέσκου
MlK00T800 πρώτογενές πλεόνασμα το
Περίπου 100.000 δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί
00010γικές δηλάσεις. Τα πρόστιμα για τους tTQ0θεσμ0UC
,| | Από 100-500 ευρώ τα πρόστιμα για τις |
Μειώθηκαν
τον Ιούνιο οι
εκπρόθεσμες δηλώσεις. Περίπου
100.000 δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί. | εγγεγQαμμένοι
Μέχρι 31 Ιουλίου πρέπει να πληρωθεί
πρώτη δόση
και οι επιδοτουμενοι
ανέργου
Με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ απειλούνται οι νων ανέ
ργων με ΝυτήQ10
ούμενοι
που δεν θα υποβάλλουν σήμερα, τη
την αναζήτηση eeyurus
τον Ιούνιο 2017 ανήλθε σε
822.124 άτομα, έναντι
830.000 τον Mino του ίδιου
ΔΝΤ: Παοαυενει «εξαιοετικα
φορολογική τους δήλωση Η αυλαία για την ηλεχοο
νυκή υποβολή των δηλώσεων πέφτει σήμερα και
τεράτου 100.000 δηλώσεις δεν éχουν ακόμη υποβληθεί.Μέχα χαι
και λογιστές τρέχουν να τακτοποιήσουν τις τελευταίες
EXXQE μότητες για να προλάβουν την προθεσμία.
μη βιώσιμο» το XQ60S
την τελευταία στιγμή φορολογούμενοι
Σχεδόν το 60% αυτών είνα
εγγεγραμμένοι για διάστημα
12 μηνών
Το σύνολο τον
νων μη αναζητούντων
εργασία
ανήλθε σε 89.244 άτομα.
Θετικό πρόσημο
M12οή άνοδος
στο Χοηματιστήοο
για τον 101ο μήνα
Ωστόσο, μόλις 90.496 είναι
οι επιδοτούμενοι άνεργοι
συμ4ονα με τα στοιχεια του
Ιουνίου. Ton Μάιο οι επιδοΜεγαλύτερες παρατάσεις χάριτος για τα δάνΕυα που έχει
λάβει η Ελλάδα από τον EFSE «πάγωμα>> των τόχων
αλλά χαι émev otur5ματο μηχανισμό που θα συνδεει τις
αποπληομές χρέους με την ανάττοΕη, eivcu η «συνταγή»
του ΔΝΤ για την ελά4ουνση του ελληνικού χΟΕους, το
omoio παραμένει για το Ταμείο 48ξαρετιχά μη βιώσιμο»
Το χρέος, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένΕτου να
υποχωρήσει στο 160% του ΑΕΠ έως το 2022 από 176%
mou είναι σήμΕου. Ενώ οι αχαθάριστες χρηματοδοτικές
ανάγκες θα xomeouv uy,ηλότερα του ορίου του 15% του
ΑΕΠ μέχρι το 2028, για να οα ηθούν στο 20% εος το
2030, φθάνοντας TEQ(που στο 45% του ΑΕΠ é00 το 2060.
Το χρέος προβλε τΕτου να μεωθεί σταουχα στο 150%
του ΑΕΠ eos το 2030 xcu να σημειώσει στη σ ΝΕχεια
exon>τική αύ ηση, φθάνοντας το 195% του ΑΕΠ μέχρι
τούμενο ήταν 93.000
σης 855,83 μονάδες
σημειώνοντας άνοδο 0,27%.
Ασθενείς ανοδικές τάσεις
emnQCT0v στο άνοιγμα της
συνεδρίαης του Χρημα
στηρίου Αθηνών
Οι αναλυτές εκημούν ότο η
Από το σύνολο των επιδοτουμενων ανέργων 75.081
(83,63%) είναι xevoi, 4.250
(4,70%) είναι οιχοδόμο
7.674 (8,48%) είναι εποχικοί
τον ιστιχων επαγγελματων,
1.890 (2,09%) είνα. εποχ|200€
λοιποί (αγροτικά), 974
(1,08%) είναι εκπαιδευτικοί
Η αξία των συναλλα-Υών
ανέρχετα. στα 11,85 εκατ.
πουηΤΑκά ev όψει της
του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα
του ελληνικού χρέους.
ποησης σημειώνει άνοδο σε
ποσοστό 0,38%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας xeqaΟ Γενικός Δείκτης Τιμών λυοποίησης ενισχύεται σε
στις 11:05 διαμορφώνεται ποσοστό 091%
27 (0,03%) είναι λοιποί
>>( Τελ