Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
urostat: 2To
ο του ΑΕΠ το οημοσιο χρεος της
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ21ο-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5019 Σάββατο 22.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Σεραφείμ (Harvard
>>> TEA.
Αμετάβλητα
Η Ελλάδα χρειάζεται
μια νέα στρατηγική
Η Ελλάδα δεν θα χάσει τα €970
εκατ. από το ΕΣΠΑ
τα επιτοκια
Αμετάβλητα στα ιστο
τους χαμηλά που ισχύουν
τήρησε τα βασανά επιτόχια η
Ευρωπαική Κεντρκή TedateΩς ανεμΕνετο, η ΕΚΤ
monoe στο 0% το mouo
τον ποίξεων οοοιας ανακο
ηματοδότήσης" στο 0,25% τα
επιτόκια της διευκόλυνσης
στο-0.4%, το ετ του διευ
κόλυνσης αποδοχής Χαταθέ
σεων.Η ΕΚΤ δεν μετέβαλε
το εκτεταμένο πρόγραμμα
αγοράς ομολογκον, αφήνον
αύξηση του ποσού, που σήμε
στα 60 δισεχατομμύρία ευρώ ανά μήνα, ή
της χοονιχής του διάρκειας
Εάν παραστεί ανάγκη.
Έμμεση στήριξη στον
Γεωργίου της
ΒΑΣΤΑΤ
Ο Υπουονός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπιχοινωνυον χαι Ενημέρωσης,
Νίκος Παππάς, συναντήθηκε σήμερα στις Βρνξελλες με τη νέα Επίτροπο Ψηφοακής Οικονομίας και Κουνωνίας, ΜαρίΥια Γκάμπουελ Η
συνάντηση Επικεντοώθηκε στις
δράσεις χαι τους στόχους του
ελληνιχού Υπου?γείου Ψηφιακης
ντο ανταγωνιστικό αναπτυξιακό
πρότυπο χαι να φέρουμe το αύριο,
σήμερα, για όλους τοις Έλληνες».
Παράλληλα, ουνητήθηκ τοτενώς η
δράση του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ 11", του
μεγαλύτερου eu0ωπαϊκού σχεδίου
ICT (με συνολικό προϋπολογισμό
621 exT.tugu) το οποίο στοχεύει
οτην ανάπτυξη και το εχοΧρονι
Ενα ζήτημα αρχής να μη
cu ois να μη
διαδικασίες» σχολίασε ο Ενημέρ
EXTQOTOS της Ευρωπα
κής Empomis. Μαργαρίτης | 2016-2021
δομών του δημοσίου τομΕα. Τέλος,
η ελλην ηλευρά ett νασε την
υχανοποίησή της για το Yeyovog ότι
Τιςυηλές χρεώσεις τον τατείων αλλα και τις 20αθυστερί
σεις για την ένδοση τερματιού μηχανη ματκ επισημαίνει
μετα ν άλλων η ΙΣΕΒΕΕ σε επισολη της προς την Κ Παπα
ωσης χαι στην παρουσίαση
της Εθνικής Ψηφ αχής Στρατηγικής
νάτικυον χαι τον Α. Παπαδεράκη
ανακοίνωση, συζητήθηκε το Εθνικό
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφ°
με την υπόθεση του πούην
emixed αλής της ΕΛΣΤΑΤ
Ανδρέα Teapytou.
ΣΧδιο Eveu con s 1Q σβασης ιών (ENISA) φιλο ev είται στην
Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία
xcu την oed τητα των
στοιχείων της ελλνκής
ησαχής υπηρεσίας την
περίοδο 2010-2015, υπό την 1 ηση για
TQ0εδρία του Ανδ . Γεωργίου, ο ίδιος°cveqEDE πως η
Επιτροπή éXEL δη
Επόμενης Tev1άς (NGA Plan) και
οι λεπτομέρειες των δράσεων
«Superfast Broadband»και.. Rural
| Extension»,Εργα που όπως δήλωσε
ο Νίκος Παππάς <<Θα αποτελέσουν
το έναυσμα για την αύξηση τόσο της
όσο χαι της titυπηρleoleg three-υψηλής ταχύτητας.
Byel, ήδη. Ee>Ανήσει η διαδι ασία
Ελλάδα. Οιδοο πλευΟζου0ήτησαν
την ανάγκη ΕΧσυγχρονισμού χαι
ενδυνάμωσης του θΕσμού,έτσι ώστε
να αντεπΕ έρχεται με ακόμη ο
αποτελεσματο ότ οπο σε θΕματα
χυβερνοασφάλειας, τόσο σε Επίτε
δο πρόληψης, όσοχαι αντιμετώπισης.
Η ΙΣΕΒΕΕ απ στελε Επιστολή
προς την Υφυπουργό Οικονομικών, κα Κ. Παπανάτσιου και
τον Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασιας καταναμοτη, Χ.Α.
Παπαδεράχη σχετικά με την
UTOXQ®ατικότητα προμήθειας
ηλεκτρονικών Ιέσον πληρομής,
Οτος ισχύει σύμα να με την
ΚΥΑ 4523i/2017 (ΦΕΚ Β'
1445/27.4.2017), στις 27 Ιουλίου
2017 ΕΧπνέει η TQ0θεσμία για
την π ομηθεια ηΈΧΤονιχων
μέσον πληρο 1ής από ένα μεγάλουτοσύνολο επιχειeήσεων
βιοτεχνών, εμπόρονηαι επαγει,
για την ανάπτυ
Τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο
Παππά στις Βουξέλλες συνόδευσε ο
ΓΕνικός Γραμματέας ΤηλεπικοινωΣυ txexQ4μένα η eT στολή ανα0épel ότι:
της πλέον
ονη τεχνολογικά υποδομής που
σε επιστολή προς τις ελλην.
néc αοχες τον Αύγουστο του
υλοποηθεί η μετάβαση στην Ψηφιαχή ο κονομία, να διαμΟΟφωθεί évuz
Μαγκλάρας.