Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
801010 απο την αγορα εκτιμήσεων ακινητων θελει το ιεχνυχο Επιμελητηριο
>>>TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A. 5018 Παρασκευή 21.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Μικρή άνοδο |
σημειώνουν
οι τιμες των
μετοχών
ΔΕΣΦΑ:
>>> TEA.
Μνημόνιο με διαχειριστές Βουλγαρίας,
Ρουμανίας, Ουγγαρίας και ICGB
Τρεις συμβάσεις για την ΕΡΓΟΣΕ με
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας
Mixgή άνοδο σημειώνουν οι
τιμές των μετοχών στο άνουΥμα της συνεδρίασης του
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
στις 11:00 διαμορφώνεται
στις 850,29 μονάδες
σημειώνοντας μzen άνοδο
0,26%
Η αΕία των συναλλαγών
ανέρχετου στα 6,55 εκατ.
Ο δείχτης υψηλή podcuoτου σης σημειώνει άνοδο σε
ποσοστό 0,26%, ενώ ο
δείχτης της μεσαίας
λαοπο(ησης ενισχύεται σε
ΤΟοοτό 0,41%
ΗΕλλάδα«έχει .
έσμευση λογαριασμών
και κατάσχεση περιουσίας
αναθέσει σε έξι τράπε
Στη δέσμευση πΕουονουαχών πόρισμα για κοκοδιαχείριση
στοιχείων της ΑΕΠΙ στο πλαίσιο των ουονομ χών της ΑΕΠΙ,
της εισαγγελικής éee1,νας που αλλά χου τον υπέρογουν
peine ται σε εξέλιξη μετά από μισθών που λάμβαναν τα μέλη
καταγγελίες ποιο οδιαχεο- του δουχητιχού συμβουλίου. Στην ομυλία του ο Αν. ΥΠΕΝ, αναφερθηΧΕ στην αναγκη
σης της πρυάρησε η Εσ ry- HEQ1 να αφορά στα αδικήματα ανταποουσης σας σύΥΟ ονες ανάγκες της oonovas της
γελία 11go το οών της Αθήνας. της υπε xQeo της epd ηματι ανακύκλο σης Χαι των μηδενχων αποβλήταον οαι οχι απλώς
Ειδικότερα διέταξε δεσμευση κής oerivoong. της απιστίας,
Αθήνα 4égeta, σύμφωναμε lococet
πηγή που επικαλείται το
Reuters, να Εχε αναθεσει ο συαχών στοιχείων της ΑΕΠΙ, 11
στην υοθέτηση παουχημέναν πια στόχων
άυλων περου.
AEIII,
του ποσού των 10 eortouκατάσχεση
IIEoxy Υελία Πρωτοδοών, είχε
αχηματί0eL
περασμένο Σεπτέμβου) για την
Ο Αν.
ΥΠΕΝ,
Σωκράτης
από τον
να διορηνώοουν την επιστο
οφή στις αγορές με
Φάμελλος επισκέφθη*ε τη
Ηπηγή ανέφερε πως η ε
ση ενδέχετου να γίνει ακόμη
ναι την επόμενη εβδομάδα, Μαοτίοι, με βούλε
αλλά' ακόμη τίποτε δεν Συμβουλίου Πλημμελε
βεβαιο καθώς η κυβέρνηση
TEQ1μένει την émQ1ση τον
μυοίων e od , ενώ μεταξύ
άλλων η δ60μυση αφ00ά και υπόθεση μετά την ά0ηση της
τις δ4Χσφαλίσεις εξαιτίας μη ΑΕΠΙναδεχθείδιαχειριστικό
Εξυπηρέτησης δανείου της ΑλεΌο ητώ τας από την ΦΑΕ
Eurobank fuou 3,5 εχατ, eten. Ahr ών την δυν ferua 4 οολο
Προ τετραμήνου, στις αρχές γιχούελέχου για τις χρήσεις
Αευτερα 17 Ιουλιου 2017, . Twg000 όπου eatamewe
την Περιφέρεια Στερεάς ζεται το ΕΟγοστάσιο ΚομποΕλλάδας, στο πλαίσιο της στοποίησης Φοουδας, ότου
περιοδειας του για την ταρουσία τον Δημάρχων
επιοτευσης oat τον Ελεν ο Δοetoos r. Kotevecovn.
υλοποίησης τοον έργων Δελφών Αθ. Παναγιωτό τουδιαχείρισης στε
υμα του 2010-2015.
ιοδικών απόσο, μετύ
το πόρισμα της
ρον αποβλου,Ναι Λαμιέων Χ.Ν. Σταείχαν δΕσμευθεί όλοι οι τρατε- Ernst & Young, το οποίο έδευξΕ
Zxo( λογαριασμου και οι "τρύπα" 50 εκατ. ευρώ χαι
e1g)ίδες μελών του ΔΣ της παχνλούς μισθούς που éqdOrvezv
AEIll. Με το βούλευμα e(χαν ακόμη και τις 52.000 ευρώ
δεσμευτεί εταιριοΟι χαι προσο)-μηνιαίας, οι εξελοξεις ήταν
πιχο( λογαριασμο( τών μελών χατα.γιστικές, αφού πλεον το
του ΔΣ, στο πλαίσο ς éQev. Δ.Σ της ΑΕΠΙ ελεγχεται χαι
λήτουν σε όλη τη χώρα, σύμαωνα με οχεακή αναΧΟίνωση.
υρογιαννη, εγκαινυασε το
ΧΥΤΥ, με τη λειτουργία του
οποιου
Η αναφορά του βQeτανιχού
πραχτο0είου Το βράδυ της
Συγχεχριμένα, ο Αν. ΥΠΕΝ
με γναση της διαδικασίας
που δεν χατονομάζεται.