Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26846 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Δράσεις νια έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία από την ΕΕ
Υια ισχυρη οικονομια
κυ ερνηση και
αντιΠΟΛΙτευση yla
τον ΟΑΣΘ
ροτάσεις προκειμένου να βοηθήσει
ις πεQ1qeQειες να διαμορφωσουν ανθε
κτικές ο κονομίες στην εποχή της παγκοσμοποίηση$κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή. Πρόκειται για μια νέα σειρά δρά
καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την
ανάπτυξη που χρειάζονται
σεων, που στόχο έχει να βοηθήσει τις πεQ1φέρεες της EuQώπης έτσι ώστε να ε
πενδύουν σε εξειδικευμένους τομείς που
να διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ («Ανπνη εξειδίκευση») και να παράγουν την
παγκοσμιοποίησης θα πρέ
πει να δημιουργήσουμε ένα
την κυβέρνηση να υπε!αμύνεται
για την XQατικοποίηση του ΟΑΣΘ και
τα συσσωρευμένα προβλήματα κακοδια
χείρισης και λειτου!γίας του ΟΟγαν
σμού, αλλά να διαφωνεί με τον τρόπο
που γίνεται και την μέθοδο που εφαρμό
ζεται, ολοκληρώθηκε, στην Ολομέλεια
της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του
Τζέντα Υια κοινωνικο κρατος
και εσμικες αΜανες απο
την κυ ερνηση
Το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης στη συνεδρίαση του
ΟΑΣΘ, το οποίο έγινε δεκτό κατά
ι των ΑΝΕΛ. ΝΔ, Χρυσή Αυγή
σε ένα φαύλο καθεστώς 60 χρόνων χαχ
προσα!μογής με την ανα
σης να εφαρμοστει το χοινοτικο νομοθετι
κό πλαίσιο» επεσήμανε ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Καραναστάσης. «Με
αυτό το νομοθετικό πλαίσιο παραδίδουμε
απο το
δίκαιης χαι
λα διαφανές σύστημα για τις αστικές συ
μης αν
στια π
ν χοινωνια
γίας του ΟΑΣΘ, ο οποίος δεν τηρούσε ό
λα τα χρόνια τις συμβατικές του υποχρεώ
παρατημένη εκεί που οι δυ
ις και με ευθύνη του ταλαιπωρείται το
αλονίκης»
την εγκαταλειυουν: στο πε
ριθώριο. Οσον αφορά στο νοσθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Μνημείο αντιφάσεων» χαραχτήρισε
διο ο εισηγητής της ΝΔ, Κων
διευ χρι νίζοντας
σταντι
δια βρίσκουν τον δρόμο τους.
κή πλειοψηφία, υλοποι
ο πρόγραμμα
τουργία του ΟΑΣΘ είναι πολύ προβλημα
ορθολογισμό. «Το
αλλά δηΗ κυβέρνηση, παράλληλα με την νλοποιηση της συμφωνιας με τους ουν
της, ικανοποιεί δίκαια κοινωνικά αιτήματα, σημείωναν κυβε!νητικές πηγές με
τά το Υπου07ικό Συμβούλιο. Υπογράμμι.
παρά την εκκωφαντική σιω
κλητική διαστρέβλωση από την αντιπολί
τευση και την συμπλέουσα πλειοψηφία
στές, τη διαπ!αγμάτευση και την ολο
κλήραση
των μέσων μαζικής ενημέρωκλήρωση της δευτέρης αξιολόγησης, τη
ρει τις δεσμευσεις της προς την κοινωνι
επίσης ανα
Παρουσιάζει σειρά νομικών
ε07ο οτι εξισορροπει αποφασιστικα, για
Σε έλλειμμα 434 εκατ. ευρώ φέτος από
εΠενδυτές θα καλωσορίσουν
10. ευρω Πηεονασμα το a
εςαμηνο Περυσι ο κρατικος
Προϋπολογισμός
«Η ελληνική κυβέρνηση πλήρωσε το
τQ1ετές ομόλογο ύψους άνω των 2,1 δισ.
ευρώ με χρηματα του ταμείου βοήθειας,
λένε πρόσωπα τα οποία είναι σε θέ
γνωρίζουν το θέμα, αλλά δεν επιτ!έπεται
να το λένε δημόσια. Η Ελλάδα δεν έχει
μέχρι στιγμής αφήσει να εννοηθεί εάν
και πότε η χωQα θα εκδόσει και πάλι ομολογα. Επίσης, Ελληνες αξιωματούχοι έ
χουν ανακοινώσει ότι η χωρά διαθέτει
αρκετά χοηματα από το τελευταίο παχε
δεν μένουν καθόλου ασυγκίνητοι από μια
πιθανή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές
γράφει η έγκυ!η γε!μανική οιχονομ κή
φημερίδα Handels!att.
1100τογενές έ
έναντι πλεονάσματος 2,75 δισ. ενο
ιμμα 434
ση των εσόδων του τα
σμού σε 20,335 δισ. ευρώ), από20590 δισ.
δισ. ευρα, εμ.
«Φαίνεται ως εάν επρόκειτο να βγει η
Ελλάδα άμεσα στις αγορές χαι αυτό θα ή
ταν ενα θετικο μηνυμα προς αυ
κρίση τελείωσε», είπε στην Handelsblat
Οσον αφορά τις δαπάνες του ταχτιχού
προϋπολογισμού στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 799 ε
κατ ευρω που αφορούν την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών διαμορφώθηκαν
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, το έλλειμμα του Προϋπολο
ισμού σε ταμειακή βάση ανήλθε στα 890
εκατ. ευρώ, έναντι 526 εκατ. ευρώ πέουο Ντιέγχο
λής σύμβουλος επενδύσεων της Greylock
Capital Management της Ν.Υόρκης εται
σε 23,962 δισ. ευρώ, από 22,182 δισ. ευρώ
ιας ώστε να αποπληρώσει
ποίθεσμες οφειλές. Ωστόσο, οι επενδυτές
υποβαθμισμένες,
προβλη- SEA A
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα