Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Το αφήγημα της "δίκαιης ανάπτυξης" περιέχει νέα και παλιά αντιλαϊκά μέτρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΗ 2017-AP18. ΦΥΛΛΟΥ 12779
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ
20 ΙΟΥΛΗ 2017
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
Σήμερα η πανελλαδική απεργιακή μάχη Του κλάδου
. Απεργιακές περιφρουρήσεις στα ξενοδοχεία και τα επισιτιστικά καταστήματα
. Συγκεντρώσεις σε μια σειρά πόλεις της χώρας
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Περιέχει νέα και παλιά αντιλαϊκά μέτρα
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Με το «βλέμμα» στις ανάγκες του κεφαλαίου και την κατάλληλη στιγμή για την «έξοδο νησης, αυτό της "δίκαιης ανάπτυξης" και της
στις αγορές», ώστε
λοι να ξαναδανε ιστούν με «εγγύηση» τα α- καταρρέει όχι μόνο κάτω από το βάρος της
ντιλαϊκά μέτρα που φόρτωσε στο λαό, η κυ
βέρνηση επιχειρεί σταθερά να κάνει το μαύρο άσπρο προκειμένου να σερβίρει στους
εργαζόμενους το κάλπικο αφήγημα της «δι
ΚΚΕ:«Το λεγομενο "νέο αφήνημα" της κυβέρ
"εξόδου στις αγορές χωρίς νέες δεσμεύσεις
σκληρής πραγματικότητας που ζει ο λαός, αλ
στις αγορες»
επιχειρηματικοί όμιΤην αναμενόμενη δοκιμα
με την έκδοση κρατικού ο
μολόγου, θέτει ως νέο ορό
σημα για να σηματοδοτήσει
μελάνου θέτει κρατικού
λά και των νέων μέτρων που έχει ήδη προνο
μετάβαση στην «επόμενη
μοθετήσει η κυβέρνηση για μετά το 2018 και
βέρνηση, με τα αστικά επι
τερη η μεριγράφο ετις
όσων προτίθεται να αναλάβει ενόψει νέων a
περιγραφουν τις
«ευνοϊκές προοπτικές» που
υπάρχουν για κάτι τέτοιο. Με
τά και τη σημερινή συνεδρί
αση του Εκτελεστικού Συμ
βουλίου του ΔΝΤ, που στη βά
ανάπτυξης»
ξιολογήσεων και συμφωνιών»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
στολής προθέσεων» και τις
δεσμεύσεις της κυβέρνη
σης προς το Ταμείο, ανα
νεται να εγκρίνει και τυπικά
τητα με
το τοπικά
Σημαντική πρωτοβουλία Υια Την πάλη των εργαζομένων ενάντια
γραμμα διάσωσης
ακυξαργυρώσειχειρεί έτσι
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
να «εξαργυρώσει» για λογα
ριασμό του εγχώριου κεφα
λαίου το «μομέντουμ» που
της δίνει το πρόσφατο κλεί
μα «Οι αιτίες των πολέμων, το προσφυγικό ζή
τημα και η πάλη των Συνδικάτων», πραγματοποιήθη
κετην Παρασκευή 14/7 στην Αθήνα Διεθνής Συνάντη
ση συνδικαλιστικών οργανώσεων στις κατασκευές,
την οποία συνδιοργάνωσαν η Ομοσπονδία Οικοδόμων
Ελλάδας και η Διεθνής Ενωση Οικοδόμων, Ξύλου και
Οικοδομικών Υλικών (UITBB) της ΠΣΟ
σιμο της δεύτερης «αξιολός», που μαζί με τα αντι
μέτρα που περιλαμβά
νει και τιςδεσμεύσεις για τη
λαϊκά
συνέχιση των αναδιάρθρωσεων για πολλά ακόμα χρόνια, επαναφέρει όπως λένε
την «εμπιστοσύνη» στην ενχώρια καπιταλιστική οικο
νομία, ανοίγοντας το δρόμο
ώστε το κεφάλαιο σταδιακά
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
κινητοποιηση
των απολυμένων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Απαιτεί δωρεάν
Προσχολική Αγωγή
για ολα τα παιδια
ΣΕΑΑΝ-ΣΕΜΙΣΕΑ-ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
τερο δανεισμό και η κυβέρ
νηση μεγαλύτερη «ευελιξία»
για την πολύπλευρη στήρι
ξη του εγχώριου κεφαλαίου
και την προσέλκυση «επεν
δυτών» και άμεσων ξένων ε
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΑΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Κινητοποίηση στο υπουργείο ΥΥείας
σήμερα στις 7 το απόγευμα
Συστάσεις ΟΗΕ
για προβληματισμό και
πενδύσεων
επανεναρξη συνομιλιων
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
ΣΕΛ. 16
ΣΕΛ. 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα