Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4597/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΣΗΜΕΡΑ (6 µ.µ.) ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΡΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

«∆εν φεύγουν οι άγγελοι»
u ΘΡΗΝΟΥΝ Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ

/ ΣΕΛ. 34

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΡΙΑΝΝΑΣ

«Ανάσα»
για χιλιάδες

Πυρ οµαδόν
στη ∆ικαιοσύνη
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΤΗΦΟΡΟ
/ ΣΕΛ. 2

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

επιχειρηµατίες

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
/ ΣΕΛ. 5

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

Τα επόµενα
βήµατα για την
ΑΜΙΑΝΤΙΤ
/ ΣΕΛ. 5

ΣΠΟΡ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:
ΕΠΙΑΣΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ FOOTBALL LEAGUE

Με γερές
βάσεις
ΠΑΕ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο
ΓΝΩΣΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
u ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Γ.Σ.»: ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΙΜ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΕΝΟΨΕΙ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

∆ιαγόρας: Με
µπροστάρη τον
Σπύρο ∆ήµου
/ ΣΕΛ. 27-32

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προαστιακός:
Αργεί η επέκταση στην Κ. Αχαΐα
/ ΣΕΛ. 7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΨΕ (8:30) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ

ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ήταν οι ζηµιές
σε όλες τις καλλιέργειες της ∆υτικής Αχα ας, που προκλήθηκαν
από την επέλαση της «Μέδουσας».
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, σε φανερή απόγνωση, βλέπουν τους κόπους
ολόκληρης της χρονιάς να πηγαίνουν «στράφι» καθώς εξαφανίστηκαν χιλιάδες στρέµµατα αµπελώνων, καρπουζιών κ.ά.
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ανάγκη να καταγραφούν οι ζηµιές από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ και να δροµολογηθούν άµεσα οι διαδικασίες
των αποζηµιώσεων, για να είναι µικρότερο το κόστος των απωλειών για τους χιλιάδες αγρότες.
ΚΑΙ ΓΙΑ να µη γινόµαστε, σε περιόδους κακοκαιρίας, στο ίδιο
έργο θεατές, ας δροµολογηθούν
επιτέλους τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά και εγγειοβελτιωτικά
µέτρα προστασίας των αγροτικών
καλλιεργειών.

«Ανεπιθύµητες οι κεραίες»

/ ΣΕΛ. 34

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Σε απόγνωση οι αγρότες
ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΠΟ ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
/ ΣΕΛ. 10
C M
Y K



Τελευταία νέα από την εφημερίδα