Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
@CHILE!ΡΤΙΚΟΣΑΙΩΝ
καθημερινή Ε
με 1 amsHn i oulu n E ATanos-Elos 880
Ap. dru20118-Ter
pn191MoU 2017-060 €
KA0ΗΜΕΡΙΝΑ
n0ΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φιλικό με Λαμία
και επιστροφή
Ένας Ερωτόκριτος
για συναυλία
Τιμή στους Πεσόντες
Κρήτες εθελοντές
ΣΕΑΙΔΑ 12
ΣΕΑΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ
Βουτιά θανάτου
σε αύλακα
Τον δρόμο της όσο το δυνατόν ταχύτερης ολοκλήρωσης του διαγωνίσμού για ην επέκταση του βιολογικού
καθαρισμού, επιλέγει η δημοτική αρχη, οε μια ΠροσΠάθεια να Πέσει για τη χρηματοδότηση του έργου
toviac
Ετο ενδεχόμενο tncoutOK
καταλήγουν α έρευνες mwaotuομκών opriov για τον 9ovato
οποίος ανου PenKrano napaki
ΣΕΛΙΔΑ 4
Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συνεχίζεται
η «αποψίλωση
on ηολεοδομίος του δημου luowτών, που, με ληότερους από 15 μη.
του δήμου
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΝΕ ΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΡΩ ΤΟΠΟΡΙΑ»
«Παιδική χαρά»
η δημοτική αρχή
rmon Ka.cn°έρχεται με δειτε,
keno, τη δημοτική
ΧΕιρότερη και κά οναχλάγο για
EEAIAA
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
Στον.. Πάγο η νέα
διασταύρωση
Στην απόφαση να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών Προσφορών κατέληξε κατά
πλειοψηφία το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ. anopp|πτοντας στο σύνολό τους τις ενστάσεις.
Που είχαν υΠοβληθεί από τρεις εταιρίες εηί της τεχνικής αξιολόγησης των Προσφορών.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΝΑ
Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑηΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΕΚΙΝΗΣΕ Ο Δ1AraN11101 rIA ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ενα ζήτημα με μεγάλο
ητημα με μεγάλο
Παρελθόν και μέλλον
Έφτασε napa
Έφτασε η ώρα
των υπογραφων
αλαλουμ με τα
Δεν έχη τελος Το
οοοολιστα οχήματα, καθώς ο
τοοευή του μονάδας αστικών στερεών α οβλήυν στο Ελευθεροορ, με mv
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣηΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ!
cpapporn Tou onalou Bo δούμε τουλάο.
στον μετά από tpiDXpdwa, n npoosenon
Ασυρματο ιντερνετ
IEAIAA 7
ΜΙΟΡΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΙΕΛΊΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα