Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Για την ολοκλήρωση μέχρι το τέ
λος του έτους Του ενεργειακού
σχεδιασμού της χώρας, αναφέρθηκε, ο υπουργός Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης -Σελ.7
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Ο τουρισμός έχει καθοριστικό
ρόλο, στην εθνική προσπάθεια
για την παραγωγική ανασυγκροτηση της χώρας, εξέφρασε η
υπουργός Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά
Στη νέα εποχή για Το επιχειρείν
με το καινουργιο πληροφοριακο
σύστημα και στην αδειοδότηση
επιχειρήσεων, αναφέρθηκε ο αν
υπουργός Οικονομίας Αλέξης
Χαρίτσης.
.Σελ. 4
Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 . Αριθμός φύλλου 8620 0,50 ευρώ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΙΩΧΝΑΤΕ ΙΔΙΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ENENAY
Rupa στην κανονικοτητα
χρέος παραμένει
μη βιώσιμο»
βολης αξίας η
# 1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΙΣΧΥΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Το μέλλον είναι Υεμάτο από
Αύριολήγει η διάθεση του
προκλήσεις, ρίσκα και
πρώτου πράσινου ομολογιακού
με το οποίο θα προσφερθούν 60
χιλιάδες κοινές, ανώνυμες, άυλες
ομολογίες, αξίας χιλίων ευρώ, από
την Τέρνα Ενεργειακή , με τον
πρόεδρο Γιαργο Περιστέρη.
ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος
ΧΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γρηγόρης Στεργιούλης,
επισημαίνοντας πως τα ΕΛ.ΠΕ είναι
ένας εξαιρετικά ισχυρός Όμιλος.
Ογδοο υψηλό έτους
για τον Δείκτη
.Σελ. 7
Σελ. 2
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ |
Κάθε στιγμή επικοινωνίας με τον
πελάτη, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εξυπηρέτησής του εκ μέ
ρους της εταιρείας, που επιβεβαι
ώνει την αποστολή και τα συγκριτι
κά πλεονεκτήματά της» ανέφερε ο
διευθύνων σύμβουλος της
Interamerican Γιάννης Καντώρος.
Δωρεάν υπηρεσίες υγείας στους
κατοίκους της Τήλου καιτηςΝίσυρου πρόσφερε ο Όμιλος
ΥΓΕΙΑ. «Υποσχόμαστε ότι αυτή η
προσπάθεια θα συνεχιστεί», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Ανδρέας Καρταπάνης
ΙΣελ 11
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr