Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 18.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Οι συντάξεις τους πλέον υπολογίζονται με τους ενιαίους κανόνες
ΕΦΚΑ:Τι θα ισχύσει για συντάξεις αγροτών γεννηθέντων το 1950
1αράλληλη προετοιμασία για τις επόμενες κινήσεις
Αντίστροφη μέτρηση για την έ5000 στις αγορές
Μία ανάσα από την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με ένδοση
5ετούς ομολόγου βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της ΧυβέρνΚομισιόν:
Αξιολογείται το
ησης και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.
Τα κεφάλαια που ποοσδοκά να αντλήσει το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να διαμοαφωθούν στα 3-4 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 2 δισ. ευρώ θα «αναχνκλώσουν» τα ομόλογα που
νομοσχέδιο
για τους
Οι θεσμοί είναι ενήμεροι yia
ουσμένα στοιχεία του
νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ
20αι τώρα το αξιολογούν στο
σύνολό του, δήλωσε EQwtt10είου σχετιοα η ΕΧΤΟόσωπος
της Εοωπαχής Επιτροπής,
λήγουν στις 17 Ιουλίου
Πηγές του οιχονομιχού επιτελείου αναφέρουν ότι
«όλα είναι έτοιμα και το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ιδιαίτερα ζωηρό», γεγονός που αποδεικνύει το
θετικό κλίμα που ετυοατεί επί του παρόντες στους
κόλπους τον επενδυτών-Στο μέταστο των ξένων οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επενδυτικές τρατεζες
του θα αναλάβουν το ρόλο του αναδόχου είναι έτοιμες
για το εγχείοημα και τους έχει δοθεί ήδη η σχετική
Στη Βουλή το σχέδιο νόμου
για εκκαθάριση του ΟΑΣΘ
στους είου σχ
υποθέσεις Βανέσα Mox.
ντολή.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ,
μένη ενημέρωση του Τύπου
στις Βρυξέλλες, να σχολιάσει
α του ελληνιχού
10που για το ποκυνομοσχεοιο
ΔΕΗ: Πιστοποίηση με ISO
9001:2015 για το Σύστημα
Πιστοποίησης
που προοδείταιμτη Βουλή,
||στην εοταμίευση των 7,7
ανέφε ε: «Ήταν μια σημαντική εΜομύδα όχι μόνο χάρη
σμό της διαδιχασίας υποβοΤην χατουργηση του ΟΑΣΘ μεσο της exot αουσης εν
λειτουργία 20αι τη δημιουργία νεου ουθμισυχου 2ου
ΕΧΤελεστνοου qu0έα για τς συΥΜονονίες της Θεσσαονίκης περιλαμβάνει σχέδιο νόμου που κατέθεσε την
Παρασοευή στη Βουλή ο υπουΟΥός Υποδ υόν Χρή
ενήμαρυ για 20άποια από τα
στοιχεία του νομοσχεδίου na
τώρα αιολογούμε όλες τις
Η ΔΕΗ ΔΕΗ-0,89% Α.Ε.
asorowave ι ότι, ο Κάδος
Αγοράς Ηλεκτοιχής Ενέογειας της ΔΕΗ ΔΕΗ-0.89%
ΑΕ στο πλαίσιο του
προτύπου ΔιαχΕιρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO
9001:2015, πιστοποιήθηκε
από ανεξάΟτητοφορέα για
το Σύστημα Ποιότητα του
Εφαρμόζει σε ότι α4οοά τις
Ε για;
μένης στο ουθμιστικό
πλα σιο Δηλαοσης Φορτίου,
για τη συμμετοχή της ΔΕΗ
ΔΕΗ-0.89% ΑΕ ως Προυηθευτής στην Αγορά ΗΕ και
_ την παρακολούθηση των
εξελίξεων του υθμιστχού
πλαισίου της Αγοράς ΗΕ, τη
διαμό2φωσητανθ€σεων της
ΔΕΗ ΔΕΗ-0,89% ως Προυηθευτής και την παραχο.
προβλέψεις του συνολικα»
πως όλα τα μέτρα που πεολαμβάνονται σε αυτό το
νομοσχέδιο είνα «συμβατά
με τους στόχους του πα01
Οπως αναφέρει το νομοσχεδιο, με τις προτεινόμενες
διατάξεις αναδιαρθρώνονται οι αστικές συγχονονίες
της Θεσσαλονίχης ενώ λύεται η οοονομική σύμβαση
μεταξύ Δημοσίου 7ου ΟΑΣΘ εξαγοράζεται ο
την ημεΟήσια πρόβλευη της αρμοδ ας τον μεταβολιον
Ζνίτησης των πελατών της που αφορούν την Αδεια
ν υποβολή της ποβλεπό-