Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ιση οχηματων μέχρι
νεωτέρας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ETOE 210-ΤΦ.1.00E A.Φ. 5015 Tprm 18.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΑΑΔΕ:
Κατηγορίες
>>> TEA.
η ψήφιση του
κακουργηματική δίωξη σε πρώην υπάλληλο
Ποιες άδειες παραγωγής ενέργειτου ΙΚΑ για πλαστά έν
Ε καταργούνται
τα παράβολα
για τα
ανασφάλιστα
να Dhin. Εισέπραξαν 3,9 κα. ευρώ
Η Ανεξάρτητη ΑΟΧή
Δημοσίων Εσόδων EUXQ
στην éx00ση των πρα όλων
αφού ψησυστεί ο σχετχός
νόμος στη Βουλή,
Παράλληλα, πηγες της
ΑΑΔΕ επ σημαίνουν ότι η
προχω0ήσει σε νέα διασταύρωση χωρίς πρώτα να
έχει εξασΤουστεί η βεβαι
ητα ότι στοιχεία των
αποστέλλοντα. είναι τα
ντου:
ΕλληνικαΤαχυδρομεία Hellenic Post
Cosmote: Προσφορά
για POSXogi πάγιο |
δεσμεύσεις για
Μαζί με τον Ολάντ σταματήσαμε το Grexit το 2015
τεράστιες- απαιτήσεις των
Αναλυτική αναφορά στην
κρισιμη, για την χάρα μας, ε
ωπαϊκή σύνοδο η οποία TQayματοποιήθηκε τον Ιούλιο του
2015, περιχει το τελευταίο βιβ.
λίο του ταλαό τ 2ώην τροθυποug ού Ματέο Ρέντο, το οπο(ο
μόλις%υκλοφόρησε στην Ιταλα,
του πλατοομα.
Η Ελλάδο, εδώ χαι οκτώ μήνες
ταλαντεύεται ανάμεσα στην
παραμονή χαι στην έξοδο από
το eued. Οι εφημερίδ0g στην
l'eQμανια, ασχολούνται μόνον
με αυτό. Ένα μέρος της γερμαCOSMOTE
H Cosmote, απαντ όντας
Ο νυν επ1xe4αλής της ιταλικής
του Avanti
Τα ποώτα 3,9 εκατ. ευρώ από τα περίτου 48 εκατ. ευρώ που
οσείλουν στα Ελληνικά Τα υδοομεία (ΕΛΤΑ) διά οοοι
xpraxolqo0είς μτ ip
της Yequaνικ snouris γνώμης ο σχυσαφ
εις Tafoe1ς υπές) της αποβολής
της Ελλάδας από την Ένωση.
την νύχτα αυτή της αλήθειας
«Φτάνω στις Βρυξελλες χαι κάθομαι δίπλα στον Αλεξη.
χασμου eu μα, όπως πάντ z. Είμαστε οχΕΟ νουνομήλικου
και foroo 2ου αν οι ταλο υποτηςυετές τουμε πέρυγοάφουν
σαν τον Εχθρό που πρέπει να
κατα peup9s,Yvuguc:0ήχαμΕχαι
Bexχαι των επιχειρήσεων για την
Εξυπηρέτηση των πεΑυτων
τους, προσ4éges το Cosmote
POS για αποδοχή πληρωμών
μέσω Χάρτας, χα)ρίς μηνα(ο
βιβλίο
πελατών
κάν στα ταμεία του
μ(Εμπρός), γράφε,
| σύμαουνα με το
βαση Ν. Παππά για να πληοοθούν χρέη πολλών ετών
Στην είσοαξη οφειλ ον που
προερχονται απο τηνπαροχή υπηΕσών σε δημόσιοστοιχεία, τα ΕΛΤΑ éXun
ειοτραξείατ ο 19 φορεις p00
Δημοσίου υπουογεία, γενι
δέσμευση για έναν ολόκληρο
Συνή0ως οι
Evro ς οι συνεδριάσεις είναι
ιδιαίτερα βαρΕτές. Αυτή την
pooiuniexEL, όμ0g, ένα δαιΡορετικό κλίμα Η ένταση είναι
αισθητή. Hmpée ηση μΕ8TLXEφαλής τον Αλέξη Τσίπρα δέχΕται σειρά ε υπλήξε ον από τους
διεθνείς χρηματοοοονομαούς
θεσμούς χαι η τοστάθεια του
véou, Έλληνα π 2ωθυπουργού
είναι να βρα έναν έντιμο συμβοτης Τορά
υς φορείς χαι αφορούν κές γραμματΕίεςΜαι αποκυρίως η διετία 2013-2014 κεντρωμένες διοικήσεις)
τροχοοά το τελευταίο δύστημα η διοίκηση των
περί τα 3,93 εοατ. ευΟί, ενώ
τις επόμενες ημέρες αναμέ
TQoopogά5ου ε ταγγελματίες
υπάρχει αλληλοΕΧτίμηση.8sxνάηπιο έντονη λεκτική διαμάχη
που έ ω ζήσει μέσα σε μια
ueta. Ο συμβιβασμός θα φτάσει μόνον σας οκτώ το πραί, με
τον Τσίπρα σωματι nougaμπ0QODv να επισχεφθούν
χαταστημα
Cosmote ή l'e?μανός και να
Ελληνικων Ταχυδοομειων νεται η ειστοο η επιπλεον
(ΕΛΤΑ).
Σύμαρανα
δεσμεύσεις Cosmote POS,
επιλεγοντας ενσύρματη ή
ναμα τις αν eynec τους.
με τα τελευταία
σμένο, αλλά evod Eugoims».
συσκευή, σύμφο- 1 βασμό ανάμεσα στις