Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤ ΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
Σχεδιάζουν «napoxes», φλερτάρουν με εκτροχιασμό
Ανησυχητικά σημάδια "χαλαρ σης έχει αρχ σε, να επδευον ει ήδη η κυβερνηση τόσο σε ότι αφορά τη. προώθη.
ση των μεταρρυαίσεων όσο κα στην &o t 0 η των δημοσίων οκονομ κών. Ο υ ep ώ τες yaa ημόα pop .
βαυκου ο ται ότι επειδή é λεισε μια αξιολόγηση και βελτιο νοντα δυο νουμερα στα ημόσια α ο ομικά μιδεφαν με το Μνημόνιο και αποδακύουν για μ α α ομη φορά μετς πρωτες σου ας αδιαρροεςτους, onnat aμοσυνη και η na tur an lis tnto nopaμένα κεντρικό vdoos tns u co n tind s μη avns ο ού ου δε s στο Meropo
anaΤΟ ΑΡΘΡΟ
NYPIAKATIKH
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ nMHE
16/07/2017
ΑΘΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
nds θα διορίσουν 150.000
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ.
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΜΕ ΕΕΑΠΛΑΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ESM, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΎΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
εντολής του noppiou Εργασίας KdΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Εκτός από us θριαμβο
υπαρχει και η Πραγματικ
δροστηριότηταγια rturm.,σελ 11
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Οι Ελλ nvES μετανάστες,
Yaa θματα της Ελληνος κρσης: Τους
τανάστες. καιόοους Έλληνες για onooδοοτε λόγο tunav and τη χώρα στα
ζημιά για την κοινωνία
η έξοδ0s στ1s αγορές
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟ
Eroniquos και ανάδειξη
ταλέντων Νεολαία
H&Αοδος πότην κρίση κα crtugia
προόδου κοι ασμού της χώρας μας.
Na opurM Touvola ο αρμόδιου και κυpiug η Kgapnn, για να αντιληφθούν
όπ ο Έλλήνες έχουν τεραστιες δυνατο
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ θΑ ΠΑΗΡΩΣΟΥΝ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗθΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΕΝΩ ΒΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΩΦΕΛΗΒΟΥΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΕΑΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΑΙΑΑΠΑ
THE ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Το Παίζουν και hpoes!
θε ό τω
α un τυ οδός cu ουουμενο,
pia a
η φορά η κ épr η κους pa i ε βο
κόστος από όλους και τις no κός ε ελ ex να e - σε ο τε κό n poor a όεπτοδο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
βουλίου της ΕΤΚρατος ν..0tL 22
Ο Σωκράτη$ anand στον Toinpa
Aveptas Kdapos(1792-1869)
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
Νερό στο μύλο των κερδών
ρο το κίνημα του ρομαντ ομού, κάηου exa, anazoa, μηορούμε και ..0a 26
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Υουν την κούρσα υηών δοηανών στα
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Να δίοβόζουν οι μαθητts το καλοκαίρι;
σφαίρου σελ.27
ος Σπούδασε νομιά στο Πο vernomeno A0ηνών κα το 1890 ..ca 24
κο: Οαπροσταθήοω να στηριξωαυτή τηναπάντηση μου στη .orL 12