Πρωτοσέλιδο Μακεδονία: Επικίνδυνη η e-αγορά φαρμάκων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αφιέρωμα
Η:«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΗ
(MtK»
ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΝΕΜΑ!
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ιδρυτής κ. Ι. Βελλίδης . Αρ. Φύλλου 30.720 . Ετος 106ο . € 2.00
www.makthes.gr
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.07.2017
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΙκανοΠοίηση
στο Μαξίμου για
την οικονομια
ανησυχια για
το κυπριακό
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Έπεσαν χαμηλά
Οι βάσεις στις
Οικονομικές σχολές
αμφωνα με το οχεδκομό του umupytU
Παιδείας από του χρόνου αλλάζουν όλα
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Σχέδια ανάπτυξης σε
απαξιωμένο δίκτυο
με Παθογένειες
Μελέτες για τη χάραξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας, την αναβάθμιση της
γραμμής από τον Πειραιά μέχρι το Βε
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣK. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
aváykn
η συμΠΟΠρρέχει το κέρδος, ενώ η υγεία μπαίνει σε δεύτερο πλάνο
ρευση με Ποτάμι
και Ωρα
Εανδοούπολης εξαγγέλλει η κυβέρνηση.
την ώρα που το σιδηροδρομικό δίκτυο
»20, 45
20,45
XP-ΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Πώς να
ηροστατευτουμε
από τα ατυχήματα
και τις ασθένειες
των διακοΠών
νική θα
διαλύσει
τους δήμους
» 101
Ανεξέλεγκτη η διακίνηση
αμφιβόλου προέλευσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δροσερό ταξίδι
pl δα και φ adapa μου ο ρκίνο, mporim
Γράφουν στη "ΜΚ"
Μάκης Boito!δης
Τώργος Kupt0ος
ηάννης Παπαδόπουλος
ακης Μουμτζής
Σύμφωνα μετους ειδικούς ou napdv ομοι δα,
δικτυακοί τόποι που διοέτουν τα συγκεκρι
μένα προϊόντα προς το παρόν φαίνεται να
Mapyo Boltoux »121 σκευασμάτων
στο ηαρελθόν
και στο Παρον
ομένου. έρχονται
διάθεση και μ
»101.0αρυθμός των δικτυακών τόπων που χομην μπορούν να ελεγχοούν
ές oe rtayp6-1
Παντελής Σαββίδης » 11
ΝΟως Βολωνάκης
Νίκος Δημαράς
Ελένη Καραοαββίδου 15
od A apuatu nod lanso
ρηγούν φάρμακα χορίς τη συνταγή γιατρού
σε χρήστες από όλο τον κόσμο αΕάνεται σταείναι τόσο εύκολη όσο ένα "κλικ", ενώ λαμβάνουν τα προ όντα στην ttopta του οπιτιού
.Ta οκευάσματα που διακινούνται με τον
-ΟΕΟΦ καλεί τοος κατα αΑυτέςσεεπαν6πνηση, επισημαίνοντας ότ'η αοφάλεια ενός
κου που προφέρεται μέου του διαδι
κτύου είναι αδύνατον να επαληθευτεί. Δεν
εάν αυτά τα rpolina
είναι τα εγκεκριμένα φάρμακα που πληρούν
όλες τις r cuaYp φές ή εάν είναι napamou
τη Νίκη!" στην
κυματιώμενη aimop υμε vayvagi purtvanc τα rtpora
vori Tarpokira
Κυ τής Παπαϊωάννου
r άννης 1 avvil ης »SS
Παναγιώα Ιωακειμίδου»54
Αουσα του Βασι
λικού θεάτρου, ενταγμένου στο θερ νό
noypaυμα του KeBE. Με την ευκαρία
τρόπο αυτό είναι πολλά και αφορούν από στοημένα και επικίνδυνα
»16-17
πρό στη ματο ο ουΙΕ Μας οσυκαιρης
Παναγιώτης Mapooulu ς » 14
και ηθοποιός της Παράστασης.
Αλεξης Δερμεντζόγλου »58 1
Οι σκληρά εργαζόμενοι στον τουρισμό