Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΗ 2017-AP18. ΦΥΛΛΟΥ 12775
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ . ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ
-Αύριο η απεργία ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας
Στις 12 μ. στο Μοναστηράκι η απεργιακή συγκέντρωση στην Αττική Ετις 8.30 π.μ. στη συμβολή Τσιμισκή και Αριστοτέλους στη θεσσαλονίκη
ΑΠΕΡΓΙΑ
16 ΙΟΥΛΗ 2017
T HPA
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
Χέρι-χέρι κεφάλαιο
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
datemp ertoeite και ιμπεριαλιστικά στρατεύματα
ανταγωνισμ ων
Η «διασυνδεσιμότη
τα υποδομών και δικτύ
ων» βρέθηκε στο επίκε
ντρο της 1ης Συνόδου
βουΚΚΕ: Καλούμε τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς να εναι σε επαγρύπνηση
μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις εξαιτίας των ανταγωνισμών για τα ενεργειακά
κοιτάσματα και της τουρκικής επιθετικότητας
του Συνε τασία
λίου Συνεργασίας Ελλά
δας Σερβίας Πέ
μπτη στη Θεσσαλονίκη.
Άλλος ένας κρίκος στα
φαλαίου για συγκλίσεις
και περιφερειακές συεργασιες, που υπηρε
τούν την παραπέρα δι
είσδυση στα Δυτικά Βαλ
κάνια και το στόχο για α
νάδειξη της Ελλάδας σε
ενεργειακό και διαμετα
. Κανόνια έξι χωρών για μία γεώτρηση, τα κέρδη από την οποία θα μπουν στις τσέπες των ενεργειακών κολοσσών.
. Κανείς να μην πιστέψει τα απαράδεκτα και
προκλητικά που λέγονται, ότι «το διεθνές κύρος των εταιρειών» καθώς και η «πολύπλευρη
παρουσία πολεμικών πλοίων» αποτελούν εγγύηση για την προστασία της Κύπρου και
τουρκική προκλητικότητα
ργασιε παραπέραρε
Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται Υια το ότι το μο
νοπωλιακό κεφάλαιο και οι στρατοί των ιμπεριαλιστικών κρατών πάνε χέρι-χέρι; Για το ότι ο
φυσικός πλούτος μιας χώρας μετατρέπεται από
δυνητική ευλογία για δουλειές, πρόοδο και λα
ική ευημερία σε κατάρα, μέχρι και σε ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη;
κομιστικό κόμβο
Διόλου τυχαία μι μέρα
ταν στην Τεργέστη η 4η
Σύνοδος ΕΕ-Δυτικών
Βαλκανίων,επιβεβαιώτην προσπάθεια
ισχυρών κρατών της Ευ
ρωένωσης να δυναμώ
σουν τις σχέσεις, τους
δεσμούς και την πα
ρουσία τους σ' αυτήν τη
στρατηγικης σημασιας
Περιοχή, ανταγωνιστι
κά προς άλλα ιμπερια
λιστικά κέντρα που παρεμβαίνουν για τα συμφέροντα τωνδικών τους
της αξινοντας
οποίησης των κοιτασμάτων της απέναντι στην
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ
στρατο σημα στη
Καθημερινή δράση Υια Την επιτυχία της κλαδικής απεργίας
A. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Με εξορμήσεις, περιο
δείες και αγωνιστικές πορεμβάσεις σε χώρους ό
που η ερνασιακη εκμε
τάλλευση χτυπάει «κόκ
κινο», σωματεία και Επιτροπές Αγώνα των εργα
ζομένων στον Επισιτισμό
του Πόντου
πλήρωσε
με βάσανα
μονοπωλίων
Το πιο απτό αποτέλε
σμα αυτής της Συνόδου
ήταν η υπογραφή της
Συνθήκης Κοινοτικής
Μεταφοράς», που αφο
τις υποδομές και σχετι
ζεται άμεσα με τα σχέδια
διαμόρφωσης εναλλα
κτικών δρόμων μεταφο
ρας εμπορευματων και
Ενέργειας από και προς
τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
ουρισμό δίνουν τη μάχη για την οργάνωση και
την επιτυχια της πανελ
λαικής απεργίας την Πέ
μπτη 20 Ιούλη
τους ανταγωνισμος
ασΤΙΚων τα εων
και ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων
Στο 19ο Συναπάντημα της
ματενχαρέτο πτης
τάξεων
Μπαράζ ανατροπών σε
βάρος των εργαζομένων
Τρεις φορές «παράνομη»
κρίθηκε η απεργία!
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Τραγική επιβεβαίωση της άσχημης κατάστασης στο Πυροσβεστικό Σώμα
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα