Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 IONNOY207-AP OYMOY 368 www.edromos.gr € 200
ΕΝΘΕΤΟ
ΣΕ ΔΕΣ 328
18 Νόστιμον ήμαρ
Με συνεντεύξε1S
του ηώργου Αρμένη
και του Σταμάτη Κραουνάκη
«Eu s 17 Ιουλίου
παιρνουμε
την Ηριάννα Πίου
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
GENA euopm0. Η Πολιτική διαδικασία
--σε ναρκω-πέδιο
I θΕΜΑ
G20: Εμφανή τα ρήνματα
στο συσυμικο
δεν ήταν ο nepra os
ΣΕΝΔΕΣ2-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η υπαγωγή τηs Πολιτική s σε νέου τυπου επιχειρηματικά συμφέροντα
συμπληρώνει το Παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ Περί«μεταμνημονιακήs Ελλάδαs»
Παράδοξη πλειοδοσία
στο ηείραματωναγορών
το Γιάννη
Κιμηουρόηουλου
ENAA7
| Αυτοκτο!es-δολο poles
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
στη Κύπρο
IENAE9&3234
| ΔΙΕΘΝΗ
του Μάνλιο Ντούτα
| ΙΔΕΕΣ
των ασφαλιστικών ταμείων. των
ασπρακτικώ.ms spopias, nou
| ξέπλυμα
του Νικόλα
Κοσματοουλου
IENAA3