Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Fresher
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αρ Φύλλου 609 www.agronewsar [email protected] Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Ιουλίου 2017
Κοδ: 7744
ISSN: 22419446 Τιμή 3 ευρώ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Πολλοί οι μετεξεταστέοι
υπονήφιοι Νέοι Αγρότες
Ακόμα 40 εκατ. ευρώ ψάχνουν οι αρμόδιοι
ώστε να ενταχθούν οι επιλαχόντες. Που
δεν καλύπτει η υπερδέσμευση, σελ.8
Στον Κακαβά χτυπάνε
οι υπουργο! Προσοχες
Συντηρητης των απαρχαιωμένων
245 245
186 188
73,86 68,13
Ελαιόλαδο 3,88 3,83
μωνο Πρόεδρ0ς της ΠΟΓΕΔΥ
λύνει και δένει στη Βάθη. σελ 50
Καταστροφές
στην ντοματα
ι αγροτες
εχουν ouvo
μπροστά τους
Λογω καυσωνα
Ποσοτι KES απώλειες, τns τάξns του
φει η βιομηχανική ντομάτα τηs Θεσσαλ1as, απο τον Προωρο καυσωνα.
Λίγο πριν την έναρξη τns συγκομι
ons, οι μεταποιητέS Προβάλλουν α
Παιτησε1S Ποιοτηταs και οι παραγωyo ζητούν αποζημιώσει s. σελ 17, 36
THE CAP
HAVE YOUR SAY
Αβάσταχτα τα λογιστικά βιβλία για τους μικρούς
Προς αναζήτηση λύσεων σε νέα εταιρικά σχήματα
διαχειριστικά
Χαμηλέs αποσβέσε1s παγίων, υψη.
λοί φόροι υπεραξ1as ακινήτων και
αβάστατες ασφαλιστικές εισφορέs, κάνουν όλο και πιο δύσκολο
το επάγγελμα για τουs αγρότεs με
μικρέs εκμεταλλεύσει s. Αλλοι ανα.
ζητούν λύσεις στ1s χρηματοδοτικέs
μισθώσεις (leasing) για γη και μη
χανήματα, άλλοι ψάχνουν για κάλυψη σε νομικά Πρόσωπα (εταιρείεs)
και άλλοι βλέπουν σαν διέξοδο τη
συμμετοχή σε Ομάδεs Παραγωγών
Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν είναι
ίδιο και τα Πάντα ρει. σελ 2' 10-11
η γραμμή Τσιρώνη
Bussels, 7 July 2017
Οφελ0s μόνο για υπηρεσιακούs και
χαρτογραφ0US φερνει η αποφαση
για νέα διαχειριστικά σχέδια βοσκή
σιμων γαιών, τα οποία θα πληρώσει
από την τσέπη του ο ήδη λεηλατημέ
vos κτηνοτροφικός κόσμο. σελ.25
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΝΑ: ΒΟΥΛΙΑΕΑΝ ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ
Ζωντανό παράδειγμα ο θΕΣνη
Βρίσκει πάτημα η βιομηχανία
Δύο Προϊόντα με τελεί
COS διαφορετικο εμπορι
κό προφίλ, που μοιάζουν
νο), κινδυνεύουν να εχουν
την ίδια τύχη στην αγορά.
Ο λόγοs για τα επιτραπε
ζια ροδάκινα, που φετ0s
γνώρισαν τη χειρότερη 1
σωελασπο-χρονιά. Κοντά
σ' αυτά η μεταποιητική βι
ομηχανία βρίσκει αφορ.
μές να βάλει στον «πα
γο» τιs τιμεs και στα συ
μπύρηνα. Εδώ χρειάζεται
μεγάλη προσοχή, σελ.16
Που ξυπνάει τον κάμπο. σελί
# Future.. CAP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σκαλί-σκαλί
NEW HO
και πιο ψηρώτο θέμα οι μεταβιβασεις
στο διάλογο για τη νέα ΚΑΠ
naστάρια.
ΜΗΔΙΚΗ
Τσίμπησε η τιμή Παραγωγού
Προαγγελος το ενσίρωμα
Προυποθέσεις για καλύτερη βάση τιμών θέτουν
φέτος η μείωση κατά 25% των στρεμμάτων καλο
μποκιού και η ήτηση από τις αυξανόμενες μονάδες βιοαερίου για ηαραγωνή ενέργειας, σελ 22
αγορά
ταΤην παροχή κινήτρων μεταβίβασης εκμεταλλεύσεων σε Νέους
Αγρότες και το αίτημα να παραμείνει ως έχει το καθεστώς της
ενιαίας ενίσχυσης, καθώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει
συνέχιση της παραγωγής, προέβαλαν ο' αγρότες που συμμετείχαν
στη διαβούλευση για την ΚΑΠ μετά το 2020. σελ.42-43
κε με τα 22
λεπτά στον
Πλατύκαμπο.
σελ.35
Εμπορεύματα, ένθετο
σελ. 21-22, 35-36
ΣΑΒΒΑΤΟ: Κηρύκου και Ιουλίτης
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:15 . Δύση 20:47
ΣΕΛΗΝΗ: 22 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος