Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
10,5% στην αεροπορική κινηση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ21ο-ΤΦ.1.00E A.Φ. 5013 Σάββατο 15.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Συμμαχία
Protergia με
Kosmocar στα
ηλεκτρικά
Ektasis Development
>>> TEA.
Μίσθωσε ακίνητο στην αλυσίδα
Εξάμηνη παράταση στη διαδικασία
Τις δυνάμεις τους ενώνουν η
ercu2ία ηλεκτρικής evé
ας του ομίλου Μυτιληναίου
Protergia, με την Kosmocar,
του ΧατΕχει ηγετική θεση
στην αγορά αυτοκίνητων, με
στόχο την ποκόθηση της
ηλεχτροκίνησης.
Η συμμαχία των δύο επιχει
στον κλάδο σιδήρου"Χάλυβα
ηλεκτρονικό
μοντέλο
το VWB-UP
ντης π00AT|σεων της
Kosmocar Θ. Κονιστής
«είναι το Τούτο χαθαρά
ηλεκτριχό αυτο%(νητο με
χες τον ο
Επανατοτοθετείται
στην ελληνική αγορά
Ενυση
Επιμελητηρίων
Europrotection
μέσα. Προκειται για μια ολ
Σε νέα τεχνολογική εποχή Eqνούν τα Επιμελητήρια TQooqfg
ληρομένη διαδιητι,ακής πλατοΤστα μέλη τους χαι ανοιγοντάς
τους τσι εύκολους δρόμους,
τόοο για τη χQηματοδότηση τους
ατόχοινοτικά%αι άλλα πΟΟ.
γράμματα όσο χαι για την ανυπτυ ή τους στη σύγχρονη εποχή
υπηεσιών (http://investment
tools.uhe.gr/), στην οποία οι.
επιχειρήσεις θα μπορούν να
ανατράχουν για να αντλούν όλες
τις αναγκαίες πληροφ°2(ec για
όλα τα vea e τενδυτικά προ.
προγράμματα
απασχόλησης, ότως χαι όλες τις
TQoimodécetS ένταξής τοις σε
Τι δηλώνουν οι παράγοντες τα ν τεσσάρων εισηΥμέναν εταpeov του κλάδου για τη φετινή τους ανοδική πορεία, τις
μαχροποόθεσμες προοπτικές χαι για το χυοφορούμενο deal
μεταξύ ΣΙΔΜΑ κυ Μπήτρος.
Την ανατοποθέτηση της στη
ελληνική αγορά με ισχυρό ενδιαενδ.ce''ράμματα
Πιο συγκε"Quéva, η Kevt2ική
Ένωση Επιμελητηρίον Ελλάκαι επενδυτικές προοπτικές στον
tjlée της ιδιοτικής ασφάλισης
worcolv οσε η μεσπική Εταρεία | δας προστέρει στο σύνολο των
Europrotection
Brokers, exxwco τας με την των Επιμελητηρίον δύο
αυτά.
Insurance |ελληνικών eπιχειρήσεων-μελών Λόγω τηS διαδραστικότητας
εξάμηνο σε σύγκριση με το
αντιστοιχο τερυσινο ειχαν
Έτο, δεν είναι τυχαίο πως
ατι οι τεσσερις εισηγμένες
vétS πλατφό?μας ο επιχειοματίας
mono τόρες τεχνολογικά υπήρ--υρήστης θα έχει τη δυνατότητα
να εισάγει στην πλατικομα το
επιχειρηματικό του π2οφίλ και
γραμμάτον και την υπηΕσία να Ενημερ νεται εξειδικευμένα
για τα προγράμματα που ταιριάζουν στην επιχΕ'Qησή του.
Σημειώνεται ότισετερίπτοση
ανάρτησης νέων επενδυτικών
TQoTQαμμάτυν το σύστημα
αυτόματα ανα ητε, ταυτοποιεί
χαι στη συνέχεια ενημερώνει
Drive Care, στον κλάδο αυτουνή
(Ελαστeov
Μπήτρος, Αφοί Κορδέλλου
τος οι εταιρείες εμποριας
ειδών
εκμεταλλευομενες χυρ ως ΚΟΡΔΕ +4 33% θα εμφτην αυξηση της διεθνούς
τ μήςτου μετάλλου 20αι τη τους αυξημένο χύκλο εργασυνεπακόλουθη διεύρυνση συών χαι βελτιωμένη την
του του τους περιθωρίου
κέρδους.
εσίες. Πρόκειται για την υπηοεσία εύρεσης επενδυτιχών ποσιδήρου-χάλυβα,
Στις αν0tru ξιαχές χνήσεις της
Ετα ρείας xaB Son τις ποτες
ηλεχτοονικής (ε αποστάσεως
ανισουν στο ποντο μισο του
60θηΧΕ ο Πρόεδρος και
υθύνων Σύμβουλος της Χ.
σε τεροοότερους από 150
λιστχος διαμεσολαβητές βασι"
χους συνεργάτες της μεσυτο ης οι
οτοίου παραβρέθηχαν στην ειδυ"
Η υπηQ€σία εύQEσης επενδυτικών
από 150 αοΕοκτιο γραμμή ταν αποτελε
πνογραμμάτοον
τους.
στοχεύει στην é nugr και éralon evr1μέροσηταν evolaqeQ6τα διαθεσιμα χοηματοδοτικά ση.
δοχείο Meyάλη Βρετανία